COVID-19 – Aktuálne informácie

Nie je dôvod odkladať liečbu na neskôr

Aj napriek pandémii COVID-19 sme poskytovali a ďalej poskytujeme plnú zdravotnú starostlivosť v rámci liečby neplodnosti a naši pacienti nemusia mať obavy navštíviť naše kliniky. Od začiatku pandémie sme zaviedli zvýšené hygienické opatrenia za účelom ochrany zdravia pacientov, ako aj nášho personálu.

Čas zohráva pri problémoch s plodnosťou dôležitú úlohu a niekoľkoročný odklad kvôli pandémií môže významne znížiť šance páru na úspešnú liečbu. Preto po celú dobu podporujeme pacientov, aby zbytočne neodkladali jej začiatok. Pre návštevu kliniky nie je potrebné byť očkovaný. Pokiaľ máte otázky týkajúce očkovania proti ochoreniu COVID-19 a jeho vplyvu na plodnosť či tehotenstvo, prečítajte si náš článok, v ktorom sa tejto téme venujeme.

V prípade návštevy prosíme pacientov, aby sa riadili aktuálnymi pravidlami COVID automatu, ktoré nájdete na: https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/

Buďme ohľaduplní a minimalizujme riziko šírenia

Aj napriek zvoľneniu opatrení vyzývame pacientov a návštevníkov kliniky, aby dodržiavali stanovené opatrenia vrátanie nosenia respirátoru FFP2 na nose aj ústach počas celej doby návštevy. Sprevádzanie partnera alebo vodenie detí na kliniku odporúčame zvážiť, keďže spoločné priestory čakárne predstavujú aj napriek prijatým opatreniam zvýšené riziko prenosu, najmä ak sa v čakárni nachádza väčšie množstvo osôb.

Pokiaľ sa necítite dobre, žiadame Vás, aby ste na kliniku v žiadnom prípade nechodili osobne, ale kontaktovali nás telefonicky alebo emailom ohľadom dohodnutia ďalšieho postupu. Ak ste zistili, že máte ochorenie COVID-19 po návšteve kliniky, prosím upovedomte o tom našu recepciu telefonicky alebo emailom.

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu návštevu.

COVID-19 INFO