Naše kliniky

Klienti môžu navštíviť jednu z dvoch kliník

ISCARE, a.s.
Klinika reprodukčnej medicíny, gynekológie a urológie

Apollo Business Center II, blok B, 4. poschodie
Prievozská 4/A
821 09 Bratislava
Slovenská republika
Zobraziť na mape

Objednajte sa

Ordinačné hodiny

Po-Št
7:00 - 17:00
Pia
7:00 - 15:30

Vedenie

MUDr. Lenka Rybánska (Reismüllerová), PhD., MPH

Vedúci lekár

Požiadať o spätné kontaktovanie Náš tím

MUDr. Lenka Rybánska (Reismüllerová), PhD., MPH

Vedúci lekár
Prečítať celý životopis
MUDr. Lenka Rybánska (Reismüllerová), PhD., MPH, vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala odborné zahraničné stáže v Českej republike a Izraeli, kde získala dôležité skúsenosti a vedomosti z oblasti asistovanej reprodukcie. Úspešne dokončila doktorantské štúdium na tému: Priebeh tehotnosti a pôrodu po asistovanej reprodukcii. Získala titul MPH (Master of public health - odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve). V súčasnosti je vedúcou lekárkou kliniky ISCARE, kde svoje poznatky úspešne používa v liečbe asistovanej reprodukcie.

Doc. MUDr. Jozef Války, CSc.

Lekár IVF
Prečítať celý životopis
Doc. MUDr. Jozef Války, CSc. je popredný odborník v oblasti asistovanej reprodukcie, zaoberal sa ako prvý problematikou neplodnosti na Slovensku, je zakladateľom kliniky ISCARE. Pričinil sa o narodenie prvého dieťaťa na SK z IVF. Pôsobil ako hlavný odborník na reprodukčnú medicínu MZ SR, bol predseda Sekcie asistovanej reprodukcie Slovenskej gynekologickej spoločnosti. Je aktívnym členom ESHRE - európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryológiu. Zúčastnil sa celosvetových kongresov na ktorých prednášal o asistovanej reprodukcii. Pôsobil ako konzultant IVF v Kuvajte.

MUDr. Michaela Grossová, PhD.

Lekár IVF
Prečítať celý životopis
MUDr. Michaela Grossová, PhD. vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Úspešne absolvovala doktorantské štúdium a špecializačné skúšky v odbore gynekológia, pôrodníctvo a reprodukčná medicína. Odborné vedomosti a skúsenosti týkajúce sa problematiky liečby neplodnosti a asistovanej reprodukcie prednáša na domácich a zahraničných kongresoch, na konte má množstvo odborných článkov a prednášok spojených s asistovanou reprodukciou a liečbou neplodnosti. Je členkou ESC a ESHRE - európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryológiu.

MUDr. Peter Hrúzik, CSc.

Lekár IVF
Prečítať celý životopis
Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Stal sa spoluzakladateľom IVF na Slovensku. Bol pri narodení prvého dieťaťa z asistovanej reprodukcie. Je držiteľom atestácií I. a II. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo, reprodukčná medicína. Úspešne obhájil , Získal kandidatúru kandidát lekárskych vied, na tému: Význam cytogenetického vyšetrenia v diagnostike infertility. Pôsobil ako zdravotnícky expert MZ SR v nemocnici Saint Vincent and Paul Hospital na Malte. Absolvoval stážové pobyty v Rakúsku, Nemecku, Holandsku a Izraeli. Prednášal o IVF na kongresoch po celom svete. Bol prvým lekárom z Československa, ktorý prednášal na ESHRE (európska spoločnosť pre ľudskú reprodukciu a embryológiu)v roku 1987.

MUDr. Viera Belušáková

Lekár IVF
Prečítať celý životopis
MUDr. Viera Belušáková vyštudovala lekársku fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Získala atestáciu I. stupňa v odbore gynekológia – pôrodníctvo. Absolvovala odborné stáže v Českej republike. Zúčastnila sa viacerých zahraničných kongresov na tému umelé oplodnenie a momentálne dokončuje doktorandské štúdium na tému: Ovariálna rezerva v reprodukčnej medicine. Od roku 2016 je zamestnancom ISCARE a pomáha neplodným párom pri liečení neplodnosti.

MUDr. Lenka Lapides

Lekár IVF
Prečítať celý životopis
MUDr. Lenka Lapides vyštudovala lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, časť štúdia absolvovala vo Fínsku. Pôsobila v Nemecku 6 rokov. V Mníchove zložila atestačnú skúšku v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Po atestácii pracovala v tíme vedúcich lekárov v Bavorsku, kde sa venovala pod vedením Profesora Kuhna gynekologickej onkológii. Absolvovala odborné stáže na klinikách v Izraeli, Veľkej Británii, Fínsku, Nemecku, Rakúsku a Českej republike. Dnes je členkou viacerých medzinárodných odborných spoločností a od roku 2019 aj súčasťou tímu ISCARE. MUDr. Lenka Lapides sa u nás venuje slovenským a zahraničným pacientom.

