Klienti môžu navštíviť jednu z dvoch kliník

ISCARE, a.s.
Klinika reprodukčnej medicíny, gynekológie a urológie

Office center
Kollárova 85
036 01 Martin
Slovenská republika
Zobraziť na mape

Objednajte sa

Ordinačné hodiny

Po-Pia
7:00 - 15:30

Požiadať o spätné kontaktovanie Náš tím

MUDr. Michaela Grossová, PhD.

Hlavný medicínsky pracovník
MUDr. Michaela Grossová, PhD. úspešne absolvovala doktorandské štúdium a špecializačné skúšky v odbore Gynekológia, pôrodníctvo a reprodukčná medicína na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jej erudovanosť v oblasti liečby neplodnosti a asistovanej reprodukcie dokazuje aj množstvo odborných článkov a prednášok na tieto témy na domácich, ako aj zahraničných kongresoch. Je členkou ESC - (Európskej spoločnosti pre kardiológiu); a ESHRE -(Európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryológiu). Od roku 2011 je neodmysliteľnou súčasťou nášho lekárskeho tímu v bratislavskej klinike ISCARE. Od roku 2021 zastáva funkciu Hlavného medicínskeho pracovníka pre obe kliniky ISCARE. Zameriava predovšetkým na darcovský program reprodukčných buniek, ako aj vitrifikáciu (mrazenie) oocytov a social freezing.

Doc. MUDr. Stanislav Tomáš, PhD.

Vedúci lekár
Doc. MUDr. Stanislav Tomáš, PhD. vyštudoval Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine. Je držiteľom atestácie I. stupňa v odbore Anestéziológia a resuscitácia, atestácií I. a II. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo, ako aj atestácií v subšpecializačných odboroch Reprodukčná medicína a Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve.

V roku 2001 mu bola na Univerzite Komenského v Bratislave udelená vedecká hodnosť PhD. a v roku 2003 mu udelili na Univerzite Komenského aj akademickú hodnosť docent pre odbor Gynekológia a pôrodníctvo. Za svoje odborné publikácie získal v rok 2002 Ambrovu cenu Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti.

Absolvoval niekoľko zahraničných študijných pobytov na klinikách v USA, Česku, Izraeli, Švajčiarsku, Rakúsku a Austrálii, ako aj ročný pracovný pobyt na klinike Create Fertility v Londýne, pod vedením profesorky Geety Nargund (prezidentka ISMAAR) a profesora Stuarta Campbella (zakladajúci prezident ISUOG). Vďaka tomu získal nielen znalosti, ale aj praktické skúsenosti v ultrazvuku v reprodukčnej medicíne a v liečbe neplodnosti u starších žien, resp. pacientiek so zníženou vaječníkovou rezervou, ktoré ako odborný garant úspešne uplatňuje a rozvíja v martinskej klinike ISCARE.

Popri tom sa v súčasnosti venuje aj miniinvazívnej operačnej liečbe neplodnosti v spolupráci s Gynekologicko-pôrodníckou klinikou ÚVN a FN SNP v Ružomberku a prenatálnej ultrazvukovej diagnostike v gynekologickej ambulancii TOM-Gyn, s.r.o. v Martine.

MUDr. Oleksandr Sakal

Lekár IVF
MUDr. Oleksandr Sakal vyštudoval všeobecné lekárstvo na Užhorodskej Národnej Univerzite. Po štúdiu pracoval na klinike v Užhorode, kde získal atestáciu v odbore Gynekológia a pôrodníctvo. Následne sa rozhodol ísť na Slovensko, kde pokračoval v získavaní praktických skúseností na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení v NsP sv. Barbory v Rožňave a zároveň pokračoval aj v špecializačnom štúdiu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 2019 sa stal súčasťou nášho tímu na klinike ISCARE v Martine, kde sa špecializuje na pacientky so syndrómom polycystických ovárií.

