Blog

Zázrak menom progesterón

Progesterón je najstarší hormón, aký súčasná medicína pozná. V prírode existuje aspoň tak dlho ako vlašské orechy a tie sú staré viac ako 500 miliónov rokov. Objavený ľuďmi bol v roku 1929 a svoje súčasné pomenovanie získal v roku 1935. O jeho význame svedčí aj to, že za objavy s ním spojené boli udelené štyri Nobelove ceny.

Látky, ktoré sa viažu aktivujú progesterónové receptory nazývame progestogény (ale tiež progestagény, či gestagény). Tieto rozdeľujeme na progesterón a progestíny. Ako prirodzený progesterón (známy aj ako P4) označujeme ten, ktorý je zhodný v štruktúre a účinku s hormónom produkovaným vaječníkmi. Progestíny sú na druhú stranu syntetické látky, ktoré majú odlišné účinky ako P4, napríklad aj opačné. Keďže gestagény sa viažu nie len na progesterónové, ale aj na množstvo ďalších receptorov, už veľmi malé zmeny v ich štruktúre môžu viesť k výrazným zmenám účinkov. Toto na začiatku viedlo k veľkému zmätku pokiaľ ide o účinky a bezpečnosť liečby progesterónom a progestínmi. 

Prvýkrát sa P4 podarilo vyrobiť v roku 1941 izoláciou z rastliny čínskeho zemiaku – yam, z ktorého sa prirodzený progesterón vyrába dodnes. Pôvodný progesterón bol vyvinutý na injekčné podávanie v olejovom roztoku, čo so sebou prinášalo množstvo nežiaducich účinkov. Jeho orálne podávanie nebolo vhodné, keďže sa tým značne znižovala jeho účinnosť.

Progesterón v asistovanej reprodukcii

Progesterón zohráva nenahraditeľnú úlohu v tzv. luteálnej fáze, ktorá začína po ovulácii a končí krátko pred menštruáciou. Po uvoľnení vajíčka z folikulu sa tento mení na žlté teliesko – corpus luteum (CL). Ide o dočasný endokrinný orgán, ktorý vylučuje progesterón a niektoré ďalšie hormóny a látky nevyhnutné na prípravu maternice pre prijatia a ranný vývoj embrya. Jeho nedostatok je spojený s neschopnosťou oplodneného vajíčka sa uhniezdiť a včasným potratom.

Defekt luteálnej fázy (LPD) je častým javom v centrách asistovanej reprodukcie. Po cykloch spojených s liečbou IVF je podpora progesterónom nevyhnutná, pretože je narušená normálna funkcia CL. LPD však môže byť spôsobené aj abnormálnou reakciou endometria na normálne hladiny progesterónu. Tento stav nazývame endometriálna rezistencia na progesterón a je často pozorovaný u pacientiek s endometriózou a syndrómom polycistických vaječníkov, niekedy sa však objavuje aj u inak zdravých pacientiek. 

Ako dostať progesterón tam kde je potrebný

Tzv. luteálna podpora je možná dvoma spôsobmi – podpora produkcie vlastného progesterónu z CL alebo dodanie progesterónu zvonku. Ten sa môže podávať formou tabletiek, injekčne, či pomocou čípkov vaginálne alebo rektálne, pričom spôsob podania má vplyv aj na účinky a znášanlivosť. Revolučným krokom v možnostiach podávania prirodzeného progesterónu (P4) bola mikronizácia v oleji. Ide o úpravu liečiva, kedy sa malé kryštály P4 pridávajú k mastným kyselinám s dlhým reťazcom, čím sa zvyšuje dostupný povrch liečiva počas prechodu žalúdkom, zvyšuje sa rýchlosť rozpúšťania vo vode a črevná absorpcia. Takáto forma je vhodná najmä pre tabletky a čípky. 

Výhody vaginálnej aplikácie spočívajú hlavne v dosahovaní vysoké hladiny v cielovom tkanive – maternici a endometriu, zatiaľ čo hladina v krvi zostáva relatívne nízka. Na základe priaznivých výsledkov štúdií sa stal tento spôsob luteálnej podpory v asistovanej reprodukcii preferovaným, kedy ho využíva až 80% centier v Európe. Výhoda injekčnej formy je prakticky okamžitá biologická dostupnosť účinnej látky a priaznivý vplyv P4 na ďalšie orgány a ženský organizmus (upokojenie, relaxácia či imunomodulačný efekt).

Maximálne denné dávky ako aj optimálna dĺžka luteálnej podpory sú stále predmetom výskumu, výsledky však ukazujú na potrebu individualizovanej liečby v závislosti od typu protokolu a pridružených ochorení pacienta. V cykloch asistovanej reprodukcie sa totižto stretávame s rôznymi situáciami od nulovej produkcie, cez zníženú až po rezistenciu na progesterón. Posledná situácia je zároveň skutočným diagnostickým orieškom, keďže dnes neexistuje test, ktorý by túto diagnózu potvrdil alebo vyvrátil. Jej hlavným príznakom je implantačné zlyhávanie – to však môže mať rôzne príčiny.

Faktom však zostáva, že progesterón zohráva veľmi dôležitú úlohu v reprodukčnom zdraví žien a v prípade jeho absencie môže byť jeho podávanie práve tým kľúčovým faktorom, ktorý pomôže priviesť vytúžené bábätko na svet. Umožňuje tak naším doktorom bojovať o to, aby sa každé embryo malo šancu uhniezdiť a o 9 mesiacov sa premeniť na veľkú radosť jeho rodičov. 

Tento článok bol napísaný v spolupráci s našou Lekárkou IVF MUDr. Vierou Belušákovou.

COVID-19 INFO