Liečba neplodnosti

Prekoncepčná starostlivosť

Prekoncepčná starostlivosť

V súčasnosti prevláda trend „odložiť“ založenie rodiny na neskôr. Častokrát sa stane, že „neskôr“ to už nie je možné a nasleduje už len nešťastné „keby sme to boli vedeli skôr“. Práve preto ponúkame na klinike ISCARE službu  včasnej diagnostiky plodnosti, odborne povedané, prekoncepčnú starostlivosť.

Prekoncepčná starostlivosť je súbor, v prvom rade diagnostických metodík, ktorých cieľom je zistiť stav plodnosti muža a ženy, respektíve páru. Je zameraná na zistenie kvality spermií, na pohlavne prenosné ochorenia, na hormonálny profil a na stav vaječníkov u ženy.

Táto služba je primárne určená mužom a ženám, ktorí chcú získať informácie o svojom zdravotnom stave, pretože možno práve tieto informácie môžu mať rozhodujúci vplyv na plánovanie rodičovstva. Je teda určená nielen párom, ktoré plánujú dieťatko v krátkom čase a chcú vedieť, či je všetko v poriadku, ale aj jednotlivcom, ženám a mužom, ako informácia do budúcnosti. Stav plodnosti mužov a žien sa za posledné desaťročia výrazne zhoršuje, no včasná diagnostika a poradenstvo s odborníkom môžu tento trend výrazne ovplyvniť.

Prekoncepčná starostlivosť pozostáva z jedinej návštevy našej kliniky. Muž podstúpi odber krvi a ejakulátu na stanovenie kvality spermií a žena odber krvi na určenie hormonálneho profilu, vrátane vyšetrenia AMH (ukazovateľ „veku“ vaječníkov). Po spracovaní výsledkov vás bude telefonicky kontaktovať jeden z našich lekárov, IVF špecialistov, ktorý s vami preberie  výsledky a podľa potreby vám bude odporúčať vhodné kroky  na zachovanie alebo zlepšenie plodnosti. Prekoncepčná starostlivosť zahŕňa:

Vyšetrenia ženy

  • Choroby prenášané pohlavným stykom (STD)
  • Hormonálny profil
  • Telefonická konzultácia s lekárom, IVF špecialistom

Vyšetrenia muža

  • Choroby prenášané pohlavným stykom (STD)
  • Spermiogram
  • Telefonická konzultácia s lekárom, IVF špecialistom

Požiadať o spätné kontaktovanie
Požiadať o spätné kontaktovanie

Vyberte si kliniku