Liečba neplodnosti

IVF

IVF

In vitro fertilizácia je súhrn metód, pomocou ktorých sa realizuje oplodnenie oocytu (vajíčka) spermiami partera alebo anonymného darcu mimo tela ženy. Počas následnej spoločnej kultivácie spermií a vajíčok  dôjde k oplodneniu ako pri spontánnom otehotnení. Oplodnené vajíčka sa ďalej vyvíjajú v inkubátore, štandardne 3 až 5 dní. Potom nasleduje embryotransfer. Ide o základnú metódu, ktorá sa využíva v reprodukčnej medicíne.

1. Úvodná konzultácia

Úvodná konzultácia je u nás na klinike bezplatná a nezáväzná. Stačí sa len objednať telefonicky, mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára a prísť na kliniku v dohodnutom termíne. Nepotrebujete odporúčanie od gynekológa / urológa ani výsledky vyšetrení.
Na vstupnú konzultáciu prichádzate spolu s partnerom. Po dôkladnom rozbore anamnézy oboch partnerov pristupujeme k vaginálnemu a ultrazvukovému vyšetreniu partnerky a partnerovi urobíme spermiogram. Po zhodnotení vstupných informácii a vyšetrení vám lekár, IVF špecialista,  navrhne individuálnu stratégiu liečby.

2. Vyšetrenia

Vo väčšine prípadov sa dá pomocou špecializovaných vyšetrení určiť pravdepodobná príčina neplodnosti. Približne 15 % prípadov ostáva nevysvetlených, hovoríme o idiopatickej neplodnosti. Tradičné tvrdenie, že príčina neplodnosti je najmä na strane ženy, v súčasnosti už neplatí, pretože výrazne stúpa podiel mužov, ktorí majú problém s plodnosťou. Veľmi často sa stretávame s prípadmi kombinovanej neplodnosti (až 70 % prípadov), kedy sa vyskytuje porucha na strane oboch partnerov.
Vyšetrenia v rámci diagnostiky neplodnosti sú u žien zamerané na zhodnotenie činnosti vaječníkov, priechodnosť vajcovodov, hormonálnej hladiny, u mužov na tvorbu spermií, u oboch na imunológiu, genetiku a hematológiu.

Vyšetrenia ženy

Hormonálny profil

Toto vyšetrenie nás informuje o stave reprodukčného systému ženy, o stave vaječníkov a, predovšetkým, o tzv. ovariálnej rezerve, teda schopnosti tvoriť vajíčka a o ich orientačnom množstve vo vaječníku.

FSH (folikulostimulačný hormón) 1,9 – 12 IU/ml
LH  (luteinizačný hormón) 0.9 – 12 IU/ml
PRL (prolaktín)  menej než 25 ng/ml
TSH (hormón stimulujúci štítnu žľazu) 1,0 – 4,0 IU/ml
AMH (antimülleriánsky hormón) 0,5 – 30 IU/ml (v závislosti na veku ženy)

Ultrazvukové vyšetrenie

Ultrazvukové vyšetrenie pozostáva zväčša z vyšetrenia maternice a vaječníkov. Pri vyšetrení maternice sa lekár zameriava  predovšetkým na jej veľkosť a tvar, výšku a štruktúru sliznice maternice a na prípadné patológie – polypy a myomatózne uzly. Ultrazvukové vyšetrenie vaječníkov je dôležité z hľadiska vylúčenia prítomnosti cýst a odhadu ovariálnej rezervy, teda sily vaječníkov.

Vyšetrenie priechodnosti vajcovodov

Priechodnosť vajcovodov je rozhodujúca pre spontánne počatie. Na Klinike ISCARE vyšetrujeme priechodnosť vajcovodov najmodernejšou a pre ženu najšetrnejšou metódou. Ide o podanie špeciálneho gélu/peny (t.j. kontrastnej látky) cez krčok maternice. Následne lekár pomocou ultrazvuku sleduje prechod kontrastnej látky cez vajcovody. V prípade, že sa rozhodnete pre tento zákrok v celkovej anestéze, doplníme toto vyšetrenie o hysteroskopiu. Hysteroskopia je vyšetrenie maternice pomocou kamery, ktoré poskytuje detailné zobrazenie dutiny maternice, umožňuje zistiť charakter sliznice maternice. Podľa potreby je možné súčasné operačné odstránenie drobných patológií ako sú polypy alebo drobné zrasty vnútri maternice, ktoré môžu byť prekážkou úspešnej gravidity.

