Klienti môžu navštíviť jednu z dvoch kliník

ISCARE, a.s.
Klinika reprodukčnej medicíny, gynekológie a urológie

Apollo Business Center II
blok B, 4. poschodie
Prievozská 4/A
821 09 Bratislava
Slovenská republika
Informácie o MHD a parkovaní
Zobraziť na mape

Objednajte sa

Ordinačné hodiny

Po-Štvr.
7:00 - 17:00
Pia
7:00 - 15:30
7. 4. a 10. 4.
uzatvorené

Požiadať o spätné kontaktovanie Náš tím

MUDr. Michaela Grossová, PhD.

Hlavný medicínsky pracovník
MUDr. Michaela Grossová, PhD. úspešne absolvovala doktorandské štúdium a špecializačné skúšky v odbore Gynekológia, pôrodníctvo a reprodukčná medicína na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jej erudovanosť v oblasti liečby neplodnosti a asistovanej reprodukcie dokazuje aj množstvo odborných článkov a prednášok na tieto témy na domácich, ako aj zahraničných kongresoch. Je členkou ESC - (Európskej spoločnosti pre kardiológiu); a ESHRE -(Európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryológiu). Od roku 2011 je neodmysliteľnou súčasťou nášho lekárskeho tímu v bratislavskej klinike ISCARE. Od roku 2021 zastáva funkciu Hlavného medicínskeho pracovníka pre obe kliniky ISCARE. Zameriava predovšetkým na darcovský program reprodukčných buniek, ako aj vitrifikáciu (mrazenie) oocytov a social freezing.

Doc. MUDr. Jozef Války, CSc.

Gynekológ - reprodukčný špecialista
Doc. MUDr. Jozef Války, CSc. je popredným odborníkom v oblasti asistovanej reprodukcie na Slovensku. Bol medzi prvými lekármi zaoberajúcimi sa problematikou neplodnosti na Slovensku a bol to práve on, komu sa podarilo priviesť na svet prvé slovenské "dieťa zo skúmavky" - teda bábätko počaté pomocou metódy mimotelového oplodnenia IVF. Vďaka svojej odbornosti a zásluhám pôsobil ako Hlavný odborník na reprodukčnú medicínu Ministerstva zdravotníctva SR a taktiež bol predsedom Sekcie asistovanej reprodukcie Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. Na medzinárodnom poli sa zúčastnil a prednášal o asistovanej reprodukcii na celosvetových kongresoch, je členom ESHRE (Európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryológiu) a tiež pôsobil ako konzultant IVF v Kuvajte. Ako zakladateľ kliniky ISCARE je jej súčasťou od samého začiatku a hoci v súčasnosti už prenechal liečbu pacientov mladším kolegom, stále zostáva neodmysliteľnou súčasťou nášho lekárskeho tímu.

MUDr. Peter Hrúzik, CSc.

Gynekológ - reprodukčný špecialista
MUDr. Peter Hrúzik CSc. vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Je držiteľom atestácií I. a II. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo, reprodukčná medicína. Úspešne obhájil kandidatúru lekárskych vied s prácou na tému „Význam cytogenetického vyšetrenia v diagnostike infertility“. Ako spoluzakladateľ IVF na Slovensku bol pri narodení prvého slovenského dieťaťa „zo skúmavky“. Pôsobil aj ako zdravotnícky expert Ministerstva zdravotníctva SR v nemocnici Saint Vincent and Paul Hospital na Malte. Absolvoval stážové pobyty v Rakúsku, Nemecku, Holandsku a v Izraeli. O problematike IVF prednášal na kongresoch po celom svete a v roku 1987 sa stal vôbec prvým lekárom z Československa, ktorý prednášal na kongrese ESHRE (Európska spoločnosť pre ľudskú reprodukciu a embryológiu). V súčasnej dobe sa zameriava na vyšší vek pacientiek a genetické príčiny sterility.

MUDr. Lenka Lapides

Gynekológ - reprodukčný špecialista
MUDr. Lenka Lapides vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, pričom časť štúdia absolvovala vo Fínsku. Počas svojho šesťročného pôsobenia v Nemecku zložila v Mníchove atestačnú skúšku v odbore gynekológia a pôrodníctvo a následne pracovala v tíme popredných lekárov v Bavorsku, kde sa pod vedením profesora Kuhna venovala gynekologickej onkológii. Absolvovala odborné stáže na klinikách v Izraeli, v Spojenom Kráľovstve, vo Fínsku, v Nemecku, v Rakúsku a v Českej republike. Dnes je členkou viacerých medzinárodných odborných spoločností, vrátane ESHRE - Európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryológiu. Súčasťou doktorského tímu na bratislavskej klinike ISCARE je od roku 2019. Jej špecializácia je na imunologické faktory neplodnosti, ktoré skúma aj v rámci svojho prebiehajúceho doktorandského štúdia. V súčasnosti je pani doktorka na materskej dovolenke.

