Liečba neplodnosti

Ďaľšie metódy liečby

Ďalšie metódy liečby

 • IVM
 • IUI
 • SOFT
 • Nativný cyklus
 • Geri-Embryo monitoring
 • Mikrofluidné čipy FERTILE PLUS

IVM

Čo je IVM

In vitro maturácia je metóda, ktorá umožňuje dozrievanie nezrelých vajíčok mimo tela ženy.
Základným rozdielom IVM od IVF je, že pri metóde IVM sa lieky potrebné na stimuláciu využívajú minimálne, v krátkom časovom období a v malých dávkach. Vajíčka ktoré sa odoberajú z vaječníkov ženy, sú nezrelé. Dozrievanie prebieha v embryologických laboratóriách v špeciálnom roztoku, ktorý obsahuje všetky potrebné látky a hormóny pre správny vývoj.  Tento proces dozrievania trvá 24 až 48 hodín, následne sa umelo dozreté vajíčka oplodnia metódou ICSI.

Pre koho je IVM

Metóda IVM je určená hlavne pre ženy ktoré nemôžu podstúpiť plnohodnotnú hormonálnu stimuláciu vaječníkov, onkologické pacientky, ženy s cystami a so syndrómom polycystických ovarií.

IUI

Čo je IUI

Intrauterinná inseminácia (IUI) je najjednoduchšia metóda asistovanej reprodukcie, zákrok je bezbolestný a nevyžaduje anestézu.

Priebeh IUI

Spracované spermie partnera alebo darcu vkladáme do maternice pacientky transférovým katétrom počas ovulácie. Zákrok/metóda sa môže vykonávať po hormonálnej príprave pacientky alebo bez hormonálnej prípravy, kedy hovoríme o bežnom ovulačnom cykle ženy.

Pre koho je IUI

IUI sa odporúča hlavne pri imunologickej príčine neplodnosti, pretože protilátky proti spermiám pôsobia predovšetkým priamo v krčku maternice. Podmienkou sú prechodné vajcovody a minimálne 5 miliónov spermii v 1 mililitri po spracovaní spermií.

SOFT

Čo je soft

Postup pri soft cykle je podobný ako pri klasickom IVF. Rozdielom je aplikácia nižších dávok stimulačných liekov a kratšia doba trvania hormonálnej stimulácie ako pri klasickom IVF.
Po stimulácií nasleduje odber vajíčok, mimotelové oplodnenie v laboratóriu a následný embryotransfer, tieto postupy sú rovnaké, ako pri IVF cykle.

Pre koho je soft

Je určený pre pacientky, ktoré odmietajú klasickú hormonálnu liečbu s vyššími dávkami.
Pacientky u ktorých je riziko hyperstimulačného syndrómu, prípadne u pacientiek ktoré chcú mať oplodnený minimálny počet vajíčok.

Prečo soft

Výhodou soft cyklu je minimálna možnosť vyvolania hyperstimulačného syndrómu, menšia záťaž pre pacientku z dôvodu aplikovania nižších dávok hormonálnych liekov a kratšej doby hormonálnej stimulácie. Soft cyklus je finančne menej náročný ako klasický cyklus z dôvodu menšej spotreby liekov.

Natívny cyklus

Postup pri natívnom cykle je podobný ako pri klasickom IVF. Rozdiel je v stimulácii pacientky.  Pri natívnom cykle prebieha mimotelové oplodnenie bez hormonálnej stimulácie, pacientka si neaplikuje žiadne hormonálne lieky.

Lekár sleduje prirodzený cyklus pacientky, pri dozretí folikulu odoberie vajíčko. Počas zákroku je pacientka plne pri vedomí.
Nevýhodou natívneho cyklu je nižšia úspešnosť ako pri metódach s hormonálnou liečbou, vzhľadom na získanie len jedného vajíčka.

Geri-Embryo monitoring

 • Nadštandardná metóda kultivácie a selekcie embryí.
 • Inkubátor so vstavanou kamerou umožňuje sledovať vývoj embryí od času oplodnenia po embryotransfer, mrazenie.
 • Každá komôrka je riadená nezávisle, a udržuje tak optimálne podmienky pre vývoj embryí bez narušenia kultivačných podmienok.

Kontinuálny monitoring embryí umožňuje nasnímať a analyzovať priebeh embryonálneho vývoja.

Mikrofluidné čipy FERTILE PLUS

 • Selekčná metóda napodobňujúca prirodzený mechanizmus výberu spermií
 • Umožňuje výber kvalitných, pohyblivých spermií s nepoškodenou DNA
 • Významne zvyšuje úspešnosť otehotnenia
 • Znižuje riziko potratu
 • Metóda vhodná pri IVF , ICSI a IUI

Požiadať o spätné kontaktovanie
Požiadať o spätné kontaktovanie

Vyberte si kliniku