Liečba neplodnosti

Doplnkové metódy liečby

Doplnkové metódy liečby

  • Predĺžená kultivácia embryí
  • MESA/TESE
  • MACS

Predĺžená kultivácia embryí

Čo je predĺžená kultivácia embryí

Pri prirodzenom počatí dochádza k oplodneniu vajíčka vo vajíčkovode. Po oplodnení embryo putuje do dutiny maternice, táto cesta mu trvá asi 6 dní.
Pri predĺženej kultivácii prenesieme embryá na tretí deň do špeciálneho média a kultivujeme až do štádia blastocysty (5. – 6.deň vývoja embrya), kedy ho vkladáme do dutiny maternice. Použitím metódy predĺženej kultivácie docielime, že embryo vkladáme do dutiny maternice v rovnakom čase, v akom sa do maternice dostáva pri spontánnom počatí, čím má vytvorené lepšie podmienky na uhniezdenie.

Pre koho je predĺžená kultivácia embryí vhodná

Predĺžená kultivácia poskytuje výhody pre väčšine párov. Pri väčšom počte embryí umožní výber tej najkvalitnejšej blastocysty. Naopak, pri malom počte embryí, umožní získavať podrobné informácie o priebehu ich vývoja.

Mikrochirurgický odber spermií (MESA/TESE)

Čo je MESA/TESE

Mikrochirurgický odber spermií je jedna z metód asistovanej reprodukcie, používa sa pri liečení mužského faktoru sterility.

Priebeh MESA/TESE

Mikrochirurgický odber spermií je metóda získania spermií z nadsemenníkov (MESA) a zo semenníkov (TESE). Spermie sa u muža získavajú operačným zákrokom v celkovej anestéze.
Pri operačnom zákroku je prítomný andrológ a embryológ, ktorí hneď po odobratí vzorky tkaniva zo semenníka a nadsemenníka, kontrolujú tkanivo na prítomnosť spermií. Po získaní spermií nasleduje mimotelové oplodnenie metódou ICSI a embryotransfer.

Pre koho je MESA/TESE vhodný

Metóda MESA/TESE je určená pre mužov, ktorí nemajú spermie v ejakuláte (azoospermia), ale zároveň je predpoklad ich tvorby a výskytu v semenníkoch.

Magnetická separácia spermií (MACS)

Čo je MACS

Magnetická separácia spermií je metóda, ktorá umožňuje vylúčiť z ejakulátu muža spermie s poškodenou DNA. Na konci svojho životného cyklu majú spermie zvýšený výskyt zlomov DNA, čo môže spôsobiť chybný vývin embrya. umožňujúca vylúčiť z ejakulátu pacienta spermie s poškodenou DNA. Spermie na konci svojho životného cyklu majú zvýšený výskyt zlomov v DNA, čo môže viesť k chybnému vývinu budúceho embrya. 

Priebeh MACS

Spermie s poškodenou DNA majú zmenenú bunkovú membránu, ktorá je schopná viazať sa na špecifické nanočastice. Pri magnetickej separácií sa preto zachytávajú na nanočastice v magnetickom poli. Zdravé spermie sa na nanočastice nenaviažu, ostanú voľné a teda vhodné na oplodnenie vajíčka.

Pre koho je MACS vhodná

Metóda MACS je určená pre partnerov so zvýšenými hodnotami DNA fragmentácie spermií. Vhodná je aj pre páry, u ktorých sa embryá v predchádzajúcich cykloch pomalšie delili nakoľko príčina môže byť v poškodení otcovského genómu.

Požiadať o spätné kontaktovanie
Požiadať o spätné kontaktovanie

Vyberte si kliniku