Genetika

Predimplantačná genetická diagnostika (PGD)

Predimplantačná genetická diagnostika (PGD)

Je určená pre páry, kde je dokázané riziko prenosu závažného genetického ochorenia. Prenáša sa gén s mutáciou z rodiča na potomka. U týchto vzácnych genetických ochorení rozlišujeme tri typy dedičnosti: dedičnosť recesívnu, dominantnú a viazanú na pohlavný chromozóm. Pre jednotlivé skupiny platí rôzne riziko prenosu ochorenia na potomka a tiež rôzne nároky na výber embrya vhodného na transfer. U párov s takýmto ochorením sa postupuje vždy individuálne s ohľadom na špecifický genetický problém. Pokrok sa dosiahol v priamej diagnostike mutácií a v dnešnej dobe vieme po PGD vybrať zdravé embryá oboch pohlaví. Využitie PGD za účelom výberu embrya konkrétneho pohlavia nie je zo zákona možné.

Prečo PGD

  • znižuje riziko komplikácií v tehotenstve
  • skracuje dobu liečby a zredukuje finančné náklady spojené s narodením zdravého dieťaťa prostredníctvom zníženia počtu opakovaných cyklov
  • znižuje riziko viacpočetnej gravidity vďaka transferu jedného embrya, ktoré má najväčšiu šancu na uhniezdenie
  • poskytuje pacientovi dôležitú diagnostickú informáciu, na základe ktorej sa môže rozhodnúť pre ďalší IVF cyklus alebo požiadať o darcovstvo vajíčok

Pre koho je PGD

Predimplantačný genetický skríning odporúčame párom v prípade výskytu monogénového ochorenia v rodine.

Priebeh PGD

Po získaní embryí pri IVF – ICSI sa na 3. deň vývoja embrya vykoná na obale embrya laserom drobný otvor. Rastúca blastocysta sa cez tento otvor vytláča von, odoberie sa z nej 5-10 buniek. Embryá sa zamrazia a vzorky s odobratými bunkami sa odošlú na vyšetrenie do genetického laboratória. V genetickom laboratóriu prebieha vyšetrenie, ktoré je veľmi presné a poskytne informácie o prítomnosti geneticky podmieneného ochorenia.

Požiadať o spätné kontaktovanie
Požiadať o spätné kontaktovanie

Vyberte si kliniku