Klientska zóna

ISCARE ako prvá klinika reprodukčnej medicíny sprístupnila novú službu pre pacientov.  

Klientska zóna je priestor, určený všetkým našim pacientom. Zabezpečuje vám nielen rýchly, ale aj komplexný prístup k jednotlivým informáciám, týkajúcich sa vašej liečby.

Vďaka klientskej zóne získate:

  • prehľad absolvovaných a naplánovaných vyšetrení,
  • výsledky jednotlivých laboratórnych vyšetrení,
  • zoznam prepúšťacích správ,
  • informácie o vývoji embryí,
  • možnosť stiahnutia a nahrávania dôležitých dokumentov týkajúcich sa liečby.
Najčastejšie kladené otázky
Nemám ID kód

K prihláseniu je nutné aby ste poznali svoj ID kód. Môžete ho získať: