Liečba neplodnosti

Ďaľšie metódy liečby

Ďalšie metódy liečby

  • IVM
  • SOFT cyklus
  • Nativný cyklus
  • MESA / TESE

In vitro maturácia (IVM)

Čo je IVM

In vitro maturácia je metóda, ktorá umožňuje dozrievanie nezrelých vajíčok mimo tela ženy.
Základným rozdielom IVM od IVF je, že pri metóde IVM sa lieky potrebné na stimuláciu využívajú minimálne, v krátkom časovom období a v malých dávkach. Vajíčka, ktoré sa odoberajú z vaječníkov ženy, sú nezrelé. Dozrievanie prebieha v embryologických laboratóriách v špeciálnom roztoku, ktorý obsahuje všetky potrebné látky a hormóny pre správny vývoj vajíčok.  Tento proces dozrievania trvá 24 až 48 hodín, následne sa umelo dozreté vajíčka oplodnia metódou ICSI.

Pre koho je IVM metóda vhodná

Metóda IVM je určená hlavne pre ženy, ktoré nemôžu podstúpiť plnohodnotnú hormonálnu stimuláciu vaječníkov, onkologické pacientky, ženy s cystami a so syndrómom polycystických vaječníkov.

SOFT cyklus

Čo je SOFT cyklus

Postup pri SOFT cykle je podobný ako pri klasickom IVF. Rozdiel oproti IVF je v tom, že pri SOFT cykle sa používajú nižšie dávky stimulačných liekov a doba trvania hormonálnej stimulácie je kratšia.
Po stimulácií nasleduje odber vajíčok, mimotelové oplodnenie v laboratóriu a následný embryotransfer. Tieto postupy sú rovnaké, ako pri IVF cykle.

Pre koho je SOFT cyklus vhodný

SOFT cyklus je vhodný pre pacientky, ktoré odmietajú vyššie dávky hormónov pri klasickej stimulácii, u ktorých je zvýšené riziko vzniku hyperstimulačného syndrómu, prípadne pre pacientky, ktoré chcú mať oplodnený minimálny počet vajíčok.

Prečo SOFT cyklus

Výhodou SOFT cyklu je minimalizácia rizika hyperstimulačného syndrómu, menšia záťaž pre pacientku z dôvodu aplikovania nižších dávok hormonálnych liekov a kratšej doby hormonálnej stimulácie. SOFT cyklus je finančne menej náročný ako klasický cyklus z dôvodu menšej spotreby liekov.

Natívny cyklus

Postup pri natívnom cykle je podobný ako pri klasickom IVF. Rozdiel je v stimulácii pacientky. Pri natívnom cykle prebieha mimotelové oplodnenie bez hormonálnej stimulácie, pacientka si neaplikuje žiadne hormonálne lieky.

Lekár sleduje prirodzený cyklus pacientky, pri dozretí folikulu odoberie vajíčko. Počas zákroku je pacientka pri plnom vedomí.
Nevýhodou natívneho cyklu je jeho nižšia úspešnosť v porovnaní s metódami s hormonálnou stimuláciou, pretože pri natívnom cykle sa na oplodnenie získa len jedno vajíčko.

Mikrochirurgický odber spermií (MESA/TESE)

Čo je MESA/TESE

Ide o mikrochirurgický odber spermií, čo je jedna z metód asistovanej reprodukcie, ktorá sa používa pri liečení mužského faktoru sterility.

Priebeh MESA/TESE

Mikrochirurgický odber spermií je metóda získania spermií z nadsemenníkov (MESA) a zo semenníkov (TESE). Spermie sa získavajú operačným zákrokom v celkovej anestéze.
Pri operačnom zákroku je prítomný andrológ a embryológ, ktorí, hneď po odobratí vzorky tkaniva zo semenníka a nadsemenníka, kontrolujú tkanivo na prítomnosť spermií. Po získaní spermií nasleduje mimotelové oplodnenie metódou ICSI a embryotransfer.

Pre koho je MESA/TESE vhodný

Metóda MESA/TESE je určená pre mužov, ktorí nemajú spermie v ejakuláte (azoospermia), ale zároveň je predpoklad ich tvorby a výskytu v semenníkoch.

Požiadať o spätné kontaktovanie
Požiadať o spätné kontaktovanie