MUDr. Lea Macháneková

Gynekológ - reprodukčný špecialista
MUDr. Lea Macháneková vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2008 atestovala v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Skúsenosti z oblasti asistovanej reprodukcie získala praxou na klinike Gennet v Prahe. Aktívne sa zúčastňuje mnohých zahraničných kongresov so zameraním na ultrazvukovú diagnostiku a asistovanú reprodukciu. Je členkou českej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. Od roku 2019 je súčasťou tímu ISCARE, venuje sa predovšetkým jednodňovej chirurgii a hysteroskopickým operáciám.

MUDr. Gabriela Šustová

Gynekológ - reprodukčný špecialista

MUDr. Bianka Lévayová

Gynekológ - reprodukčný špecialista
MUDr. Bianka Lévayová vyštudovala všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Následne nastúpila na I. gynekologicko-pôrodnícku kliniku LFUK a UNB, kde získala v roku 2019 atestáciu v špecializačnom odbore Gynekológia a pôrodníctvo. Počas tohto obdobia sa zúčastnila viacerých zahraničných študijných pobytov a stáží zameraných na perinatológiu a reprodukčnú medicínu, či už v Českej republike v Ústave pro péči o matku a dítě alebo v Preis School v talianskej Florencii. Aktívne sa zúčastňuje domácich aj zahraničných kongresov. Je členkou slovenskej gynekologicko–pôrodníckej spoločnosti. Súčasťou tímu bratislavských lekárov ISCARE sa stala v roku 2019, kde sa venuje slovenským a zahraničným pacientom. V súčasnosti čerpá pani doktorka materskú dovolenku.

Bc. Marcela Pauleová

Zástupca hlavnej sestry
Po absolvovaní Strednej zdravotníckej školy v Dunajskej Strede začala Bc. Marcela Pauleová pracovať na Oddelení anestézie a resuscitácie v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda (Antolská), odkiaľ si odniesla cenné skúsenosti, ktoré pri svojej práci využíva dodnes. Neskôr pokračovala v štúdiu na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity, kde následne absolvovala aj špecializačné štúdium v odbore Inštrumentovanie v operačnej sále. Neoddeliteľnou súčasťou ISCARE je už od roku 2008, v súčasnosti na pozícii Zástupca vrchnej sestry. Pravidelne sa zúčastňuje odborných konferencií a seminárov najmä z oblasti gynekológie a IVF.

Sylvia Zavačanová

Zdravotná sestra
Po absolvovaní pomaturitného štúdia pôrodnej asistentky na strednej zdravotníckej škole, začala Sylvia Zavačanová pracovať na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v nemocnici v Bratislave. Neskôr pracovala v Nemocnici s poliklinikou Spišská Nová Ves a v Sanatóriu Koch. Počas svojej kariéry zdravotnej sestry pokračovala v ďalšom vzdelávaní, a to na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, kde absolvovala špecializačný odbor Intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve, ale aj certifikovanú pracovnú činnosť Psychofyzická príprava na pôrod. Okrem toho sa pravidelne zúčastňuje odborných konferencií a seminárov, najmä z oblasti gynekológie a asistovanej reprodukcie. Súčasťou nášho sesterského tímu na klinike ISCARE v Bratislave je od roku 2017.

Bc. Nina Homolová

Zdravotná sestra
Bc. Nina Homolová študovala na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdii na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Po získaní bakalárskeho titulu v odbore Pôrodná asistencia sa rozhodla pokračovať v štúdiu aj na magisterskom stupni, kde aktuálne študuje odbor Ošetrovateľstvo na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Okrem zdravotníckej praxe v nemocniciach, na gynekológii, pôrodnici a v ambulanciách, ktoré získavala počas štúdia, absolvovala s cieľom zdokonaľovania jazykových znalostí aj stáž v Londýne. Svoje vedomosti popri škole rozširuje aj pravidelnou účasťou na zdravotníckych kongresoch a seminároch. Na našej bratislavskej klinike ISCARE začala pracovať na pozícii zdravotnej sestry v roku 2020.