MUDr. Margita Procházková

Lekár IVF
MUDr. Margita Procházková vyštudovala Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine. Odbornú prax získala na gynekologicko-pôrodníckej klinike v Ružomberku, kde v roku 2020 úspešne zložila atestačnú skúšku v odbore Gynekológia a pôrodníctvo. V súčasnosti sa pripravuje na atestáciu z reprodukčnej medicíny. Súčasťou nášho tímu lekárov na martinskej klinike sa stala v roku 2018. Medzi jej špecializácie patrí liečba neplodnosti pacientiek s endometriózou a zápalovými ochoreniami, vo svojej ambulancii ale privíta a rada pomôže všetkým párom, ktorým sa nedarí otehotnieť. Keď zrovna nepomáha iným k vytúženému dieťatku, trávi rada čas s tým svojim prípadne si prečíta nejakú dobrú knihu, najradšej kriminálku. Nepohrdne však ani aktívnejším oddychom – najmä turistikou po okolitých horách.

MUDr. Marianna Grúberová

Lekár IVF
MUDr. Marianna Grúberová, PhD. vyštudovala Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine, kde v roku 2005 získala aj titul PhD. Počas doktorandského štúdia sa okrem vedeckej činnosti venovala aj pedagogickej a publikačnej činnosti. Získala atestáciu I. a II. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo. Desať rokov pôsobila v nemocnici v Břeclavi, kde sa venovala aj liečbe porúch plodnosti a aktívne spolupracovala s centrom asistovanej reprodukcie Reprofit v Brne. Od roku 2017 je súčasťou tímu ISCARE v Martine, kde sa úspešne venuje aj liečbe uterinného faktora neplodnosti, čo je najťažšie ovplyvniteľný faktor sterility.

Monika Petrová

Hlavná sestra

Bc. Barbora Lahutová

Zdravotná sestra/Koordinátorka darcovského programu
Po strednej zdravotníckej škole nastúpila Bc. Barbora Lahutová na Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine kde študovala odbor pôrodný asistent. Už počas štúdia si prešla praxou na novorodeneckom oddelení, oddelení šestonedelia, gynekológii, ale aj na pôrodnej sále, kde už aj ako študentka odvádzala pôrody. Súčasťou našej martinskej kliniky ISCARE sa stala v roku 2019, keď k nám nastúpila na pozíciu sestry - koordinátorky. V súčasnosti sa už prepracovala na pozíciu Zastupujúcej vrchnej sestry ako aj Vedúcej darcovského programu kliniky ISCARE Martin. Len máloktorý zamestnanec obohatil ISCARE svojou rôznorodosťou tak ako Barbora, v ktorej sa stretáva láska k tvrdej hudbe, festivalom, koncertom a umeniu tetovania spolu s láskavou starostlivosťou a záľubou v háčkovaní. Okrem svojich dvoch ratolestí si tak vždy nájde čas aj na detičky na novorodeneckej JIS, ktorým z času na čas niečo uháčkuje. A každý kto už navštívil našu martinskú kliniku si určite všimol akvárium s axolotlami, na čom má zásluhu práve Barborina záľuba v chovateľstve. A kde na to všetko berie enegriu? Čerpá ju z úspešných príbehov párov, ktorým svojou každodennou prácou pomáha.

