Novinky

Sme súčasťou veľkej skupiny

ISCARE, a.s. - Prvá slovenská klinika reprodukčnej medicíny patrí do skupiny FutureLife jedného z najväčších poskytovateľov asistovanej reprodukcie v Európe. Byť súčasťou veľkého celku prináša pre našich pacientov viaceré výhody: • dokážeme sledovať najnovšie celosvetové trendy • prinášame do praxe nové postupy • v rámci siete kliník si naši odborníci vymieňajú know-how a skúsenosti pri…

Preventívne vyšetrenie plodnosti (prekoncepčná starostlivosť)

Neplodnosť začína byť veľkým spoločenským problémom. Pri súčasnom trende si „odložiť“ založenie rodiny na neskôr sa často-krát stretávame, že „neskôr“ to už nie je možné. O to viac je smutnejšie konštatovanie „keby sme to vedeli skôr“.  Prekoncepčná starostlivosť je súbor diagnostických metodík, ktorých cieľom je zistiť stav plodnosti muža a ženy. Je zameraná na zistenie kvality spermií,…

Certifikát kvality ISO 9001:2015

Klinika ISCARE, a. s. potvrdzuje, že je špičkové medicínske pracovisko na Slovensku, ktoré zabezpečuje kvalitu poskytovaných služieb už niekoľko rokov. Zaväzujeme sa udržiavať a trvalo zlepšovať systém manažérstva kvality na klinike podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2015 pre poskytovanie špecializovanej ambulantnej starostlivosti v odbore reprodukčnej medicíny, vrátane jednodňovej chirurgie v odbore gynekológia a urológia. Tešíme sa, že klinika opäť…

Time-Lapse monitoring embryí

V klinike Iscare sme začali používať nový inkubátor GERI, umožňujúci sledovanie embryí. Geri-Embryo monitoring nadštandardná metóda kultivácie a selekcie embryí inkubátor so vstavanou kamerou umožňuje sledovať vývoj embryí od času oplodnenia po embryotransfer, mrazenie každá komôrka je riadená nezávisle, a udržuje tak optimálne podmienky pre vývoj embryí bez narušenia kultivačných podmienok Kontinuálny monitoring embryí umožňuje…

Mikrofluidné čipy FERTILE PLUS

Revolučná novinka - o krok bližšie k prírode v oblasti selekcie spermií: Mikrofluidné čipy slúžiace k prirodzenému výberu tých najlepších spermií ! Mikrofluidné čipy FERTILE PLUS Selekčná metóda napodobňujúca prirodzený mechanizmus výberu spermií Umožňuje výber kvalitných, pohyblivých spermií s nepoškodenou DNA Významne zvyšuje úspešnosť otehotnenia Znižuje riziko potratu Metóda vhodná pri IVF , ICSI a…

Požiadať o spätné kontaktovanie
Požiadať o spätné kontaktovanie

Vyberte si kliniku