Liečba neplodnosti

Doplnkové metódy liečby

Doplnkové metódy liečby

  • Predĺžená kultivácia embryí
  • Time-lapse embryo monitoring
  • Asistovaný hatching
  • MACS
  • MFSS

Predĺžená kultivácia embryí

Čo je predĺžená kultivácia embryí

Pri prirodzenom počatí dochádza k oplodneniu vajíčka vo vajíčkovode. Po oplodnení embryo putuje do dutiny maternice, táto cesta mu trvá asi 6 dní.
Pri predĺženej kultivácii prenesieme embryá na tretí deň do špeciálneho média a kultivujeme až do štádia blastocysty (5. – 6.deň vývoja embrya), kedy ho vkladáme do dutiny maternice. Použitím metódy predĺženej kultivácie docielime, že embryo vkladáme do dutiny maternice v rovnakom čase, v akom sa do maternice dostáva pri spontánnom počatí, čím má vytvorené lepšie podmienky na uhniezdenie.

Pre koho je predĺžená kultivácia embryí vhodná

Predĺžená kultivácia poskytuje výhody pre väčšine párov. Pri väčšom počte embryí umožní výber tej najkvalitnejšej blastocysty. Naopak, pri malom počte embryí, umožní predĺžená kultivácia získavať podrobné informácie o priebehu ich vývoja.

Time-laps embryo monitoring

  • Nadštandardná metóda kultivácie a selekcie embryí.
  • Inkubátor so vstavanou kamerou umožňuje sledovať vývoj embryí od času oplodnenia po embryotransfer a mrazenie.
  • Každá komôrka je riadená nezávisle a udržuje tak optimálne podmienky pre vývoj embryí bez narušenia kultivačných podmienok.

Kontinuálny monitoring embryí umožňuje nasnímať a analyzovať priebeh embryonálneho vývoja.

Asistovaný hatching

Embryo sa do určitej veľkosti vyvíja pod pevným obalom. Ak má dôjsť k otehotneniu, musí embryo po prenose do maternice tento obal opustiť. V niektorých prípadoch je obal príliš pevný a embryo ho nedokáže včas opustiť.

Podstatou asistovaného hatchingu je vytvorenie otvoru v pevnom obale embrya pred jeho prenosom do maternice. Použitie tejto metódy zvyšuje pravdepodobnosť otehotnenia.

Magnetická separácia spermií (MACS)

Čo je MACS

Na konci svojho životného cyklu majú spermie zvýšený výskyt zlomov DNA, čo môže spôsobiť chybný vývin embrya. Magnetická separácia spermií je metóda, ktorá umožňuje vylúčiť z ejakulátu muža práve spermie s poškodenou DNA.

Priebeh MACS

Spermie s poškodenou DNA majú zmenenú bunkovú membránu, ktorá je schopná viazať sa na špecifické nanočastice. Pri magnetickej separácií sa preto práve tieto poškodené spermie zachytávajú na nanočastice v magnetickom poli. Zdravé spermie sa na nanočastice nenaviažu, ostanú voľné, a teda vhodné na oplodnenie vajíčka.

Pre koho je MACS vhodná

Metóda MACS je určená pre mužov so zvýšenými hodnotami DNA fragmentácie spermií. Vhodná je aj pre páry, u ktorých sa embryá v predchádzajúcich cykloch delili pomalšie práve pre príčinu poškodenia otcovského genómu.

Mikrofluidné čipy (MFSS)

Ide o selekčnú metódu napodobňujúcu prirodzený mechanizmus výberu spermií. Umožňuje výber kvalitných, pohyblivých spermií s nepoškodenou DNA. Táto metóda významne zvyšuje úspešnosť otehotnenia, znižuje riziko potratu a je vhodná pri IVF, ICSI i IUI.

Požiadať o spätné kontaktovanie
Požiadať o spätné kontaktovanie

Vyberte si kliniku