Liečba neplodnosti

IVF

IVF

In vitro fertilizácia je súhrn metód pomocou ktorých sa realizuje oplodnenie oocytu (vajíčka) spermiami partera alebo anonymného darcu mimo tela ženy. Pri následnej spoločnej kultivácií spermií a vajíčok  dôjde k oplodneniu ako pri spontánnom otehotnení a teda správny výber spermie je v rukách prírody. Oplodnené vajíčka ďalej ostávajú v inkubátore až do embryotransferu, štandardne 3-5 dní. Ide o základnú metódu, ktorá sa využíva v reprodukčnej medicíne.

1. Úvodná konzultácia

Úvodná konzultácia je u nás na klinike nezáväzná a bezplatná. Stačí sa len objednať telefonicky/mailom a prísť – nepotrebujete odporúčanie od gynekológa/urológa ani žiadne výsledky. S lekárom preberiete váš zdravotný stav, navrhne vám možné vyšetrenia a prípadný postup liečby.
Na vstupnú konzultáciu prichádzate ideálne spolu s partnerom. Po dôkladnom rozbore anamnézy oboch partnerov pristupujeme k ultrazvukovému a vaginálnemu vyšetreniu partnerky a obvykle sa robí spermiogram partnera. Po zhodnotení vstupných informácii je lekárom – IVF špecialistom navrhnutá individuálna stratégia liečby.

2. Vyšetrenia

Vo väčšine prípadov sa dá pomocou špecializovaných vyšetrení určiť pravdepodobná príčina neplodnosti, avšak 15% ostáva nevysvetlených, vtedy ide o takzvanú idiopatickú sterilitu. Tradičné tvrdenie, že za neplodnosť páru je v 30% zodpovedná žena a v 30% muž už prestáva byť pravdou, pretože v súčasnosti neobvykle stúpa počet mužov s problémami plodnosti. Veľmi často sa stretávame s prípadmi kombinovanej sterility (až 70% prípadov), kedy sa vyskytuje porucha na strane oboch partnerov.
Vyšetrenia v rámci diagnostiky neplodnosti  sú zamerané na zhodnotenie  činnosti vaječníkov, priechodnosť vajcovodov, hormonálne hladiny, u mužov na tvorbu spermií, u oboch na imunológiu, genetické nálezy a hematológiu.

Vyšetrenia ženy:

Hormonálny profil

Toto vyšetrenie nás informuje o stave reprodukčného systému ženy, o stave vaječníkov a predovšetkým o tzv. ovariálnej rezervy teda schopnosti tvoriť vajíčka a ich orientačnom množstve vo vaječníku.

FSH (folikulostimulačný hormón) 1,9 – 12 IU/ml
LH  ( luteinizačný hormón) 0.9 – 12 IU/ml
PRL ( prolaktín)  menej než 25 ng/ml
TSH ( hormón stimulujúci štítnu žľazu) 1,0 – 4,0 IU/ml
AMH (antimulleriansky hormón) 0,5 – 30 IU/ml (v závislosti na veku)

Ultrazvukové vyšetrenie

Ultrazvukové vyšetrenie pozostáva zväčša z transvaginého vyšetrenia maternice a vaječníkov. Zameriavame sa predovšetkým na veľkosť a tvar maternice, výšku a štruktúru sliznice maternice a na jej prípadné patológie – polypy a myomatózne uzly. Ultrazvukové vyšetrenie vaječníkov je dôležité z hľadiska vyšetrenia a vylúčená prítomnosti cýst a odhad ovariálnej rezervy teda sily vaječníkov

Vyšetrenie priechodnosti vajcovodov

Priechodnosť vajcovodov je rozhodujúca v prípade snahy o spontánnu koncepciu (počatie). Na našej klinike vyšetrujeme priechodnosť vajcovodov najmodernejšou a pre ženu najšetrnejšou metódou. Ide o podanie špeciálneho gélu/peny  cez krčok maternice za súčasného sledovania prechodu kontrastnej látky cez vajcovody pod ultrazvukom. V prípade, že sa rozhodnete pre tento zákrok v celkovej anestézii doplňujeme toto vyšetrenie o takzvanú hysteroskopiu – vyšetrenie maternice kamerou/optikou na detailné  zobrazenie dutiny maternice, charakteru sliznice a súčasné operačné odstránenie drobných patológií ako polypy alebo drobné zrasty vnútri maternice, ktoré môžu byť prekážkou úspešnej gravidity.

