Základný cyklus IVF

cena bez ZP
cena so ZP

1a. IVF - odber oocytov

cena bez ZP
€ 850
€ 0
cena so ZP
€ 0

1b. IVF - prenos embryí

cena bez ZP
€ 250
€ 0
cena so ZP
€ 0

2. IVF - OPU bez získania oocytu

cena bez ZP
€ 600
€ 0
cena so ZP
€ 0

3. STOP cyklus - pred prenosom embryí

cena bez ZP
€ 850
€ 0
cena so ZP
€ 0

4. STOP cyklus - pred odberom oocytov

cena bez ZP
€ 207
€ 0
cena so ZP
€ 0

Cyklus IVF so soft stimuláciou / natívny IVF cyklus

cena bez ZP
cena so ZP

1a. IVF soft/natív - odber oocytov

cena bez ZP
€ 630
€ 630
cena so ZP
€ 630

1b. IVF soft/natív - prenos embryí

cena bez ZP
€ 250
€ 250
cena so ZP
€ 250

2. IVF soft - OPU bez získania oocytu

cena bez ZP
€ 250
€ 250
cena so ZP
€ 250

3. STOP cyklus - pred prenosom embryí

cena bez ZP
€ 630
€ 630
cena so ZP
€ 630

4. STOP cyklus - pred odberom oocytov

cena bez ZP
€ 61
€ 61
cena so ZP
€ 61

Cyklus - odber oocytov

cena bez ZP
cena so ZP

1. Stimulácia, odber oocytov a mrazenie oocytov

cena bez ZP
€ 1265
€ 1265
cena so ZP
€ 1265

Intrauterinná inseminácia (IUI)

cena bez ZP
cena so ZP

1. Intrauterinná inseminácia

cena bez ZP
€ 150
€ 150
cena so ZP
€ 150

Darcovstvo

cena bez ZP
cena so ZP

1. Príjem darovaných spermií vrátane vyšetrenia chlamýdií

cena bez ZP
€ 150
€ 150
cena so ZP
€ 150

2. IVF cyklus s príjmom darovaných oocytov - príjemkyňa oocytov

(vrátane stimulácie najkvalitnejšími liekmi)
cena bez ZP
€ 3700
€ 2000
cena so ZP
€ 2000