PhDr. Štefánia Cmarová

Zdravotná sestra

Mgr. Jana Jankesová

Zdravotná sestra
Mgr. Janka Jankesová vždy túžila po poznaní a nových skúsenostiach. Už počas štúdia na strednej zdravotníckej škole si vyskúšala zahraničnú stáž v Rakúsku. Po získaní bakalárskeho titulu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka sa rozhodla opäť vycestovať mimo Slovenska a svoj magisterský titul získala na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Už počas štúdia ošetrovateľstva ako získavala všeobecný prehľad v jednotlivých medicínskych odboroch v nej vzbudzoval mimoriadny záujem práve oblasť gynekológie a pôrodníctva. Po štúdiu najskôr pracovala v domove pre seniorov. Nakoniec ju to, ale pritiahlo k jej obľúbenej gynekológii a pôrodníctvu do ISCARE, kde pracuje od roku 2022. Stretnúť sa s ňou môžete na rôznych úsekoch kliniky, kde so svojim ľudským prístupom sprevádza pacientov počas ich liečby. Práca ju veľmi baví a tak sa v nej snaží aj naďalej zlepšovať a vzdelávať. Stále si však vie nájsť voľný čas, ktorý trávi s rodinou alebo so svojou kreatívnou dušou. Tú prejavuje najmä maľovaním obrazov, pričom jej obľúbenými motívmi sú rozprávkové mestečká a domčeky.

Mgr. Jana Šúthová

Zdravotná Sestra

Mgr. Simona Backová

Vedúca laboratória
Mgr. Simona Backová vyštudovala odbor Antropogenetika na Masarykovej univerzite v Brne, v rámci ktorého sa dostala k štúdiu molekulárnej biológie a genetiky, ako aj antropológie. Keďže je Simonka činorodý človek, práca v martinskom laboratóriu ISCARE bola pre ňu ako stvorená, a tak sa krátko po skončení štúdia dostala k nám na pozíciu embryológa. Tu sa venuje širokému záberu činností, od oplodňovania vajíčok a sledovanie vývoja embryí, cez aplikáciu špeciálnych laboratórnych metód až po biopsiu či mrazenie. A k tomu všetkému ešte vždy rada pomôže aj v andrologickej časti laboratória. Ani vo svojom voľnom čase nezaháľa pri jednej činnosti. Okrem háčkovania či macramé si rada zahrá na heligónke alebo vybehne do rodnej Malej Fatry alebo Tatier na turistiku, avšak nepohrdne ani dovolenkou pri mori.

BSc. Katarína Králiková

Embryológ
Biovedy a forenzné vyšetrovanie (Biosciences and Forencsic Investigation) je názov odboru, ktorý BSc. Katarína Králiková vyštudovala na anglickej Canterbury Christ Church University. Po získaní bakalárskeho titulu pokračovala na magisterskom štúdiu v odbore Forenzná biologická analýza na Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe. V tomto období získala prvé praktické skúsenosti s prácou s bunkami a embryami, ako aj s ich kryokonzerváciou metódou pomalého mrazenia, či prácou s mikromanipulátorom a to priamo na Akademii věd Českej republiky, kde pracovala s bunkami a embryami myší. V rámci štúdia absolvovala aj trojtýždňovú stáž na Oddelení biológie a genetickej analýzy na Kriminalistickom a expertíznom ústave v Košiciach. Od roku 2021 je súčasťou tímu v martinskom laboratóriu, kde ako embryologička naplno využíva všetky svoje znalosti a skúsenosti s prácou s embryami aj ich vitrifikáciou – mrazením, ako aj mrazením vajíčok. Vo svojom voľnom čase uprednostňuje pred mrazom teplo. Aj preto je jej obľúbeným ročným obdobím leto, kedy si rada spraví výlet k vode alebo rovno dovolenku k moru. A keď už predsa len príde zima, zahreje sa pri dobrej lyžovačke.

Mgr. Dávid Dziaček

Andrologický Laborant

Poskytujeme profesionálnu starostlivosť v oblasti asistovanej reprodukcie a jednodňovej chirurgie v najmodernejších priestoroch na Slovensku. Pre nás je prioritou, aby ste sa v ISCARE cítili príjemne. Pozrite si naše priestory z pohodlia domova, poprechádzajte sa po klinike ešte pred vašou prvou návštevou.

  • Profesionálny tím odborníkov
  • Individuálny prístup
  • Inovatívne liečebné postupy
  • Najmodernejšie vybavenie
  • Komplexnosť služieb
COVID-19 INFO