IUI (Intrauterinná inseminácia)

 

Intrauterinná inseminácia (IUI) je najjednoduchšou a najmenej invazívnou metódou asistovanej reprodukcie. Počas tohto bezbolestného zákroku sú mužské spermie prepravené priamo cez maternicové hrdlo do maternice či vajíčkovodov za pomoci lekára. Spermie tak nemusia čeliť niektorým prekážkam v pohlavných orgánoch ženy.

Pokiaľ dochádza u ženy k ovulácii, je možné zákrok vykonať v prirodzenom cykle bez hormonálnej stimulácie. V opačnom prípade sú pacientke predpísané stimulačné lieky. Najdiskutovanejšou komplikáciou IUI je vyšší výskyt viacpočetných tehotenstiev a menšia úspešnosť než je u IVF (in-vitro fertilizácia). Odporúča sa u párov s idiopatickou neplodnosťou, anovuláciou alebo s miernym stupňom abnormalít v spermiograme.

Požiadať o spätné kontaktovanie
Požiadať o spätné kontaktovanie

Vyberte si kliniku