COVID-19 – Aktuálne informácie

Minimalizujme riziko šírenia vírusu

Kvôli nepriaznivej situácii so šírením Covid-19 žiadame pacientov, aby pokiaľ to nevyžaduje ošetrujúci lekár alebo proces liečby, zbytočne nenavštevovali kliniku so svojimi partnermi. Našich pacientov sa snažíme objednávať s dostatočným časovým odstupom, aby sme minimalizovali čas strávený v spoločných priestoroch kliniky. Avšak práve čakajúci partneri, ktorí prišli iba ako sprievod zbytočne zvyšujú počet osôb v čakárni a tým zvyšujú riziko šírenia vírusu tak pre pacientov, ako aj zamestnancov.

Pokiaľ ste objednaný na konzultáciu s lekárom, overte si, či je nutná Vaša osobná prítomnosť. Pokiaľ nie, môžete využiť možnosť konzultácie cez Skype. Túto formu vysoko odporúčame najmä pri úvodnej konzultácii.

Pri návšteve kliniky noste respirátor FFP2 a majte ho celý čas nasadený nie len na ústach, ale aj na nose.

Žiadame tiež pacientov, aby v súčasnej pandemickej situácii na kliniku nevodili deti.

Pokiaľ sa necítite dobre, žiadame Vás, aby ste na kliniku v žiadnom prípade nechodili osobne, ale kontaktovali nás telefonicky alebo emailom ohľadom dohodnutia ďalšieho postupu.

Konzultáciu s našimi andrológmi a embryológmi je vždy možné vykonať aj telefonicky.

Pokiaľ si to Váš zdravotný stav alebo vykonávaný zákrok vyžaduje, môžete si so sebou v nutnom prípade priviesť sprevádzajúcu osobu, vždy však iba jednu.

Ďakujeme za pochopenie. Spolu to zvládneme.

Nemusíte mať strach začať liečbu

Aj napriek zlej pandemickej situácií prevádzka našich kliník pokračuje bez obmedzení a poskytujeme starostlivosť v plnom rozsahu. Už od začiatku pandémie sme zaviedli zvýšené hygienické opatrenia za účelom ochrany zdravia pacientov, ako aj nášho personálu. V prípade návštevy prosíme pacientov, aby sa riadili aktuálnymi pravidlami COVID automatu, ktoré nájdete na: https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/

Pokiaľ máte otázky týkajúce očkovania proti ochoreniu COVID-19 a jeho vplyvu na plodnosť či tehotenstvo, prečítajte si náš článok, v ktorom sa tejto téme venujeme.

COVID-19 INFO