Naše kliniky

Klienti môžu navštíviť jednu z dvoch kliník

ISCARE, a.s.

UNM pavilón 6, 1. poschodie
Kollárova 2
036 01, Martin
Slovenská republika
Zobraziť na mape

Objednajte sa

Ordinačné hodiny

Po-Pia
7:00- 15:30

Vedenie

Doc. MUDr. Tomáš Stanislav, PhD.

Vedúci lekár

Požiadať o spätné kontaktovanie Náš tím

Doc. MUDr. Stanislav Tomáš, PhD.

Vedúci lekár
Prečítať celý životopis
Doc. MUDr. Stanislav Tomáš, PhD. vyštudoval Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine. Je držiteľom I. a II. atestácie v odbore Gynekológia a pôrodníctvo so špecializáciou v subšpecializačnom odbore Reprodukčná medicína a Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve. V roku 2003 mu bola na Univerzite Komenského v Bratislave udelená akademická hodnosť docent pre odbor Gynekológia a pôrodníctvo. Svoje skúsenosti a prax nadobudnuté počas zahraničných pracovných pobytov v USA, v Českej republike, v Izraeli, vo Švajčiarsku, v Rakúsku, v Austrálii a vo Veľkej Británii uplatňuje na klinike ISCARE v Martine. Získal Ambrovu cenu Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej gynekologicko – pôrodníckej spoločnosti za súbor odborných publikácií. Na klinike ISCARE v Martine sa špecializuje sa na SOFT (miernu stimuláciu) IVF.

MUDr. Oleksandr Sakal

Lekár IVF
Prečítať celý životopis
Mudr. Olexandr Sakal vyštudoval Užhorodský Nacionálny Univerzitet v odbore všeobecné lekárstvo na Ukrajine. Následne získal atestáciu v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Na Slovensku je zaradený do špecializačného štúdia na lekárskej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, odbor gynekológia a pôrodníctvo. Svoju prax získal na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Rožňave. Aktívne sa zúčastňuje zahraničných a slovenských kongresov zameraných na tému asistovaná reprodukcia a neplodnosť. Od roku 2019 je súčasťou tímu ISCARE v Martine, kde sa venuje sa slovenským aj zahraničným pacientom.

MUDr. Marianna Grúberová

Lekár IVF
Prečítať celý životopis
MUDr. Marianna Grúberová, PhD., vyštudovala Jeseniovu lekársku fakultu v Martine. V roku 2005 získala vedecko - akademický titul PhD. Počas doktorandského štúdia sa okrem vedeckej činnosti venovala aj pedagogickej a publikačnej činnosti. V roku 2008 získala atestáciu I. a II. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo. 10 rokov pôsobila v nemocnici v Břeclavi, kde sa ambulantne venovala liečbe porúch plodnosti a aktívne spolupracovala s centrom asistovanej reprodukcie Reprofit v Brne. Od roku 2017 je súčasťou lekárskeho tímu ISCARE, kde sa venuje slovenským aj zahraničným pacientom.

MUDr. Margita Procházková

Lekár IVF
Prečítať celý životopis
MUDr. Margita Procházková vyštudovala Jesseniovú lekársku fakultu v Martine. Svoju prax získala na gynekologicko-pôrodníckej klinike v Ružomberku. V roku 2020 zložila atestačnú skúšku v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Aktívne sa zúčastňuje na zahraničných a slovenských kongresov zameraným na tému asistovaná reprodukcia a neplodnosť. Od roku 2018 je súčasťou tímu ISCARE, venuje sa slovenským a zahraničným pacientom.

MUDr. Lucia Ďurčeková

Lekár IVF
Prečítať celý životopis
MUDr. Lucia Ďurčeková vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Získala atestáciu I. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo.
Absolvovala zahraničné stáže v Rakúsku a v Nemecku zamerané na asistovanú reprodukciu. Od roku 2017 je súčasťou tímu ISCARE v Martine.

Mgr. Anna Kráľová

Vedúci embryológ

Mgr. Martina Filová

Vedúci embryológ
Prečítať celý životopis
Mgr. Martina Filová vyštudovala Univerzitu Komenského v Bratislave, v odbore biochémia, neskôr získala certifikát z lekárskej genetiky. Je členkou ICE (Irish Society of Clinical Embryologists), (IFS) Irish Fertility Society a ESHRE Európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryológiu. Pracovala ako vedúca embryologička na klinikách reprodukčnej medicíny na Slovensku a ďalšie skúsenosti nadobudla na klinike reprodukčnej medicíny Galway Fertility Clinic v Írsku. Od roku 2017 svoje skúsenosti aplikuje a pomáha pacientkám na klinike ISCARE v Martine.

Poskytujeme profesionálnu starostlivosť v oblasti asistovanej reprodukcie a jednodňovej chirurgie v najmodernejších priestoroch na Slovensku. Pre nás je prioritou, aby ste sa v ISCARE cítili príjemne. Pozrite si naše priestory z pohodlia domova, poprechádzajte sa po klinike ešte pred vašou prvou návštevou.

  • Profesionálny tím odborníkov
  • Individuálny prístup
  • Inovatívne liečebné postupy
  • Najmodernejšie vybavenie
  • Komplexnosť služieb