Liečba neplodnosti

Vyšetrenia a prevencia

Na diagnostiku kladieme na našich klinikách veľký dôraz a preto je u nás dostupných viacero vyšetrení, ktoré možno podstúpiť ako súčasť liečby neplodnosti, ale aj ako preventívne vyšetrenia. Súčasťou všetkých vyšetrení je aj bezplatná možnosť konzultácie výsledkov, s cieľom odporúčania krokov pre zachovanie alebo zlepšenie plodnosti. Konzultácia je možná telefonicky, ale aj osobne.

Dobrá diagnostika je aj základom pre výber najlepšej metódy liečby. Keďže pristupujeme ku každému pacientovi individuálne a veľa závisí aj od jeho konkrétnej anamnézy, výber potrebných vyšetrení sa od páru k páru líši.

Základné diagnostické metódy pre mužov

Vyšetrenie spermiogramu (SPG)

Ide o základné laboratórne vyšetrenie muža, ktoré je zamerané na hodnotenie kvality ejakulátu a prítomnosť a vlastnosti spermií. Pri tomto vyšetrení sa posudzujú atribúty ako objem, vzhľad, pH a prítomnosť iných buniek v ejakuláte. Ďalej sa vyhodnocuje koncentrácia, vitalita, pohyblivosť a morfológia spermií.

Vyšetrenie pohlavne prenosných chorôb (STD)

Ide o základné vyšetrenie pohlavne prenosných chorôb pomocou odberu krvi. Testuje žltačka typu B (HBsAG), žltačka typu C (HCV), HIV a Syfilis.

Prekoncepčná starostlivosť (SPG + STD)

Prekoncepčná starostlivosť je súbor diagnostických metód, ktorých cieľom je zistiť stav plodnosti muža. Okrem vyšetrení spojených s kvalitou spermií, sa vyšetrujú aj pohlavne prenosné ochorenia prostredníctvom odberu krvi. Toto vyšetrenie sa odporúča aj ako súčasť prevencie ešte pred plánovaním tehotenstva. Konzultácia v tomto prípade prebieha priamo s lekárom.

Vyšetrenie DNA fragmentácie v spermiách

Toto vyšetrenie využíva metódu Halosperm, pomocou ktorej  vieme určiť percentuálne zastúpenie spermií v ejakuláte, ktoré majú poškodenú DNA. Tento podiel by nemal prekročiť hodnotu 30 %. Genetická informácia v hlavičke spermií môže byť poškodená aj keď spermie navonok nevykazujú zhoršenú morfológiu či pohyblivosť. Vplyvom oxidačného stresu dochádza k vzniku poškodení – tzv. zlomov v molekule DNA, čo znižuje úspešnosť oplodnenia. Ak aj takto poškodená spermia oplodní vajíčko, vzniknuté embryo sa spravidla pomalšie delí, prípadne má nižšiu životaschopnosť vo vyšších štádiách vývoja. Našťastie existuje niekoľko metód, ako takto poškodené spermie odfiltrovať – metódy MACS a MFSS.

SpermPack

Najkomplexnejšie vyšetrenie v ponuke našej kliniky zahŕňa popri vyšetrení SPG a DNA fragmentácie aj vyšetrenie protilátok, test vitality a Oxisperm. V prípade imunologického vyšetrenia na protilátky sa zisťuje prítomnosť antispermatických protilátok triedy IgG v ejakuláte. Test vitality zisťuje podiel živých spermií vo vzorke. Oxisperm je spoľahlivým testom na meranie možného nadbytku voľných radikálov. Nerovnováha medzi oxidačnou kapacitou bunky a množstvom voľných radikálov, ktoré sú produktom normálneho bunkového metabolizmu spôsobuje tzv. oxidačný stres. Ten vedie k poškodzovaniu buniek a môže zasiahnuť aj mužské zárodočné bunky a tak vplývať na plodnosť.

Požiadať o spätné kontaktovanie
Požiadať o spätné kontaktovanie