Liečba neplodnosti

Prekoncepčná starostlivosť

Prekoncepčná starostlivosť

V súčasnsoti prevláda trend „odložiť“ založenie rodiny na neskôr. Častokrát sa stane, že „neskôr“ to už nie je možné a stretneme sa už len so smutným konštatovaním „keby sme to vedeli skôr“. Práve preto ponúkame službu včasnej diagnostiky plodnosti, odborne povedanané prekoncepčnú starostlivosť.

Prekoncepčná starostlivosť je súbor v prvom rade diagnostických metodík, ktorých cieľom je zistiť stav plodnosti muža a ženy, respektíve páru. Je zameraná na zistenie kvalitity spermií, na pohlavne prenosné ochorenia, na hormonálny profil a na stav vaječníkov u ženy.

Táto služba je primárne určená mužom a ženám, ktorí chcú vedieť informácie o svojom zdravotnom stave, pretože možno práve táto informácia ich môže ovplyvniť v plánovaní a rozhodovaní. Je teda určená nie len pre páry, ktoré plánujú dieťatko v krátkom čase a chcú vedieť, či je všetko v poriadku, ale aj pre jednotlivcov muža a ženu ako informácia do budúcna. Stav plodnosti mužov a žien sa za posledné desaťročia výrazne zhoršuje, no včasná diagnostika a poradenstvo s odborníkom môžu tento trend výrazne ovplyvniť.

Prekoncepčná starostlivosť pozostáva z jedinej návštevy na našej klinike, kde muž podstúpi odber krvi a ejakulátu na stanovenie kvality spermií a žena odber krvi na hormonálny profil, vrátane vyšetrenia AMH (ukazovateľ „veku“ vaječníkov). Po spracovaní výsledkov vás bude telefonicky kontaktovať jeden z našich lekárov IVF špecialistov, ktorý s vami preberie  výsledky, odporučí vám prípadne vhodné kroky na zachovanie alebo zlepšenie plodnosti. Služba prekoncepčná starostlivosť zahŕňa:

Vyšetrenia ženy

  • STD
  • Hormonálny profil
  • Telefonická konzultácia

Vyšetrenia mužov

  • STD
  • Spermiogram
  • Telefonická konzultácia

Požiadať o spätné kontaktovanie
Požiadať o spätné kontaktovanie

Vyberte si kliniku