Koronavírus 2019-nCoV – aktualizácia 23.10.2020

Vážení pacienti,

Zdravotnú starostlivosť na našich klinikách pre liečbu neplodnosti, aj pre jednodňovú chirurgiu naďalej poskytujeme v plnom rozsahu. Chceli by sme touto cestou poprosiť pacientov, aby dodržiavali časy objednania dôsledne a na kontrolu prichádzali bez sprievodu.

Aby sme poskytli tú najkvalitnejšiu, ale zároveň bezpečnú zdravotnú starostlivosť, riadime sa odporúčaniami odborných spoločností a MZSR.

Vaše bezpečie je pre nás na prvom mieste a preto sme zaviedli dôležité hygienické a organizačné opatrenia:

  • Našich pacientov objednávame s dostatočným odstupom tak, aby sme minimalizovali počet osôb v čakárni. Z tohto dôvodu by sme Vás radi poprosili, aby ste Vaše ultrazvukové a iné kontroly dočasne absolvovali bez prítomnosti partnera.
  • Pacientov s príznakmi respiračného ochorenia a pacientov v nariadenej karanténe nie je možné ošetriť.
  • Každý pacient pri vstupe na kliniku bude mať zmeranú teplotu a dostane cielený dotazník na cestovateľskú anamnézu a príznaky ochorenia SARS-CoV-2 (teplota, kašeľ, sťažené dýchanie, zvracanie a hnačka), čo potvrdí podpísaním čestného prehlásenia.
  • Pri vstupe si každý pacient vydezinfikuje ruky a musí mať ochranné rúško.
  • Minimalizujeme čas strávený na klinike a naďalej poskytujeme konzultácie cez skype, telefón a mail, ak je to možné. Všetky pacientky budú pred zákrokmi v celkovej anestézii testované na SARS-CoV-2.
  • Pacientky a darkyne pred odberom vajíčok budú mať testovanie na SARS-COV-2 u nás na klinike zadarmo.