Klienti môžu navštíviť jednu z dvoch kliník

ISCARE, a.s.
Klinika reprodukčnej medicíny, gynekológie a urológie

Office center
Kollárova 85,
036 01 Martin
Slovenská republika
Zobraziť na mape

Objednajte sa

Ordinačné hodiny

Po-Pia
7:00- 15:30

Požiadať o spätné kontaktovanie Náš tím

MUDr. Michaela Grossová, PhD.

Hlavný medicínsky pracovník
MUDr. Michaela Grossová, PhD. úspešne absolvovala doktorandské štúdium a špecializačné skúšky v odbore Gynekológia, pôrodníctvo a reprodukčná medicína na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jej erudovanosť v oblasti liečby neplodnosti a asistovanej reprodukcie dokazuje aj množstvo odborných článkov a prednášok na tieto témy na domácich, ako aj zahraničných kongresoch. Je členkou ESC - (Európskej spoločnosti pre kardiológiu); a ESHRE -(Európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryológiu). Od roku 2011 je neodmysliteľnou súčasťou nášho lekárskeho tímu v bratislavskej klinike ISCARE. Od roku 2021 zastáva funkciu Hlavného medicínskeho pracovníka pre obe kliniky ISCARE. Zameriava predovšetkým na darcovský program reprodukčných buniek, ako aj vitrifikáciu (mrazenie) oocytov a social freezing.

Doc. MUDr. Stanislav Tomáš, PhD.

Vedúci lekár
Doc. MUDr. Stanislav Tomáš, PhD. vyštudoval Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine. Je držiteľom atestácie I. stupňa v odbore Anestéziológia a resuscitácia, atestácií I. a II. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo, ako aj atestácií v subšpecializačných odboroch Reprodukčná medicína a Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve.

V roku 2001 mu bola na Univerzite Komenského v Bratislave udelená vedecká hodnosť PhD. a v roku 2003 mu udelili na Univerzite Komenského aj akademickú hodnosť docent pre odbor Gynekológia a pôrodníctvo. Za svoje odborné publikácie získal v rok 2002 Ambrovu cenu Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti.

Absolvoval niekoľko zahraničných študijných pobytov na klinikách v USA, Česku, Izraeli, Švajčiarsku, Rakúsku a Austrálii, ako aj ročný pracovný pobyt na klinike Create Fertility v Londýne, pod vedením profesorky Geety Nargund (prezidentka ISMAAR) a profesora Stuarta Campbella (zakladajúci prezident ISUOG). Vďaka tomu získal nielen znalosti, ale aj praktické skúsenosti v ultrazvuku v reprodukčnej medicíne a v liečbe neplodnosti u starších žien, resp. pacientiek so zníženou vaječníkovou rezervou, ktoré ako odborný garant úspešne uplatňuje a rozvíja v martinskej klinike ISCARE.

Popri tom sa v súčasnosti venuje aj miniinvazívnej operačnej liečbe neplodnosti v spolupráci s Gynekologicko-pôrodníckou klinikou ÚVN a FN SNP v Ružomberku a prenatálnej ultrazvukovej diagnostike v gynekologickej ambulancii TOM-Gyn, s.r.o. v Martine.

MUDr. Oleksandr Sakal

Lekár IVF
MUDr. Oleksandr Sakal vyštudoval všeobecné lekárstvo na Užhorodskej Národnej Univerzite. Po štúdiu pracoval na klinike v Užhorode, kde získal atestáciu v odbore Gynekológia a pôrodníctvo. Následne sa rozhodol ísť na Slovensko, kde pokračoval v získavaní praktických skúseností na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení v NsP sv. Barbory v Rožňave a zároveň pokračoval aj v špecializačnom štúdiu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 2019 sa stal súčasťou nášho tímu na klinike ISCARE v Martine, kde sa špecializuje na pacientky so syndrómom polycystických ovárií.

MUDr. Margita Procházková

Lekár IVF
MUDr. Margita Procházková vyštudovala Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine. Odbornú prax získala na gynekologicko-pôrodníckej klinike v Ružomberku. V roku 2020 úspešne zložila atestačnú skúšku v odbore Gynekológia a pôrodníctvo. Na klinike ISCARE v Martine pôsobí od roku 2018, kde aktívne rozvíja svoj profesionálny záujem pomáhať párom, ktorým sa nedarí prirodzene otehotnieť. Medzi jej špecializácie patrí liečba neplodnosti pacientiek s endometriózou a zápalovými ochoreniami.

MUDr. Marianna Grúberová

Lekár IVF
MUDr. Marianna Grúberová, PhD. vyštudovala Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine, kde v roku 2005 získala aj titul PhD. Počas doktorandského štúdia sa okrem vedeckej činnosti venovala aj pedagogickej a publikačnej činnosti. Získala atestáciu I. a II. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo. Desať rokov pôsobila v nemocnici v Břeclavi, kde sa venovala aj liečbe porúch plodnosti a aktívne spolupracovala s centrom asistovanej reprodukcie Reprofit v Brne. Od roku 2017 je súčasťou tímu ISCARE v Martine, kde sa úspešne venuje aj liečbe uterinného faktora neplodnosti, čo je najťažšie ovplyvniteľný faktor sterility.

Mgr. Martina Filová

Vedúci embryológ
Mgr. Martina Filová vyštudovala Univerzitu Komenského v Bratislave, v odbore biochémia, neskôr získala certifikát z lekárskej genetiky. Je členkou ICE (Irish Society of Clinical Embryologists), (IFS) Irish Fertility Society a ESHRE Európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryológiu. Pracovala ako vedúca embryologička na klinikách reprodukčnej medicíny na Slovensku a ďalšie skúsenosti nadobudla na klinike reprodukčnej medicíny Galway Fertility Clinic v Írsku. Od roku 2017 svoje skúsenosti aplikuje a pomáha pacientkám na klinike ISCARE v Martine.

Poskytujeme profesionálnu starostlivosť v oblasti asistovanej reprodukcie a jednodňovej chirurgie v najmodernejších priestoroch na Slovensku. Pre nás je prioritou, aby ste sa v ISCARE cítili príjemne. Pozrite si naše priestory z pohodlia domova, poprechádzajte sa po klinike ešte pred vašou prvou návštevou.

  • Profesionálny tím odborníkov
  • Individuálny prístup
  • Inovatívne liečebné postupy
  • Najmodernejšie vybavenie
  • Komplexnosť služieb
COVID-19 INFO