Genetické konzultácia

Cieľom genetickej konzultácie je vyšetrenie karyotypu, teda vyšetrenie počtu chromozómov partnerov. Je indikované v prípade opakovaných tehotenských strát, opakovane neúspešných cyklov IVF a v prípade genetickej záťaže.

  1. Pri ceste za vytúženým tehotenstvom sú niekedy nevyhnutné ambulantné a operačné zákroky v rámci jednodňovej chirurgie ktoré vám vieme poskytnúť v rámci našej kliniky.
  2. V prípade potreby je k dispozícii konziliárny lekár: odborník na imunológiu, endokrinológiu, internista a psychológ.

Starostlivosť o Vás je pre nás dôležitá, preto ste s lekármi a IVF koordinátorkami v úzkom kontakte – máte k dispozícii kontakt vždy na jedného lekára a jednu sestru a v prípade individuálnych potrieb sme vám permanentne k dispozícii.

Vyšetrenie muža:

V súčasnosti sa čoraz častejšie stretávame s mužskou neplodnosťou preto sme na našej klinike rozšírili spektrum diagnostických a terapeutických postupov.
Vyšetrenie muža začíname spermiogramom. V prípade patologických hodnôt odporučíme kontrolný spermiogram s určitým časovým odstupom. Na klinike máme k dispozícii andrológa, s ktorým môžete svoj nález kedykoľvek skonzultovať. Ak sa patologický spermiogram opakuje aj po časovom odstupe, úprave životosprávy a vitamínoterapii, je indikované urologické vyšetrenie. Spolupracujeme s renomovanými urológmi, ktorí sa zaoberajú mužskou  neplodnosťou.

Vyšetrenie spermiogramu

Robí sa ako prvotné vyšetrenie pri zisťovaní príčin mužskej neplodnosti. Bez výsledkov spermiogramu nemá význam robiť podrobné vyšetrenia u ženy. Na klinike ISCARE vyhodnocujeme  spermiogram podľa aktuálnych kritérií Svetovej zdravotníckej organizácie.
Odber spermií sa robí v odberovej miestnosti masturbáciou do sterilnej odberovej nádoby. Dôležitá je 2-5 dňová pohlavná abstinencia. Pri vyšetrení sa skúma objem, kvalita, pH, skvapalnenie, množstvo a tvar spermií v ejakuláte muža.

Urologické vyšetrenie

Na klinike ISCARE máme k dispozícii urológa, ktorý v prípade potreby  urobí všetky potrebné vyšetrenia.

Genetické vyšetrenie

V určitých indikovaných prípadoch, pri veľmi závažných poruchách počtu a kvality spermií je nevyhnutné vyšetriť spermie metódou FISH a DNA fragmentáciu.

3. Stimulácia

Pokiaľ všetky vyšetrenia a výsledky budú v poriadku, lekár Vám vypracuje stimulačný protokol na základe Vašich výsledkov a celý proces Vám znovu vysvetlí. Cieľom stimulácie je vytvorenie viacerých vajíčok vo vaječníkoch, ktoré sú následne v čase ich zrelosti odobrané a oplodnené partnerovými spermiami.

Koordinátorka Vás naučí aplikovať stimulačné lieky

(podkožné injekcie).

Počas hormonálnej liečby, zvyčajne na 5-6. deň, prídete na kliniku na kontrolný ultrazvuk, ktorým skontrolujeme priebeh stimulácie a vyšetrujeme reakciu vaječníkov. Sledujeme počet a veľkosť vytvorených folikulov (obalov – v ktorých sa nachádza vajíčko) a taktiež štruktúru a výšku sliznice maternice. Na základe ultrazvuku  lekár určí presný deň a čas odberu vajíčok  a tiež čas aplikácie poslednej injekcie, ktorá zaistí dozretie vajíčok, väčšinou v rozmedzí 34-36 hodín pred odberom vajíčok.

