Liečba neplodnosti

Ďaľšie metódy liečby

Ďalšie metódy liečby

 • IVM
 • SOFT
 • Nativný cyklus
 • Geri-Embryo monitoring
 • Mikrofluidné čipy FERTILE PLUS

In vitro maturácia (IVM)

Čo je IVM

In vitro maturácia je metóda, ktorá umožňuje dozrievanie nezrelých vajíčok mimo tela ženy.
Základným rozdielom IVM od IVF je, že pri metóde IVM sa lieky potrebné na stimuláciu využívajú minimálne, v krátkom časovom období a v malých dávkach. Vajíčka, ktoré sa odoberajú z vaječníkov ženy, sú nezrelé. Dozrievanie prebieha v embryologických laboratóriách v špeciálnom roztoku, ktorý obsahuje všetky potrebné látky a hormóny pre správny vývoj vajíčok.  Tento proces dozrievania trvá 24 až 48 hodín, následne sa umelo dozreté vajíčka oplodnia metódou ICSI.

Pre koho je IVM metóda vhodná

Metóda IVM je určená hlavne pre ženy ktoré nemôžu podstúpiť plnohodnotnú hormonálnu stimuláciu vaječníkov, onkologické pacientky, ženy s cystami a so syndrómom …polycystických vaječníkov.

SOFT cyklu

Čo je soft

Postup pri soft cykle je podobný ako pri klasickom IVF. Rozdiel oproti IVF je v tom, že pri SOFT cykle sa používajú nižšie dávky stimulačných liekov a doba trvania hormonálnej stimulácie je kratšia.
Po stimulácií nasleduje odber vajíčok, mimotelové oplodnenie v laboratóriu a následný embryotransfer, tieto postupy sú rovnaké, ako pri IVF cykle.

Pre koho je SOFT cyklus vhodný

SOFT cyklus je vhodný pre pacientky, ktoré odmietajú vyššie dávky hormónov pri klasickej stimulácii, u ktorých je zvýšené riziko vzniku hyperstimulačného syndrómu, prípadne u pacientiek, ktoré chcú mať oplodnený minimálny počet vajíčok.

Prečo soft cyklus

Výhodou SOFT cyklu je minimalizácia rizika hyperstimulačného syndrómu, menšia záťaž pre pacientku z dôvodu aplikovania nižších dávok hormonálnych liekov a kratšej doby hormonálnej stimulácie. Soft cyklus je finančne menej náročný ako klasický cyklus z dôvodu menšej spotreby liekov.

Natívny cyklus

Postup pri natívnom cykle je podobný ako pri klasickom IVF. Rozdiel je v stimulácii pacientky.  Pri natívnom cykle prebieha mimotelové oplodnenie bez hormonálnej stimulácie, pacientka si neaplikuje žiadne hormonálne lieky.

Lekár sleduje prirodzený cyklus pacientky, pri dozretí folikulu odoberie vajíčko. Počas zákroku je pacientka plne pri vedomí.
Nevýhodou natívneho cyklu je nižšia úspešnosť ako pri metódach s hormonálnou liečbou, vzhľadom na získanie len jedného vajíčka.

Geri-Embryo monitoring

 • Nadštandardná metóda kultivácie a selekcie embryí.
 • Inkubátor so vstavanou kamerou umožňuje sledovať vývoj embryí od času oplodnenia po embryotransfer a mrazenie.
 • Každá komôrka je riadená nezávisle a udržuje tak optimálne podmienky pre vývoj embryí bez narušenia kultivačných podmienok.

Kontinuálny monitoring embryí umožňuje nasnímať a analyzovať priebeh embryonálneho vývoja.

Mikrofluidné čipy FERTILE PLUS

 • Selekčná metóda napodobňujúca prirodzený mechanizmus výberu spermií.
 • Umožňuje výber kvalitných, pohyblivých spermií s nepoškodenou DNA.
 • Významne zvyšuje úspešnosť otehotnenia.
 • Znižuje riziko potratu.
 • Metóda vhodná pri IVF , ICSI a IUI.

Požiadať o spätné kontaktovanie
Požiadať o spätné kontaktovanie

Vyberte si kliniku