Naše kliniky

Klienti môžu navštíviť jednu z dvoch kliník

ISCARE, a.s.
Klinika reprodukčnej medicíny, gynekológie a urológie

Apollo Business Center II, blok B, 4. poschodie
Prievozská 4/A
821 09 Bratislava
Slovenská republika
Zobraziť na mape

Objednajte sa

Ordinačné hodiny

Po-Štvr.
7:00 - 17:00
Pia
7:00 -14:30

Vedenie

MUDr. Lenka Rybánska (Reismüllerová), PhD., MPH

Vedúci lekár

Požiadať o spätné kontaktovanie Náš tím

MUDr. Lenka Rybánska (Reismüllerová), PhD., MPH

Vedúci lekár
Prečítať celý životopis
MUDr. Lenka Rybánska (Reismüllerová), PhD., MPH, vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala odborné zahraničné stáže v Českej republike a Izraeli, kde získala dôležité skúsenosti a vedomosti z oblasti asistovanej reprodukcie. Úspešne dokončila doktorantské štúdium na tému, Priebeh tehotnosti a pôrodu po asistovanej reprodukcii. Získala titul MPH (Master of Public Health - odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve). V súčasnosti je vedúcou lekárkou kliniky ISCARE, kde svoje poznatky úspešne využíva v liečbe asistovanej reprodukcie. Od roku 2016 je vedúcou lekárkou bratislavskej kliniky a venuje sa komplexnej diagnostike a liečbe sterility párov. Špecializuje sa na poruchy ovarialnej rezervy, predovšetkým na nízku ovarialnu rezervu a syndróm polycystickych vaječníkov

MUDr. Michaela Grossová, PhD.

Vedúci lekár pre darcovský program
Prečítať celý životopis
MUDr. Michaela Grossová, PhD. vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Úspešne absolvovala doktorantské štúdium a špecializačné skúšky v odbore gynekológia, pôrodníctvo a reprodukčná medicína. Odborné vedomosti a skúsenosti týkajúce sa problematiky liečby neplodnosti a asistovanej reprodukcie prednáša na domácich a zahraničných kongresoch, na konte má množstvo odborných článkov a prednášok spojených s asistovanou reprodukciou a liečbou neplodnosti. Je členkou ESC a ESHRE - Európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryológiu. V súčasnej dobe sa zameriava na darcovský program reprodukčných buniek, ako aj vitrifikáciu (mrazenie) oocytov a social freezing.

Doc. MUDr. Jozef Války, CSc.

Lekár IVF
Prečítať celý životopis
Doc. MUDr. Jozef Války, CSc. je popredný odborník v oblasti asistovanej reprodukcie. Ako prvý na Slovensku sa zaoberal problematikou neplodnosti. Je zakladateľom kliniky ISCARE. Pričinil sa o narodenie prvého dieťaťa ,,zo skúmavky“ na Slovensku. Pôsobil ako hlavný odborník na reprodukčnú medicínu Ministerstva zdravotníctva SR, bol predseda Sekcie asistovanej reprodukcie Slovenskej gynekologickej spoločnosti. Je aktívnym členom ESHRE - Európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryológiu. Zúčastnil sa celosvetových kongresov, na ktorých prednášal o asistovanej reprodukcii. Pôsobil ako konzultant IVF v Kuvajte.

MUDr. Viera Belušáková

Lekár IVF
Prečítať celý životopis
MUDr. Viera Belušáková vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Získala atestáciu I. stupňa v odbore gynekológia – pôrodníctvo. Absolvovala odborné stáže v Českej republike. Zúčastnila sa viacerých zahraničných kongresov na tému umelé oplodnenie a momentálne dokončuje doktorandské štúdium na tému Ovariálna rezerva v reprodukčnej medicíne. Od roku 2016 pracuje na klinike ISCARE a pomáha neplodným párom pri liečení neplodnosti.

MUDr. Peter Hrúzik, CSc.

Lekár IVF
Prečítať celý životopis
Mudr. Peter Hrúzik CSc. vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Stal sa spoluzakladateľom IVF na Slovensku. Bol pri narodení prvého slovenského dieťaťa . Je držiteľom atestácií I. a II. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo, reprodukčná medicína. Úspešne obhájil kandidatúru lekárskych vied s prácou na tému Význam cytogenetického vyšetrenia v diagnostike infertility. Pôsobil ako zdravotnícky expert Ministerstva zdravotníctva SR v nemocnici Saint Vincent and Paul Hospital na Malte. Absolvoval stážové pobyty v Rakúsku, Nemecku, Holandsku, v Izraeli. O problematike IVF prednášal na kongresoch na celom svete.V roku 1987 sa stal prvým lekárom z Československa, ktorý prednášal na kongrese ESHRE ( Európska spoločnosť pre ľudskú reprodukciu a embryológiu). V súčasnej dobe sa zameriava na vyšší vek pacientiek a genetické príčiny sterility.

MUDr. Lenka Lapides

Lekár IVF
Prečítať celý životopis
MUDr. Lenka Lapides vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, časť štúdia absolvovala vo Fínsku. 6 rokov pôsobila v Nemecku. V Mníchove zložila atestačnú skúšku v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Po atestácii pracovala v tíme vedúcich lekárov v Bavorsku, kde sa pod vedením profesora Kuhna venovala gynekologickej onkológii. Absolvovala odborné stáže na klinikách v Izraeli, vo Veľkej Británii, vo Fínsku, v Nemecku, v Rakúsku a v Českej republike. Dnes je členkou viacerých medzinárodných odborných spoločností. Od roku 2019 je súčasťou tímu ISCARE, a.s. MUDr. Lenka Lapides sa u nás venuje slovenským i zahraničným pacientom.

