Liečba neplodnosti

Doplnkové metódy liečby

Doplnkové metódy liečby

  • MESA/TESE
  • Predĺžená kultivácia embryí
  • MACS

MESA/TESE

Čo je MESA/TESE

Mikrochirurgický odber spermií je jedna z metód asistovanej reprodukcie, používa sa pri liečení mužského faktoru sterility.

Priebeh MESA/TESE

Mikrochirurgický odber spermií je metóda získania spermií z nadsemenníkov (MESA) a zo semenníkov (TESE). Spermie sa u muža získavajú operačným zákrokom v celkovej anestézii.
K operačnému zákroku je k dispozícii embryológ a andrológ, ktorý hneď po odobratí vzorky tkaniva zo semenníka a nadsemenníka, kontroluje tkanivo na prítomnosť spermií. Po získaní spermií nasleduje mimotelové oplodnenie metódou ICSI a embryotransfer.

Pre koho je  MESA/TESE

Metóda MESA/TESE je určená pre mužov, ktorí nemajú spermie v ejakuláte (azoospermia), ale zároveň je predpoklad ich tvorby a výskytu v semenníkoch.

Predĺžená kultivácia embryí

Čo je predĺžená kultivácia embryí

Pri prirodzenom počatí dochádza k oplodneniu vajíčka vo vajíčkovode. Po oplodnení embryo putuje do dutiny maternice, táto cesta mu trvá asi 6 dní.
Pri predĺženej kultivácii prenesieme embryá na tretí deň do špeciálneho média a kultivujeme až do štádia blastocysty. Takto vytvárame embryu podobné podmienky tým, že do maternice ho vkladáme v rovnakom čase, ako pri prirodzenom počatí a aj štádium embrya je rovnaké. Tým vytvárame embryu lepšie podmienky na uhniezdenie v porovnaní s klasickou trojdňovou kultiváciou. Len približne tretina embryí dosiahne štádium blastocysty. Predĺženou kultiváciou vyberieme kvalitné embryá ktoré dosiahli toto štádium.

Pre koho je predĺžená kultivácia embryí

Predĺžená kultivácia poskytuje výhody pre väčšinu pacientiek. Pri väčšom počte embryí nám pomôže selektovať najkvalitnejšie blastocysty. U pacientiek s menej embryami je zase výhodou tejto metódy získanie informácie o priebehu delenia.

MACS

Čo je MACS

Magnetická separácia spermií je metóda, umožňujúca vylúčiť z ejakulátu pacienta spermie s poškodenou DNA. Spermie na konci svojho životného cyklu majú zvýšený výskyt zlomov v DNA, čo môže viesť k chybnému vývinu budúceho embrya. Zároveň  sa tieto bunky vyznačujú zmenami v štruktúre bunkovej membrány, na základe ktorých sú schopné sa viazať na špecifické nanočastice.

Priebeh MACS

Pri prechode roztoku cez kolónku sú potom tieto nanočastice separované v magnetickom poli. Zdravé spermie neviažu nanočastice a preto prechádzajú kolónkou voľne.

Pre koho je MACS

Metóda MACS je určená pre pacientov so zvýšenými hodnotami DNA fragmentácie spermií. Vhodná je aj pre páry, u ktorých sa embryá v predchádzajúcich cykloch pomalšie delili nakoľko príčina môže byť v poškodení otcovského genómu.

Požiadať o spätné kontaktovanie
Požiadať o spätné kontaktovanie

Vyberte si kliniku