Genetické konzultácia

Cieľom genetickej konzultácie je vyšetrenie karyotypu, teda vyšetrenie počtu chromozómov partnerov. Je odporúčané v prípade opakovaných tehotenských strát, opakovane neúspešných cyklov IVF a v prípade genetickej záťaže.

Pri ceste za vytúženým tehotenstvom sú niekedy nevyhnutné ambulantné a operačné zákroky v rámci jednodňovej chirurgie, ktoré vám vieme poskytnúť v rámci našej kliniky. V prípade potreby je k dispozícii konziliárny lekár- odborník na imunológiu, endokrinológiu, internista a psychológ. Starostlivosť o vás je pre nás dôležitá, preto ste s lekármi a IVF koordinátorkami v úzkom kontakte. K dispozícii dostanete telefónne číslo lekára a zdravotnej sestry. V prípade potreby sme vám k dispozícii nepretržite.

Vyšetrenie muža

V súčasnosti sa čoraz častejšie stretávame s mužskou neplodnosťou, preto sme na klinike ISCARE rozšírili spektrum diagnostických a terapeutických postupov zameraných na mužov.
Vyšetrenie plodnosti muža začíname vyšetrením spermií, urobíme spermiogram. V prípade patologických hodnôt odporúčame úpravu životosprávy a vitamínovú terapiu. Následne, s primeraným časovým odstupom, urobíme kontrolný spermiogram. Na klinike máme k dispozícii andrológa, s ktorým môžete svoj nález kedykoľvek skonzultovať. Ak sa patologický spermiogram opakuje je odporúčané urologické vyšetrenie. Spolupracujeme s renomovanými urológmi, ktorí sa zaoberajú mužskou  neplodnosťou.

Vyšetrenie spermiogramu

Robí sa ako základné vyšetrenie na zistenie mužskej plodnosti. Bez výsledkov spermiogramu nemá význam robiť podrobné vyšetrenia u ženy. Na klinike ISCARE vyhodnocujeme spermiogram podľa aktuálnych kritérií Svetovej zdravotníckej organizácie. Pri vyšetrení sa skúma objem, kvalita, pH, skvapalnenie, množstvo a tvar spermií v ejakuláte muža.

Normálne hodnoty spermiogramu (podľa normy Svetovej zdravotníckej organizácie WHO, 2010)

Objem ejakulátu: minimálne 1,5 ml
pH: 7.2 – 8.4
Koncentrácia spermií: minimálne 15 miliónov spermií/ml
Celková pohyblivosť spermií: minimálne 40 %
Počet progresívne sa pohybujúcich spermií: minimálne 32 %
Počet morfologicky normálnych spermií: minimálne 4 %

Urologické vyšetrenie

Na klinike ISCARE máme k dispozícii urológa, ktorý v prípade potreby  urobí všetky potrebné vyšetrenia.

Genetické vyšetrenie

V určitých prípadoch, pri závažných poruchách počtu a kvality spermií, je nevyhnutné vyšetriť spermie metódou FISH, ktorá umožňuje stanoviť percento spermií s abnormálnym počtom chromozómov (aneuploidie). V niektorých prípadoch odporúčame tiež urobiť DNA fragmentáciu, pomocou ktorej zistíme percento spermií s poškodenou DNA.

3. Stimulácia

Cieľom hormonálnej stimulácie je aktivovanie viacerých vajíčok vo vaječníkoch, ktoré sú následne, v čase ich zrelosti, odobrané a oplodnené partnerovými spermiami. Individuálny stimulačný protokol vypracuje lekár, špecialita IVF. Proces aplikácie stimulačných liekov vo forme podkožných injekcií podrobne vysvetlí koordinátorka.

Počas hormonálnej liečby, zvyčajne na 5 – 6. deň, prídete na kliniku na kontrolné ultrazvukové vyšetrenie, ktorým lekár skontroluje priebeh stimulácie a reakciu vaječníkov. Sleduje najmä počet a veľkosť vytvorených folikulov (obalov, v ktorých sa nachádza vajíčko) a tiež štruktúru a výšku sliznice maternice. Na základe tohto ultrazvukového vyšetrenia lekár určí presný deň a čas odberu vajíčok  a tiež čas aplikácie poslednej injekcie, ktorá zaistí dozretie vajíčok.