3. IVF cyklus - prenos darovaných embryí

(2-krát prenos jedného embrya)
cena bez ZP
€ 1200
€ 1200
cena so ZP
€ 1200

Doplnkové výkony

cena bez ZP
cena so ZP

1. Intracytoplazmatická injekcia spermie /ICSI/ za 1 oocyt

cena bez ZP
€ 75
€ 75
cena so ZP
€ 75

2. Intracytoplazmatická injekcia spermie /ICSI/ 8 a viac oocytov

cena bez ZP
€ 599
€ 599
cena so ZP
€ 599

3. Asistovaný zonálny hatching

cena bez ZP
€ 160
€ 160
cena so ZP
€ 160

4. Predĺžená kultivácia embrya /PK/

cena bez ZP
€ 186
€ 186
cena so ZP
€ 186

5. Urologická mikrochirurgia /MESA,TESE/

cena bez ZP
€ 1174
€ 1174
cena so ZP
€ 1174

6. Proces mrazenia genetického materiálu (embryá, oocyty, spermie)

cena bez ZP
€ 150
€ 150
cena so ZP
€ 150

7a. Mrazenie embryí - 1 slamka

cena bez ZP
€ 60
€ 60
cena so ZP
€ 60

7b. Mrazenie oocytov - 1 slamka

cena bez ZP
€ 60
€ 60
cena so ZP
€ 60

7c. Mrazenie spermií - 1 slamka

cena bez ZP
€ 20
€ 20
cena so ZP
€ 20

8a. Uskladnenie embryí na 1 rok

cena bez ZP
€ 204
€ 204
cena so ZP
€ 204

8b. Uskladnenie oocytov na 1 rok

cena bez ZP
€ 120
€ 120
cena so ZP
€ 120

8c. Uskladnenie spermiíí na 1 rok

cena bez ZP
€ 120
€ 120
cena so ZP
€ 120

9. Transfer rozmrazeného embrya /KET/

cena bez ZP
€ 250
€ 250
cena so ZP
€ 250

10. Opakované zamrazenie embryí po KET

cena bez ZP
€ 110
€ 110
cena so ZP
€ 110

11. Spermiogram /SPG/

cena bez ZP
€ 30
€ 30
cena so ZP
€ 30

12. In vitro maturácia oocytov /IVM/

cena bez ZP
€ 150
€ 150
cena so ZP
€ 150

13. MACS separácia spermií

cena bez ZP
€ 250
€ 250
cena so ZP
€ 250

14. Elektroejakulácia

cena bez ZP
€ 558
€ 558
cena so ZP
€ 558

15. ICSI aktivátor oocytov

cena bez ZP
€ 100
€ 100
cena so ZP
€ 100

16. EmbryoGlue

cena bez ZP
€ 175
€ 175
cena so ZP
€ 175

17. Aktivátor nemotilných spermií

cena bez ZP
€ 100
€ 100
cena so ZP
€ 100

18. Transferový katéter - špeciálny

cena bez ZP
€ 100
€ 100
cena so ZP
€ 100

19. Odberová ihla dvojlumenová

cena bez ZP
€ 69
€ 69
cena so ZP
€ 69

20. Konzultácia pre klientov v cudzom jazyku

cena za hodinu
cena bez ZP
€ 130
€ 130
cena so ZP
€ 130

21. Nadštandartná konzultácia s lekárom - po dohovore

cena bez ZP
€ 50
€ 50
cena so ZP
€ 50

22. Konzultácia mimo ordinačných hodín

cena bez ZP
€ 30
€ 30
cena so ZP
€ 30

23. Psychologická konzultácia - klienti Iscare, a.s.

cena bez ZP
€ 30
€ 30
cena so ZP
€ 30

24. Psychologická konzultácia - ostatní

cena bez ZP
€ 50
€ 50
cena so ZP
€ 50

25. Psychologická konzultácia v cudzom jazyku

cena bez ZP
€ 150
€ 150
cena so ZP
€ 150

26. Vklad transportovaného embrya zo zahraničia

(balík obsahuje: KET, administratívny poplatok, médium, uskladnenie na 1 rok)
cena bez ZP
€ 898
€ 898
cena so ZP
€ 898

27. Administratívne zabezpečenie transportu genetického materiálu do/zo zahraničia

cena bez ZP
€ 200
€ 200
cena so ZP
€ 200

28. Výpis zo zdravotnej dokumentácie

cena bez ZP
€ 20
€ 20
cena so ZP
€ 20

Genetika

cena bez ZP
cena so ZP

1. PGS - Predimplantačný genetický screening aneuploidií / aCGH /

1. embryo
cena bez ZP
€ 690
€ 690
cena so ZP
€ 690

1. PGS - Predimplantačný genetický screening aneuploidií / aCGH /

za každé ďalšie vyšetrené embryo
cena bez ZP
€ 300
€ 300
cena so ZP
€ 300

2. PGD - Predimplantačná genetická diagnostika - translokácie

1. embryo
cena bez ZP
€ 740
€ 740
cena so ZP
€ 740

2. PGD - Predimplantačná genetická diagnostika - translokácie

za každé ďalšie vyšetrené embryo
cena bez ZP
€ 500
€ 500
cena so ZP
€ 500

3. PGD - Predimplantačná genetická diagnostika - monogenové ochorenia - (karyomapping)

Príprava pre karyomapping
cena bez ZP
€ 1700
€ 1700
cena so ZP
€ 1700

3. PGD - Predimplantačná genetická diagnostika - monogenové ochorenia - (karyomapping)

1. embryo
cena bez ZP
€ 700
€ 700
cena so ZP
€ 700

3. PGD - Predimplantačná genetická diagnostika - monogenové ochorenia - (karyomapping)

za každé ďalšie vyšetrené embryo
cena bez ZP
€ 500
€ 500
cena so ZP
€ 500

4. Biopsia embrya

cena bez ZP
€ 190
€ 190
cena so ZP
€ 190

5. PCR amplifikácia DNA (1 embryo)

cena bez ZP
€ 45
€ 45
cena so ZP
€ 45

6. FISH vyšetrenie chromozómov v spermiách

cena bez ZP
€ 299
€ 299
cena so ZP
€ 299

7. Vyšetrenie DNA fragmentácie v spermiách

cena bez ZP
€ 150
€ 150
cena so ZP
€ 150

8. Test na protilátky proti spermiám v ejakuláte

cena bez ZP
€ 60
€ 60
cena so ZP
€ 60

9. Genetické vyšetrenie trofoblastu pri aborte /FISH/

cena bez ZP
€ 220
€ 220
cena so ZP
€ 220

10. Stanovenie polymorfizmov v géne pre FSH receptor

cena bez ZP
€ 150
€ 150
cena so ZP
€ 150

11. Cytogenetické vyšetrenie - karyotyp

cena bez ZP
€ 150
€ 150
cena so ZP
€ 150

12. Genetická konzultácia

cena bez ZP
€ 40
€ 40
cena so ZP
€ 40

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

cena bez ZP
cena so ZP

1. Kompletné interné predoperačné vyšetrenie

EKG, odbery, odborná konzultácia s internistom v slovenskom jazyku (30 minút)
cena bez ZP
€ 130
€ 40
cena so ZP
€ 40

2. Kompletné interné predoperačné vyšetrenie

EKG, odbery, odborná konzultácia s internistom v cudzom jazyku (30 minút)
cena bez ZP
€ 150
€ 70
cena so ZP
€ 70

3. Endokrinologické vyšetrenie

cena bez ZP
€ 80
€ 80
cena so ZP
€ 80

4. Folikulometria

cena bez ZP
€ 30
€ 30
cena so ZP
€ 30

DOPLNKOVÁ VÝŽIVA

cena bez ZP
cena so ZP

1. Femibion 30 tbl. (mesačná kúra)

cena bez ZP
€ 15
€ 15
cena so ZP
€ 15

2. Inofolic 20ks

cena bez ZP
€ 17.5
€ 17.5
cena so ZP
€ 17.5

3. Inofolic 60ks

cena bez ZP
€ 39
€ 39
cena so ZP
€ 39

4. Inofolic COMBI 60ks

cena bez ZP
€ 41
€ 41
cena so ZP
€ 41

5. Inofolic Plus 60ks

cena bez ZP
€ 45
€ 45
cena so ZP
€ 45

6. Folandrol 30ks

cena bez ZP
€ 21
€ 21
cena so ZP
€ 21

7. Partnerský balíček: Inofolic + Folandrol (20+30ks)

cena bez ZP
€ 35
€ 35
cena so ZP
€ 35

Požiadať o spätné kontaktovanie
Požiadať o spätné kontaktovanie

Vyberte si kliniku

Táto stránka používa súbory cookie na poskytovanie služieb, prispôsobenie reklám a analýzu vašej návštevnosti.