MUDr. Lea Macháneková

Lekár IVF
Prečítať celý životopis
MUDr. Lea Macháneková vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2008 atestovala v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Skúsenosti z oblasti asistovanej reprodukcie získala praxou na klinike Gennet v Prahe. Aktívne sa zúčastňuje mnohých zahraničných kongresov so zameraním na ultrazvukovú diagnostiku a asistovanú reprodukciu. Je členkou českej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. Od roku 2019 je súčasťou tímu ISCARE, venuje sa predovšetkým jednodňovej chirurgii a hysteroskopickým operáciám.

MUDr. Janka Mišáková

Lekár IVF
Prečítať celý životopis
Mudr. Janka Mišáková vyštudovala lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Svoju prax získala na gynekologicko-pôrodníckom oddelení NsP Myjava, kde naďalej vykonáva svoju činnosť. Aktívne sa zúčastňuje zahraničných a slovenských kongresov zameraných na témy asistovaná reprodukcia a neplodnosť. Odborne odpovedá na otázky pacientiek na fóre - Modrý Koník. Od roku 2018 je súčasťou tímu ISCARE, venuje sa slovenským a zahraničným pacientom.

Mgr. Ana Ivanová

Vedúci embryológ
Prečítať celý životopis
Mgr. Ana Ivanová vyštudovala biológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci postgraduálneho štúdia na Holandskej akadémii vied aktívne participovala na medzinárodnom projekte viacerých európskych krajín. Od roku 2002 pracuje na klinike ISCARE a od roku 2004 je hlavnou embryologičkou. Je členkou komisie národných zástupcov Európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryológiu CNR - ESHRE. Absolvovala rôzne slovenské a medzinárodné konferencie a workshopy zamerané na humánnu embryológiu, a predimplantačné genetické testovanie. Vo svojej práci sa špecializuje na vitrifikáciu oocytov a Social freezing.

Mgr. Kristína Kordošová

Vedúci andrologický laborant
Prečítať celý životopis
Mgr. Kristína Kordošová vyštudovala molekulárnu biológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Aktívne sa zúčastňuje na zahraničných konferenciách ESHRE, kde získava svetové poznatky, ktoré prednáša na slovenských gynekologicko-urologických kongresoch. Od roku 2018 je súčasťou tímu ISCARE, kde pracuje na pozícii vedúci andrologický laborant.

Mgr. Daniel Masarovič

Embryológ
Prečítať celý životopis
Mgr. Daniel Masarovič vyštudoval biológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2012 pracuje na klinike ISCARE ako emryológ. Cenné skúsenosti z embryologickej praxe získal aj v rámci pôsobenia The British Specialised Centre for Fertility Treatment and IVF , Erbil v Iraku. Pracovná náplň je komplexne zameraná na všetky postupy nevyhnutné pre chod embryologického laboratória. Osobitne sa špecializuje na vyhodnotenie embryí kultivovaných v Time lapse inkubátore a biopsiu embryí pre predimplantačnú genetickú diagnostiku. Pravidelne sa zúčastňuje na domácich a medzinárodných konferenciách týkajúcich sa oblasti asistovanej reprodukcie.

Mgr. Inez Romerová Ortizová

Embryológ
Prečítať celý životopis
Mgr. Inez Romerová Ortizová vyštudovala virológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2017 pracuje na klinike ISCARE na embryologickom oddelení, kde sa špecializuje na vitrifikáciu oocytov. Pravidelne sa zúčastňuje na domácich a medzinárodných konferenciách týkajúcich sa oblasti asistovanej reprodukcie.

RNDr. Kristína Sedláková

Andrologický laborant
Prečítať celý životopis
RNDr. Kristína Sedláková vyštudovala Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Od roku 2016 pracuje na klinike ISCARE ako andrologický laborant. Vo svojej práci sa špecializuje na vyhodnocovanie výsledkov SPG pacientov, spracovanie vzoriek pacientov k OPU a IUI. Pravidelne sa zúčastňuje na domácich a medzinárodných konferenciách.

Mgr. Silvia Schmidtmayerová

Psychológ
Prečítať celý životopis
Mgr. Silvia Schmidtmayerová vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Od roku 2010 sa venuje problematike umelého oplodnenia, hlavne z pohľadu prežívania ženy, ale aj páru počas celého procesu, následného psychického spracovania ako úspešného, tak aj neúspešného cyklu. Angažuje sa v pacientskych občianskych združeniach Amazonky (pacientky s karcinómom prsníka) a Občianskom združení pacientov s dermatologickými malignitami. V roku 2016 absolvovala kurz na prestížnej University College London, ktorý bol zameraný na problematiku neplodnosti a asistovanej reprodukcie z pohľadu pacienta.Svoje poznatky a skúsenosti pravidelne publikuje v odborných médiach.

Poskytujeme profesionálnu starostlivosť v oblasti asistovanej reprodukcie a jednodňovej chirurgie v najmodernejších priestoroch na Slovensku. Pre nás je prioritou, aby ste sa v ISCARE cítili príjemne. Pozrite si naše priestory z pohodlia domova, poprechádzajte sa po klinike ešte pred vašou prvou návštevou.

 

  • Profesionálny tím odborníkov
  • Individuálny prístup
  • Inovatívne liečebné postupy
  • Najmodernejšie vybavenie
  • Komplexnosť služieb