4. Odber vajíčok

Odber vajíčok sa vykonáva v krátkodobej celkovej anestéze v rámci jednodňovej chirurgie. Vajíčka sa odoberajú cez pošvu špeciálnou punkčnou ihlou pod ultrazvukovou kontrolou. V tento deň zároveň partner odovzdá ejakulát, ktorý je následne spracovaný a spermie sú použité na oplodnenie získaných vajíčok. Po odbere vajíčok zostáva žena v pokoji na lôžku približne 2 až 3 hodiny. Následne, spolu s partnerom, absolvujete embryologický pohovor,  na ktorom vám naši skúsení embryológovia dôkladne vysvetlia procesy oplodnenia. Na základe vašej anamnézy a vyšetrení navrhnú ďalší postup, tak, aby bola úspešnosť liečby čo najvyššia.

Po prepustení z kliniky je potrebný doprovod ženy, pretože po celkovej anestéze musí ostať pod dohľadom ďalšej osoby a neodporúča sa ani šoférovanie.

5. Metódy oplodnenia

IVF – in vitro fertilizácia

Je metóda, pri ktorej oplodnenie vajíčka spermiou prebieha počas ich spoločnej kultivácie. K vajíčku sa kvapne kvapka ejakulátu a následne spermia sama preniká do vnútra vajíčka. Ide o prirodzenejší spôsob oplodnenia, vzhľadom na to, že selekcia spermie prebieha tak ako pri spontánnom oplodnení. Štatistická úspešnosť je 60 %. Táto metóda je vhodná v prípade, ak má partner kvalitný spermiogram, alebo ak je príčinou neplodnosti nepriechodnosť vajcovodov.

ICSI – intracytoplazmatická injekcia spermií

Je metóda, pri ktorej je spermia pod mikroskopom zavedená špeciálnou sklenenou pipetou pod mikroskopom priamo do vajíčka. Embryológ vyberá spermiu pod veľkým zväčšením po posúdení jej morfologických vlastností a na základe jej pohybu. Následne je spermia znehybnená a vpichnutá do zrelého vajíčka. Táto metóda zabezpečuje vyššiu pravdepodobnosť oplodnenia ako IVF. Štatistická úspešnosť je 70 až 80 %. ICSI metóda sa používa pri rôznych poruchách spermiogramu, veku pacientky nad 35 rokov a tiež v prípadoch, ak sa po hormonálnej stimulácii podarilo získať len nižší počet vajíčok.

6. Embryotransfer (ET)

Vyvinuté embryo sa pomocou tenkého katétra prenesie cez hrdlo maternice priamo do dutiny maternice. Zákrok vykonávajú spoločne lekár a embryológ, ktorý vyberie najvhodnejšie embryo. Výber embrya je skonzultovaný s obidvoma partnermi. Výkon trvá približne desať minút a je bezbolestný, preto nie je potrebná anestézia. Po výkone môže pacientka odísť domov.

V súčasnosti sa odporúča transfer len jedného embrya. Transfer dvoch alebo viacerých embryí významne nezvyšuje pravdepodobnosť otehotnenia. Naopak, zvyšuje podiel viacpočetných tehotenstiev.

7. Mrazenie a uskladnenie embryí, kryoembryotransfer (KET)

V prípade, že po embryotransfere sú k dispozícii ešte ďalšie kvalitné embryá, nasleduje proces ich zmrazenia. Embryá sú zmrazené najmodernejšou metódou – vitrifikáciou. Takto zmrazené embryá sú uskladnené a pripravené na použitie v budúcnosti.

Transfer zmrazeného embrya (kryoembryotransfer – KET) sa vykonáva po krátkej liekovej príprave sliznice maternice alebo v prirodzenom cykle zväčša medzi 17. až 22. dňom menštruačného cyklu. Úspešnosť kryoembryotransferu je rovnaká ako embryotransferu a v súčasnosti sa pohybuje na úrovni okolo 45 %.

8. Liečebná metóda s použitím darovaných pohlavných buniek (DIVF)

Liečebná metóda s použitím darovaných ženských pohlavných buniek (DIVF) sa na klinikách ISCARE stala jednou z najúspešnejších metód asistovanej reprodukcie, a to vďaka najmodernejšiemu vybaveniu a špičkovým odborníkom.
Liečba je určená párom, u ktorých jeden alebo obaja partneri nemôžu na oplodnenie použiť vlastné pohlavné (zárodočné) bunky.

