Genetika

Vyšetrenie spermií metódou FISH

Vyšetrenie spermií metódou FISH

Cieľom vyšetrenia aneuploidií spermií metódou FISH je stanoviť percento spermií s abnormálnym počtom chromozómov. Medzi abnormality patrí dvojnásobný výskyt alebo neprítomnosť jednotlivých chromozómov, prípadne zdvojnásobenie celej chromozómovej sady.

Pre koho je určená metóda FISH

Vyšetrenie je vhodné pre mužov, ktorí sú nosičmi chromozómových vád, mužov po onkologickej liečbe alebo pre páry s opakovanými neúspešnými IVF cyklami.

Priebeh vyšetrenia

Muž odovzdá vzorku ejakulátu v odberovej miestnosti, podobne ako pri klasickom spermiograme. FISH metóda je založená na detekcii  fluorescenčne značených úsekov DNA sond špecifických pre vybrané chromozómy. Vzorka je následne hodnotená pod mikroskopom, pričom jednotlivé farebné signály zodpovedajú typu a počtu konkrétnych chromozómov.

Požiadať o spätné kontaktovanie
Požiadať o spätné kontaktovanie