Bc. Anita Koszorúsová

Zdravotná sestra
Po vyštudovaní pôrodnej asistencie na SZU v Bratislave pokračovala Anita v štúdiu odboru Ošetrovateľstvo na VŠZ a SP Svätej Alžbety v Bratislave. Prax získala už počas štúdia prácou na gynekologicko-pôrodníckych oddeleniach v nemocniciach v Trnave, Galante, Bratislave a Dunajskej Strede. Po škole pracovala ako pôrodná asistentka na pôrodnej sále v nemocnici na Kramároch, neskôr na gynekologickom oddelení, pôrodnej sále a na oddelení šestonedelia v Nemocnici s poliklinikou Dunajská Streda. Do ISCARE sa rozhodla prísť na pozíciu zdravotnej sestry v roku 2021 a vďaka svojej bilingválnosti sa okrem slovenských stará aj o našich maďarsky hovoriacich pacientov. A hoci pochádza z nížinatej oblasti medzi jej najobľúbenejší relax patrí turistika, ale taktiež veľmi rada fotí a to najmä zvieratká.

Bc. Hana Straková

Zdravotná sestra
Hanka Straková vyštudovala odbor Pôrodná asistencia na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdii na SZU v Bratislave. Po štúdiu započala svoju kariéru zdravotnej sestry v Nemocnici Ružinov. Tu pracovala na pooperačnom lôžkovom oddelení na gynekologicko-pôrodníckej klinike, až kým sa v roku 2021 nerozhodla pridať do tímu sestier na bratislavskej klinike ISCARE. Stretnúť sa s ňou môžete či už pri návšteve našich ambulancií, ale aj pri odberoch či koordinátorskom pohovore, kde Vám vysvetlí všetko potrebné pre úspešný priebeh stimulácie. Ako správna zdravotníčka ide Hanka príkladom aj vo svojom voľnom čase, ktorý často trávi športom, najmä cvičením v posilňovni.

Bc. Anka Mega

Zdravotná sestra

Mgr. Dominika Lelková

Zdravotná sestra

Renáta Marjanová

Zdravotný asistent
Renáta Marjanová si vytvorila vzťah k lekárskej profesii už počas detstva, kedy pomáhala svojej mame, pôrodnej asistentke, pri práci. A hoci sa vo svojom štúdiu a zamestnaní najskôr vybrala iným smerom, nakoniec ju to pritiahlo opäť do zdravotníctva, keď v roku 2017 začala pracovať na klinike ISCARE v Bratislave ako Zdravotná asistentka. Stretnúť sa s ňou môžete najčastejšie v našom operačnom trakte, kde sa osobne stará o pacientov od príchodu na recepciu, cez prijímanie na izbu a následný presun na a z operačnej sály, až po ich monitorovanie po zákroku. Okrem starostlivosti o pacientov a asistencie pri odberoch, gynekologických aj urologických operáciách sa stará aj o sterilizáciu a prípravu inštrumentov, ako aj celkovú prípravu operačnej sály. Vďaka svojej znalosti srbského jazyka zohráva dôležitú úlohu aj pri poskytovaní starostlivosti pacientom z balkánskych krajín v ich rodnom jazyku.

Mgr. Daniel Masarovič

Vedúci laboratória
Mgr. Daniel Masarovič vyštudoval biológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2012 pracuje na klinike ISCARE ako embryológ. Cenné skúsenosti z embryologickej praxe získal aj v rámci pôsobenia The British Specialised Centre for Fertility Treatment and IVF , Erbil v Iraku. Pracovná náplň je komplexne zameraná na všetky postupy nevyhnutné pre chod embryologického laboratória. Osobitne sa špecializuje na vyhodnotenie embryí kultivovaných v Time lapse inkubátore a biopsiu embryí pre predimplantačnú genetickú diagnostiku. Pravidelne sa zúčastňuje na domácich a medzinárodných konferenciách týkajúcich sa oblasti asistovanej reprodukcie.

Mgr. Ana Ivanová

Embryológ
Mgr. Ana Ivanová vyštudovala biológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci postgraduálneho štúdia pôsobila na Holandskej akadémii vied, kde participovala na medzinárodnom projekte viacerých európskych krajín. Od roku 2002 pracuje na bratislavskej klinike ISCARE, kde medzi rokmi 2004 a 2021 pôsobila ako vedúca laboratória. V roku 2004 sa zúčastnila na školení v Izraeli a v roku 2008 absolvovala spolu s docentom Válkym v dánskej Kodani workshop In Vitro Maturácie oocytov, ktorú následne zaviedli na našej klinike ako prvej na Slovensku. Pravidelne sa zúčastňuje konferencií zameraných na humánnu embryológiu a predimplantačné genetické vyšetrenia. Je taktiež členkou Komisie národných zástupcov Európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryológiu (CNR ESHRE).V súčasnosti sa ako embryologička špecializuje na vitrifikáciu oocytov a social freezing.