Ženská neplodnosť má veľa príčin. Ak má žena problémy s plodnosťou, na našich klinikách vieme riešiť väčšinu z nich najmä vďaka pokrokovým medicínskym postupom. Program liečby obsahuje rad metód zahŕňajúcich aj oplodnenie darovaných vajíčok spermiami partnera alebo spermiami anonymného darcu.

Prečo si zvoliť liečebnú metódu s použitím darovaných ženských pohlavných buniek (DIVF)?

• Stanete sa rodičmi.
• Prežijete nezabudnuteľné obdobie tehotenstva.
• Už v priebehu tehotenstva máte vplyv na vývoj vášho dieťaťa.
• Darcovstvo je prísne anonymné a je regulované zákonom.

Ako prebieha výber darkyne?

Výber darkyne prebieha s plným akceptovaním príjemkyne. Počas vstupného pohovoru vyplní príjemkyňa dotazník s požiadavkami na darkyňu. Na základe týchto informácii sa vyberie vhodná darkyňa.

Pre tím odborníkov klinikách ISCARE je jednou z priorít výber darkyne rovnakého fenotypu ako je príjemkyňa. Fenotyp predstavuje súbor pozorovateľných vonkajších znakov a vlastností, ide o vonkajší prejav genotypu (genetickej informácie). K základným parametrom výberu patrí kompatibilita s krvnou skupinou, výška, váha, farba očí, farba vlasov a úroveň dosiahnutého vzdelania. Toto sú zároveň jediné informácie o darkyni, ktoré môžeme príjemkyni poskytnúť. Čakacia doba na vhodnú darkyňu sa pohybuje od niekoľkých týždňov až po niekoľko mesiacov, aj v závislosti od preferencií príjemkyne.

Ako prebieha proces liečby?

V prvom kroku prebehne synchronizácia menštruačných cyklov darkyne a príjemkyne, ktorá je riadená hormonálne.
Príjemkyňa podstupuje hormonálnu prípravu individuálne zvolenú IVF špecialistom. Odber vajíčok (ovum pick up – OPU ) darkyne a jeho načasovanie je rovnaký ako pri liečbe s vlastnými vajíčkami. V deň odberu vykonávame aj oplodnenie vajíčok partnerovými spermiami.

Klinika ISCARE vám v rámci tejto liečebnej metódy ponúka program záruky:

• Ak sa u darkyne objavia nepredvídané nedostatky, promptne zahájime vyhľadanie novej darkyne.
• Garantujeme poskytnutie 1 kvalitného embrya aj pri výrazne zhoršenom spermiograme vášho partnera.

Aká je úspešnosť liečby?

V priebehu prvého cyklu liečebnou metódou s použitím darovaných pohlavných buniek (DIVF) otehotnie 60% až 70% žien. Úspešnosť závisí predovšetkým od veku ženy – príjemkyne.

9. Liečebná metóda s darovaným embryom (donor embryo transfer – DEM)

Na klinike ISCARE dokážeme pomôcť vyriešiť problémy s plodnosťou aj párom, ktoré nemajú optimistické vyhliadky na počatie vlastného potomka. Vďaka najmodernejším technológiám, kvalifikovaným odborníkom a rozsiahlemu registru darcov dosahujeme v liečbe metódou darovaných embryí vysokú mieru úspešnosti.

Komu je liečba určená ?

• Párom, u ktorých sú obaja partneri neplodní a potrebujú darované vajíčka a spermie.
• Párom, ktoré nie sú schopné počať životaschopné embryo.
• Párom, u ktorých opakovane zlyhali cykly IVF z vlastných zárodočných buniek.

Ako prebieha proces liečby?

Príprava ženy na prijatie darovaného embrya prebieha podľa rovnakých štandardov ako pri vklade embrya z vlastných pohlavných buniek.
Výber embrya prebieha na základe preferencií príjemkyne rovnako ako pri liečbe pomocou darovaných vajíčok (DIVF). Výber darcu spermií musí spĺňať rovnako prísne kritéria a je tiež anonymný. Najvhodnejšie embryá vyberáme podľa parametrov, ktoré zadajú partneri.

Požiadať o spätné kontaktovanie
Požiadať o spätné kontaktovanie