Cenník

Konzultácie, vstupné vyšetrenie

cena bez ZP
cena so ZP

Konzultácia páru v slovenskom jazyku (30 min)

Úvodnú konzultáciu na klinike vám poskytneme bezplatne a nezáväzne.
cena bez ZP
€ 90
€ 0
cena so ZP
€ 0

Konzultácia páru v cudzom jazyku (30 min)

cena bez ZP
€ 90
€ 90
cena so ZP
€ 90

Prekoncepčná starostlivosť - žena

Hormonálny profil, STD, tel. konzultácia
cena bez ZP
€ 89
€ 39
cena so ZP
€ 39

Prekoncepčná starostlivosť - muž

Spermiogram, STD, tel. konzultácia
cena bez ZP
€ 89
€ 39
cena so ZP
€ 39

Liečba IVF

cena bez ZP
cena so ZP

IVF - odber oocytov s transferom embryí

Liečebný plán, príprava protokolu, monitoring, odber oocytov, embryotransfer
cena bez ZP
€ 1100
€ 0
cena so ZP
€ 0

IVF - odber oocytov bez transferu embryí

cena bez ZP
€ 800
€ 0
cena so ZP
€ 0

STOP cyklus IVF - OPU bez získania oocytu

cena bez ZP
€ 350
€ 0
cena so ZP
€ 0

STOP cyklus IVF - pred odberom oocytov

cena bez ZP
€ 150
€ 0
cena so ZP
€ 0

IVF SOFT/NATIV - odber oocytov s transferom embryí

(liečebný plán, príprava protokolu, monitoring, odber oocytov, embryotransfer)
cena bez ZP
€ 880
€ 0
cena so ZP
€ 0

STOP cyklus SOFT/NATIV - pred transferom embryí

cena bez ZP
€ 650
€ 0
cena so ZP
€ 0

STOP cyklus SOFT/NATIV - OPU bez získania oocytu

cena bez ZP
€ 350
€ 0
cena so ZP
€ 0

STOP cyklus SOFT/NATIV - pred odberom oocytov

cena bez ZP
€ 150
€ 0
cena so ZP
€ 0

Social freezing

(stimulácia, odber oocytov, mrazenie oocytov a úschova na 1 rok)
cena bez ZP
€ 1300
€ 1300
cena so ZP
€ 1300

IVF s transferom rozmrazených oocytov - balík

(rozmrazenie oocytov, ICSI, predĺžená kultivácia embryí (PK), monitoring liečby, embryotransfer (ET))
cena bez ZP
€ 990
€ 990
cena so ZP
€ 990

Intrauterinná inseminácia (IUI)

cena bez ZP
€ 150
€ 150
cena so ZP
€ 150

IVF cyklus s príjmom darovaných oocytov - garancia 2 blastocýst pri splnení minimálnej kvality spermií

(plán liečby, SPG, darcovské oocyty, ICSI, predlžená kultivácia, embryotransfer)
cena bez ZP
€ 3990
€ 2990
cena so ZP
€ 2990

IVF cyklus - prenos darovaného embrya

cena bez ZP
€ 1050
€ 1050
cena so ZP
€ 1050

STOP cyklus D-IVF - pred odberom oocytov

cena bez ZP
€ 200
€ 200
cena so ZP
€ 200

Rezervácia darovaného embrya na 1 rok

cena bez ZP
€ 120
€ 120
cena so ZP
€ 120

Príjem darovaných spermií vrátane vyšetrenia chlamýdií

cena bez ZP
€ 220
€ 220
cena so ZP
€ 220

Transfer rozmrazeného embrya (KET)

cena bez ZP
€ 300
€ 300
cena so ZP
€ 300

Administratívne zabezpečenie transportu genetického materiálu do/zo zahraničia

cena bez ZP
€ 210
€ 210
cena so ZP
€ 210

Vklad transportovaného embrya zo zahraničia (KET, úschova embryí na 1 rok)