Mgr. Inez Romerová Ortizová

Embryológ
Mgr. Inez Romerová Ortizová vyštudovala virológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2017 pracuje na klinike ISCARE na embryologickom oddelení, kde sa špecializuje na vitrifikáciu oocytov. Pravidelne sa zúčastňuje na domácich a medzinárodných konferenciách týkajúcich sa oblasti asistovanej reprodukcie.

Mgr. Kristína Buchtová

Embryológ
Kristínkine začiatky v ISCARE siahajú až do roku 2010, kedy nastúpila do nášho laboratória ešte ako študentka odboru Molekulárna biológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V spojenom laboratóriu zastávala pozíciu embryologičky, ako aj andrologickej laborantky. Po presťahovaní kliniky do nových priestorov a vytvorení oddelených laboratórií sa začala v roku 2016 špecializovať na embryológiu. Od svojej práce embryologičky si dala pauzu iba počas niekoľkých rokov materskej dovolenky a okrem dlhých rokov praxe svoje znalosti pravidelne posilňuje aj účasťou na domácich a zahraničných konferenciách vrátane konferencií Európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryológiu (ESHRE). Vždy pozitívna a plná energie je veľkou inšpiráciou pre svojich kolegov, na ktorých sama nedá dopustiť a hovorí, že práve práca v kolektíve ISCARE je to, čo ju dobíja energiou. Túto si vo voľnom čase vybíja pri športe, najmä cvičení Flowin, ktoré je jej srdcovou záležitosťou alebo snowbordingu. Okrem našej kliniky ju tak môžete stretnúť aj na svahoch – najradšej chodí na Kysuce alebo do Rakúskych Álp.

Mgr. Kristína Kordošová

Andrologický laborant
Mgr. Kristína Kordošová vyštudovala molekulárnu biológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Aktívne sa zúčastňuje na zahraničných konferenciách ESHRE, kde získava svetové poznatky, ktoré prednáša na slovenských gynekologicko-urologických kongresoch. Od roku 2018 je súčasťou tímu ISCARE, kde pracuje na pozícii vedúci andrologický laborant.

RNDr. Kristína Sedláková

Andrologický laborant
RNDr. Kristína Sedláková bola už od mlada veľmi činorodý človek, ktorého zaujímalo množstvo rôznych oblastí. Aj preto študovala na gymnáziu, z ktorého si podala prihlášky na štúdium slovenského jazyka, psychológie, ale aj chémie a biológie. Nakoniec ju to zavialo práve k odboru Aplikovanej chémie a biochémie, ktoré úspešne ukončila titulom doktora prírodných vied na Fakulte prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Z vedeckého výskumu, ktorý vykonávala v rámci svojho štúdia si prešla rôznorodými zamestnaniami, až sa v roku 2016 dostala do laboratória na našej bratislavskej klinike ISCARE. Tu sa po svojom príchode významne podieľala na rozvoji andrologickej časti nášho laboratória, kde pracuje na pozícií Andrologického laboranta aj v súčasnosti. Medzi jej náplň práce patrí vyhodnocovanie spermiogramov a iných vyšetrení spermií, konzultácia ich výsledkov s pacientmi či aplikácia separačných metód spermií. Popri tom sa pravidelne zúčastňuje na domácich aj medzinárodných konferenciách z oblasti andrológie a asistovanej reprodukcie. Svoj voľný čas najradšej trávi rozvojom svojho tela aj ducha, či už na bicykli, cvičením jógy, v posilňovni, ale aj čítaním kníh či diskusiou s priateľmi.

Bc. Robert Hotový

Andrologický laborant
Chémia a biológia učarovala Bc. Robertovi Hotovému už na gymnáziu a preto sa rozhodol pokračovať v ich štúdiu aj na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Svoje bakalárske štúdium v odbore Biological chemistry (Biologická chémia) zavŕšil prácou na tému Vplyv DNA fragmentácie spermií na IVF v asistovanej reprodukcii a v súčasnosti pokračuje v štúdiu ďalej na magisterskom stupni, kde sa rozhodol pre odbor Genetika. Naším kolegom v ISCARE sa stal v roku 2018, ako posila nášho andrologického tímu v Bratislave, kde sa venuje každodenným činnostiam spojených s jeho pozíciou Andrologického laboranta, ako je vyhodnocovanie spermiogramov a iných vyšetrení spermií, konzultácie výsledkov s pacientmi ale aj aplikácia separačných metód spermií. Ak zrovna nepracuje alebo sa neučí do školy, tak sa pravdepodobne venuje niektorému z jeho obľúbených športov, ako je behanie, plávanie, bicyklovanie či cvičenie v posilňovni. Ak má chuť na pasívnejší oddych, siahne po dobrej knihe - najčastejšie sci-fi alebo fantasy. Medzi jeho najobľúbenejšie patrí napríklad Silmarillion od Tolkiena.