MUDr. Lea Macháneková

Lekár IVF
Prečítať celý životopis
MUDr. Lea Macháneková vyštudovala fakultu všeobecného lekárstva LFUK v Bratislave. V roku 2008 atestovala v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Skúsenosti z oblasti asistovanej reprodukcie získala praxou na klinike Gennet v Prahe. Aktívne sa zúčastňuje na všetkých zahraničných kongresov so zameraním na ultrazvukovú diagnostiku a asistovanú reprodukciu. Je členkou českej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. Od roku 2019 je súčasťou tímu ISCARE, venuje sa slovenským a zahraničným pacientom.

MUDr. Eliška Lacková, PhD.

Lekár IVF
Prečítať celý životopis
MUDr. Eliška Lacková, PhD vyštudovala lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Svoju prax získala na gynekologicko-pôrodníckej klinike Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Absolvovala odborné zahraničné stáže zamerané na ultrazvuk v gynekológii a prenatálnej medicíne. Aktívne prednáša a zúčastňuje sa na zahraničných a slovenských kongresov. Od roku 2019 je súčasťou tímu ISCARE, venuje sa slovenským a zahraničným pacientom.

MUDr. Janka Mišáková

Lekár IVF
Prečítať celý životopis
Mudr. Janka Mišáková vyštudovala lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Svoju prax získala na gynekologicko-pôrodníckom oddelení NsP Myjava, kde naďalej vykonáva svoju činnosť. Aktívne sa zúčastňuje na zahraničných a slovenských kongresov zameraným na tému asistovaná reprodukcia a neplodnosť. Odborne odpovedá na otázky pacientiek na fóre - Modrý Koník. Od roku 2018 je súčasťou tímu ISCARE, venuje sa slovenským a zahraničným pacientom.

Mgr. Ana Ivanová

Vedúci embryológ
Prečítať celý životopis
Mgr. Ana Ivanová vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UK v odbore biológia. V rámci postgraduálneho štúdia participovala na medzinárodnom projekte viacerých európskych krajín v spolupráci s holandskou akadémiou vied, na ktorej aj aktívne pôsobila. Od roku 2004 pracuje na klinike ISCARE ako hlavný/vedúci embryológ. Je členkou komisie národných zástupcov európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryológiu CNR - ESHRE. Absolvovala rôzne slovenské a medzinárodné konferencie a workshopy zamerané na humánnu embryológiu, IVF a predimplantačnú genetickú diagnostiku.

Mgr. Kristína Kordošová

Vedúci andrologický laborant
Prečítať celý životopis
Mgr. Kristína Kordošová, vyštudovala molekulárnu biológiu na prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Aktívne sa zúčastňuje na zahraničných konferenciách ESHRE, kde získava svetové poznatky, ktoré prednáša na slovenských gynekologicko-urologických kongresoch. Od roku 2018 je súčasťou tímu ISCARE, ako vedúca andrologického laboratória.

Mgr. Silvia Schmidtmayerová

Psychológ
Prečítať celý životopis
Mgr. Silvia Schmidtmayerová vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Zaoberá sa psychodynamickou psychoterapiou v SIPP. Od roku 2010 sa venuje problematike umelého oplodnenia, hlavne z pohľadu prežívania ženy, ale aj páru počas celého procesu, následného psychického spracovania ako úspešného, tak aj neúspešného cyklu. Angažuje sa v pacientskych občianskych združeniach Amazonky (pacientky s karcinómom prsníka) a Občianskom združení pacientov s dermatologickými malignitami. V roku 2016 absolvovala kurz na prestížnej University College London, ktorý bol zameraný na problematiku neplodnosti a asistovanej reprodukcie z pohľadu pacienta. Pravidelne prispieva svojimi poznatkami a skúsenosťami do viacerých odborných časopisov a médií.

Poskytujeme profesionálnu starostlivosť v oblasti asistovanej reprodukcie a jednodňovej chirurgie v najmodernejších priestoroch na Slovensku. Pre nás je prioritou, aby ste sa v ISCARE cítili príjemne. Pozrite si naše priestory z pohodlia domova, poprechádzajte sa po klinike ešte pred vašou prvou návštevou.

 

  • Profesionálny tím odborníkov
  • Individuálny prístup
  • Inovatívne liečebné postupy
  • Najmodernejšie vybavenie
  • Komplexnosť služieb