Genetika

Vyšetrenie spermií metódou FISH

Vyšetrenie spermií metódou FISH

Cieľom vyšetrenia aneuploidií spermií metódou FISH je stanoviť percento spermií s abnormálnym počtom chromozómov. Medzi abnormality patrí dvojnásobný výskyt alebo neprítomnosť jednotlivých chromozómov, prípadne zdvojnásobenie celej chromozómovej sady.
Výsledkom vyšetrenia pomocou metódy FISH je zistiť u budúceho embrya percentuálne riziko chromozomálnej vady, či už po prirodzenom oplodnení alebo IVF.

Pre koho je určená metóda FISH

Vyšetrenie je vhodné pre pacientov, ktorí sú nosičmi chromozómových vád, pacientov po onkologickej liečbe alebo partnerov pacientiek s opakovanými neúspešnými IVF cyklami.

Priebeh vyšetrenia

Pacient odovzdá vzorku v odberovej meistnosti, podobne ako pri klasickom spermiograme. Samotná metóda FISH je založená na detekcii  fluorescenčne značených úsekov DNA sond špecifických pre vybrané chromozómy. Vzorka je následne hodnotená pod mikroskopom, pričom jednotlivé farebné signály zodpovedajú typu a počtu konkrétnych chromozómov.

Požiadať o spätné kontaktovanie
Požiadať o spätné kontaktovanie

Vyberte si kliniku