cena bez ZP
€ 600
€ 600
cena so ZP
€ 600

Transport buniek a embryí – Slovensko od 30 km do 250 km

cena bez ZP
€ 100
€ 100
cena so ZP
€ 100

Transport buniek a embryí – Slovensko nad 250 km

cena bez ZP
€ 200
€ 200
cena so ZP
€ 200

Laboratórne výkony

cena bez ZP
cena so ZP

ICSI SOFT/ NATIV (všetky oocyty)

cena bez ZP
€ 200
€ 200
cena so ZP
€ 200

ICSI IVF (všetky oocyty)

cena bez ZP
€ 420
€ 420
cena so ZP
€ 420

Predĺžená kultivácia embrya /PK/

cena bez ZP
€ 200
€ 200
cena so ZP
€ 200

Asistovaný zonálny hatching

cena bez ZP
€ 160
€ 160
cena so ZP
€ 160

EmbryoGlue

cena bez ZP
€ 120
€ 120
cena so ZP
€ 120

Time Lapse - kontinuálny monitoring embryí v priebehu kultivácie

cena bez ZP
€ 250
€ 250
cena so ZP
€ 250

MFSS - Mikrofluidné čipy na separáciu spermií

cena bez ZP
€ 280
€ 280
cena so ZP
€ 280

MACS separácia spermií

cena bez ZP
€ 280
€ 280
cena so ZP
€ 280

ICSI aktivátor oocytov

cena bez ZP
€ 100
€ 100
cena so ZP
€ 100

Aktivátor nemotilných spermií

cena bez ZP
€ 100
€ 100
cena so ZP
€ 100

Transferový katéter - špeciálny

cena bez ZP
€ 20
€ 20
cena so ZP
€ 20

Odberová ihla dvojlumenová

cena bez ZP
€ 69
€ 69
cena so ZP
€ 69

Urologická mikrochirurgia (MESA,TESE)

cena bez ZP
€ 1190
€ 1190
cena so ZP
€ 1190

Elektroejakulácia

cena bez ZP
€ 590
€ 590
cena so ZP
€ 590

Spermiogram (SPG)

cena bez ZP
€ 30
€ 30
cena so ZP
€ 30

Vyšetrenie DNA fragmentácie v spermiách (vrátane vyšetrenia SPG)

cena bez ZP
€ 150
€ 150
cena so ZP
€ 150

SpermPack - komplexné vyšetrenie spermií

(SPG, protilátky proti spermiám, DNA fragmentácia, oxisperm, test vitality)
cena bez ZP
€ 220
€ 220
cena so ZP
€ 220

Mrazenie/rozmrazenie a úschova genetického materiálu

cena bez ZP
cena so ZP

Zamrazenie a uchovanie embryí a oocytov

(mrazenie + 2 slamky + 1rok uchovania)
cena bez ZP
€ 280
€ 280
cena so ZP
€ 280

Dodatočná 1 slamka (oocyty, embryá)

cena bez ZP
€ 40
€ 40
cena so ZP
€ 40

Zamrazenie a uchovanie spermií

(mrazenie + 2 slamky + 1rok uchovania)
cena bez ZP
€ 150
€ 150
cena so ZP
€ 150

Dodatočná 1 slamka (spermie)

cena bez ZP
€ 20
€ 20
cena so ZP
€ 20

Rozmrazenie oocytov

cena bez ZP
€ 250
€ 250
cena so ZP
€ 250

Predĺženie uchovania o 1 rok

cena bez ZP
€ 120
€ 120
cena so ZP
€ 120

Opakované zamrazenie embryí po KET

cena bez ZP
€ 110
€ 110
cena so ZP
€ 110

Genetika

cena bez ZP
cena so ZP

Konzultácia s genetikom

cena bez ZP
€ 40
€ 40
cena so ZP
€ 40

Biopsia embrya

cena bez ZP
€ 250
€ 250
cena so ZP
€ 250

PGT-A/ PGT-SR - Predimplantačné genetické testovanie aneuploidií/ chromozomálnych vád - 1 embryo

