Koronavírus 2019-nCoV

Vážení pacienti,

na základe informácií ohľadne šírenia koronavírusu 2019-nCoV sme v klinike ISCARE zaviedli zvýšené hygienické opatrenia za účelom ochrany pacientov aj personálu kliník v Bratislave a v Martine. Kliniky naďalej poskytujú zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu, ale pri pacientoch z ohrozených oblastí, alebo pacientoch, ktorí tieto oblasti v poslednej dobe navštívili, bude liečba odložená.

V prípade príznakov respiračného ochorenia žiadame pacientov, aby pred príjazdom na kliniku kontaktovali svojho lekára, koordinátora a dohodli sa na najvhodnejšom postupe.

Kontakt: https://www.iscare.sk/sk/kontakt/