Koronavírus SARS-CoV–2 aktualizácia 7.1.2021

Vážení pacienti,

zdravotnú starostlivosť na našich klinikách pre liečbu neplodnosti, aj pre jednodňovú chirurgiu naďalej poskytujeme v plnom rozsahu. V prípade, že by ste mali problém s termínom zákroku jednodňovej chirurgie v štátnom zariadení, vieme vám poskytnúť termín u nás na klinike. Niektoré urologické výkony dočasne nerobíme z dôvodu dočasne obmedzených zdravotníckych kapacít, v prípade otázok sa informujte na recepcii. Vstupné konzultácie poskytujeme online. Zároveň vás chceme touto cestou poprosiť, aby ste dôsledne dodržiavali časy objednania a na kontroly prichádzali bez sprievodu partnera.

Aby sme vám poskytli tú najkvalitnejšiu, ale zároveň bezpečnú zdravotnú starostlivosť, riadime sa odporúčaniami odborných spoločností a MZSR.

Vaša bezpečnosť je pre nás na prvom mieste, a preto sme zaviedli dôležité hygienické a organizačné opatrenia:

  • Našich pacientov objednávame s dostatočným časovým odstupom tak, aby sme minimalizovali počet osôb v čakárni. Z tohto dôvodu by sme vás radi poprosili, aby ste vaše ultrazvukové a iné kontroly dočasne absolvovali bez prítomnosti partnera.
  • Pacientov s príznakmi respiračného ochorenia a pacientov v nariadenej karanténe nie je možné ošetriť.
  • Každému pacientovi pri vstupe na kliniku odmeriame teplotu.
  • Pri vstupe si každý pacient vydezinfikuje ruky a musí mať ochranné rúško.
  • Minimalizujeme čas strávený na klinike a naďalej poskytujeme konzultácie cez skype, telefón a mail, ak je to možné. Všetky pacientky budú pred zákrokmi v celkovej anestézii testované na SARS-CoV-2.
  • Pacientky a darkyne pred odberom vajíčok budú mať u nás na klinike testovanie na SARS-CoV-2 u nás na klinike zadarmo.