4. Odber vajíčok

Odber vajíčok sa vykonáva v krátkodobej celkovej anestézii v rámci jednodňovej chirurgie. Vajíčka sa odoberajú cez pošvu ultrazvukovou sondou na ktorej je pripevnená špeciálna punkčná ihla. V tento deň zároveň partner odovzdáva vzorku ejakulátu, ktorý je následne spracovaný a použitý na oplodnenie získaných vajíčok. Po odbere vajíčok zostáva žena v pokoji na lôžku približne 2-3 hodiny. Následne spolu s partnerom absolvujete embryologický pohovor, kde naši skúsený embryológovia dôkladne vysvetlia procesy oplodnenia a na základe vašej anamnézy a vyšetrení navrhnú ďalší postup, tak, aby bola úspešnosť liečby čo najvyššia. Po prepustení z kliniky je potrebný doprovod, nakoľko po celkovej anestézii sa neodporúča šoférovanie a je nutné ostať pod dohľadom.

5. Metódy oplodnenia

IVF In vitro fertilizácia je oplodnenie vajíčka mimo tela ženy (umelé oplodnenie). Rozdeľuje sa na metódy ICSI a IVF.

ICSI

Ide o  metódu, pri ktorej je spermia zavedená špeciálnou sklenenou pipetou pod mikroskopom priamo do vajíčka. Embryológ vyberá spermiu pod veľkým zväčšením po posúdení jej morfologických vlastností a na základe jej pohybu. Následne je spermia imobilizovaná a vpichnutá do zrelého vajíčka. Je tak zabezpečená vyššia pravdepodobnosť oplodnenia. Štatistická úspešnosť je 70-80%. ICSI metóda sa používa pri rôznych poruchách spermiogramu, vyššom veku pacientky (nad 35r.), ale taktiež v prípadoch, ak stimuláciou získame nižší počet oocytov.

IVF

Je metóda kedy oplodnenie vajíčka spermiou prebieha počas ich spoločnej kultivácie. K samotnému vajíčku sa kvapne kvapka ejakulátu a následne spermia sama preniká do vnútra vajíčka. Ide o prirodzenejší spôsob oplodnenia, vzhľadom na to, že selekcia spermie prebieha prirodzene ako pri spontánnom oplodnení. Štatistická úspešnosť je 60 % a táto metóda je vhodná v prípade kvalitného spermiogramu, pri prvom IVF cykle a napríklad v prípade, že ide nepriechodnosť vajcovodov ako príčinu neplodnosti.

6. Embryotransfer

Embryotransfer (ET) je metóda, pri ktorej sa embryá pomocou tenkej kanyly prenášajú cez maternicové hrdlo maternice priamo do maternice. Zákrok vykonáva spoločne lekár a embryológ, ktorý vyberá najvhodnejšie embryá. Konečné rozhodnutie avšak stanovuje sama pacientka či liečený pár. V súčasnosti sa odporúča transfer jedného embrya, transfer dvoch alebo viacerých embryí významne nezvyšuje pravdepodobnosť otehotnenia, naopak iba zvyšuje podiel viacpočetných tehotenstiev. V prevažnej väčšine sa prenáša iba jedno embryo.

Výkon trvá zhruba desať minút. Zákrok je navyše je bezbolestný, takže nie je vyžadovaná anestézia. Iba v prípade komplikácií je doporučená celková anestézia. Po výkone môže pacientka ihneď odísť domov.

7. Mrazenie a uskladnenie embryí, KET kryoembryotransfer

V prípade, že na piaty deň kultivácie máme k dispozícii viac ako jedno kvalitné embryo po embryotransfere nasleduje proces mrazenia zvyšných embryí. Embriá sú zmrazené najmodernejšou metódou (vitrifikáciou). Takto zmrazené embryá sú uskladnené a pripravené na použitie v budúcnosti. Proces mrazenia je ideálnou možnosťou aj v prípade ovariálneho hyperstimulačného syndrómu, kedy sa embryotransfer neodporúča. Transfer zmrazeného embrya sa vykonáva po krátkej liekovej príprave sliznice maternice alebo v takzvanom natívnom cykle zväčša medzi 17 – 22 dňom menštruačného cyklu. Úspešnosť kryomebryotransferu je rovnaká ako embryotrasferu a pohybuje sa v súčasnosti okolo 45 %

Požiadať o spätné kontaktovanie
Požiadať o spätné kontaktovanie

Vyberte si kliniku