cena bez ZP
€ 390
€ 390
cena so ZP
€ 390

PGT-M - Predimplantačné genetické testovanie pre monogénne choroby a translokácie - príprava

cena bez ZP
€ 1300
€ 1300
cena so ZP
€ 1300

PGT-M - Predimplantačné genetické testovanie pre monogénne choroby a translokácie – 1 embryo

cena bez ZP
€ 390
€ 390
cena so ZP
€ 390

PCR amplifikácia DNA - 1 embryo

cena bez ZP
€ 45
€ 45
cena so ZP
€ 45

Genetické vyšetrenie trofoblastu pri aborte (FISH)

cena bez ZP
€ 220
€ 220
cena so ZP
€ 220

FISH vyšetrenie chromozómov v spermiách

cena bez ZP
€ 300
€ 300
cena so ZP
€ 300

Stanovenie polymorfizmov v géne pre FSH receptor

cena bez ZP
€ 180
€ 180
cena so ZP
€ 180

Prenascan

cena bez ZP
€ 480
€ 480
cena so ZP
€ 480

Cytogenetické vyšetrenie - karyotyp

cena bez ZP
€ 150
€ 150
cena so ZP
€ 150

Doplnkové ambulantné služby

cena bez ZP
cena so ZP

Biopsia endometria na imunohistochemickú analýzu (NK bunky, CD 138)

cena bez ZP
€ 200
€ 200
cena so ZP
€ 200

Endokrinologické vyšetrenie

cena bez ZP
€ 80
€ 80
cena so ZP
€ 80

Folikulometria

cena bez ZP
€ 30
€ 30
cena so ZP
€ 30

Kompletné interné predoperačné vyšetrenie

(EKG, odbery, odborná konzultácia v slovenskom jazyku)
cena bez ZP
€ 140
€ 40
cena so ZP
€ 40

Kompletné interné predoperačné vyšetrenie v cudzom jazyku

(EKG, odbery, odborná konzultácia v cudzom jazyku)
cena bez ZP
€ 160
€ 60
cena so ZP
€ 60

Vyšetrenie receptivity endometria (ERA test)

cena bez ZP
€ 850
€ 850
cena so ZP
€ 850

Vyšetrenie receptivity endometria (ERA+EMMA+ ALICE test)

cena bez ZP
€ 1200
€ 1200
cena so ZP
€ 1200

Konzultácia s genetikom

cena bez ZP
€ 40
€ 40
cena so ZP
€ 40

Výpis zo zdravotnej karty

cena bez ZP
€ 20
€ 20
cena so ZP
€ 20

Doplnková liečba

cena bez ZP
cena so ZP

Inofolic 20ks

cena bez ZP
€ 17.5
€ 17.5
cena so ZP
€ 17.5

Inofolic 60ks

cena bez ZP
€ 39
€ 39
cena so ZP
€ 39

Inofolic COMBI 60ks

cena bez ZP
€ 41
€ 41
cena so ZP
€ 41

Folandrol 30ks

cena bez ZP
€ 21
€ 21
cena so ZP
€ 21

Syrel 30ks

cena bez ZP
€ 10
€ 10
cena so ZP
€ 10

UNION zdravotná poisťovňa - zľavy

cena bez ZP
cena so ZP

SpermPack - komplexné vyšetrenie spermií

(SPG, protilátky proti spermiám, DNA fragmentácia, oxisperm, test vitality)
cena bez ZP
€ 220
€ 100
cena so ZP
€ 100

ICSI SOFT/NATIV

cena bez ZP
€ 200
€ 0
cena so ZP
€ 0

ICSI IVF

cena bez ZP
€ 420
€ 220
cena so ZP
€ 220

IVF PACK UNION + PGT-M

(predimplantačné genetické testovanie pre monogénne choroby a translokácie – príprava, 1 embryo, biopsia embryo)
cena bez ZP
€ 3040
€ 1040
cena so ZP
€ 1040

Požiadať o spätné kontaktovanie
Požiadať o spätné kontaktovanie