Bc. Marianna Kerekesová

Koordinátor
Marianna získala svoj bakalársky titul štúdiom odboru Výživa, kozmetika a ochrana zdravia na Fakulte chémie a potravinárskej technológie STU. Aj vďaka nadobudnutým znalostiam z biológie a chémie, vrátane liečiv, sa hravo orientuje v komplikovanom svete liečby neplodnosti, do ktorého sa dostala v roku 2021, kedy nastúpila na pozíciu koordinátorky na našej bratislavskej klinike. Tu sa stará o našich zahraničných pacientov, ktorých sprevádza počas celej liečby – od prvého kontaktu až po embryotransfer v ich rodnom jazyku. Hoci vie aj po anglicky, sú to najmä maďarsky a nemecky hovoriaci pacienti, o ktorých sa stará. Vďaka svojmu dvojjazyčnému slovensko-maďarskému pôvodu je pre ňu komunikácia v maďarčine prirodzená, zatiaľ čo nemčinu študovala už od základnej školy a neskôr dokonca niekoľko rokov pracovala v Rakúskych Alpách. Z tade si okrem výborných komunikačných schopností v nemčine priniesla aj veľkú lásku k turistike a prírode, výmenou za kúsok svojho srdca, ktorý ako vraví: navždy patrí tejto nádhernej krajine.

Mgr. Mária Janišová

Koordinátorka darcovského programu

Ana Kolar

Koordinátor
Po vyštudovaní zdravotnej školy začala Ana Kolar pracovať v zahraničí ako zdravotná sestra na klinike neurológie a psychiatrie. Neskôr sa rozhodla pokračovať v štúdiu na Slovensku, kde sa aj zamestnala a to práve na našej bratislavskej klinike ISCARE. Od roku 2020 tak u nás pôsobí na pozícii koordinátorky zahraničných pacientov hovoriacich po anglicky a srbsky. Sprevádza ich procesom liečby nielen na diaľku, ale aj osobne počas ich návštevy kliniky. Zároveň má na starosti prvotný kontakt so záujemkyňami o darovanie vajíčok v rámci koordinácie darcovského programu. V súčasnosti študuje na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Po odbornej literatúre z oblasti zdravotníctva však nesiaha len kvôli svojmu vysokoškolskému štúdiu, ale patrí aj medzi jej obľúbený voľnočasový žáner. Zaujímajú ju najmä témy z oblasti výživy, asistovanej reprodukcie a gynekológie.

Emese Pavela

Koordinátor

Mgr. Denisa Mazániková

Koordinátorka darcovského programu
Mgr. Denisa Mazániková študovala na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Predtým, ako sa v roku 2019 stala súčasťou tímu ISCARE, zbierala dlhé roky skúsenosti pri práci na urologickej a neskôr na očnej klinike. Svojou odbornosťou a ľudským prístupom najskôr obohacovala našu bratislavskú kliniku na pozícii Vrchnej sestry, od 2023 pomáha pacientom v darcovskom programe ako ich koordinátorka.

Mgr. Silvia Schmidtmayerová

Psychológ
Mgr. Silvia Schmidtmayerová vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Od roku 2010 sa venuje problematike umelého oplodnenia, hlavne z pohľadu prežívania ženy, ale aj páru počas celého procesu, následného psychického spracovania ako úspešného, tak aj neúspešného cyklu. Angažuje sa v pacientskych občianskych združeniach Amazonky (pacientky s karcinómom prsníka) a Občianskom združení pacientov s dermatologickými malignitami. V roku 2016 absolvovala kurz na prestížnej University College London, ktorý bol zameraný na problematiku neplodnosti a asistovanej reprodukcie z pohľadu pacienta.Svoje poznatky a skúsenosti pravidelne publikuje v odborných médiach.

Poskytujeme profesionálnu starostlivosť v oblasti asistovanej reprodukcie a jednodňovej chirurgie v najmodernejších priestoroch na Slovensku. Pre nás je prioritou, aby ste sa v ISCARE cítili príjemne. Pozrite si naše priestory z pohodlia domova, poprechádzajte sa po klinike ešte pred vašou prvou návštevou.

 

  • Profesionálny tím odborníkov
  • Individuálny prístup
  • Inovatívne liečebné postupy
  • Najmodernejšie vybavenie
  • Komplexnosť služieb
COVID-19 INFO