Blog

Vplyv štítnej žľazy na plodnosť a tehotenstvo

Podľa odhadov je až jednej žene z ôsmich počas života diagnostikovaná porucha štítnej žľazy. Jej správne fungovanie je pritom veľmi dôležité aj v súvislosti so snahou otehotnieť. Táto žľaza v tvare motýľa, ktorá sa nachádza vpredu na krku, totižto okrem metabolizmu zohráva dôležitú úlohu aj pri otehotnení a úspešnom donosení plodu.

Štítna žľaza produkuje dva hormóny – trijódtyronín (T3) a tyroxín (T4). Oba sú úzko previazané s pohlavnými hormónmi – progesterónom a estrogénom. Estrogén stimuluje rast štítnej žľazy, tvorbu tyreoglobulínu – stavebnej látky T3 a T4, ale aj tvorbu TBG – proteínu, ktorý viaže hormóny štítnej žľazy a zabezpečuje ich prepravu v krvi. V prípade jeho vysokej hladiny zostáva príliš veľa T3 a T4 naviazaných, čo vedie k ich nedostatku v bunkách. Na druhej strane progesterón znižuje TBG, a tým uvoľňuje hormóny štítnej žľazy do obehu. Ich vzťah je však vzájomný a tieto hormóny zároveň stimulujú tvorbu progesterónu vo vaječníkoch, najmä T3 v žltom teliesku (corpus luteum). 

Ako sme písali v našom blogu o progesteróne, progesterón zo žltého telieska zohráva dôležitú úlohu v príprave maternice na prijatie a raný vývoj embrya. Už len skrátenie luteálnej fázy môže spôsobiť, že sa embryo nestihne uhniezdiť a je vyplavené počas menštruácie. Aj v prípade úspešného otehotnenia predstavujú poruchy štítnej žľazy riziko, keďže oba hormóny sú dôležité aj pre vývoj nervovej sústavy a mozgu bábätka.

Rozlišujeme dva typy porúch štítnej žľazy – jej nadmernú aktivitu, tzv. hypertyreózu, a jej zníženú aktivitu, tzv. hypotyreózu. Najčastejšou príčinou porúch funkcie štítnej žľazy sú autoimunitné ochorenia, ale veľký pozor by si mali dať aj tí, u ktorých sa ochorenia štítnej žľazy vyskytli v rodine alebo trpia cukrovkou typu 1. Problém môže nastať aj v prípade nadmerných hladín estrogénu, kedy štítna žľaza funguje síce normálne, ale v dôsledku vysokej hladiny TBG dochádza k rovnakým príznakom ako pri hypotyreóze. 

Znížená aktivita štítnej žľazy: Hypotyreóza

Ide o častejšie sa vyskytujúci typ poruchy štítnej žľazy. Môže ju spôsobiť niekoľko ochorení, najčastejšie je to Hashimotov zápal štítnej žľazy (tyreoiditída). Ide o autoimunitné ochorenie, ktoré sa vyskytuje približne u 5 % populácie a až 80 % postihnutých tvoria ženy. Pri tomto ochorení sa tvoria protilátky proti receptorom a enzýmom na stenách buniek štítnej žľazy, čo spôsobuje, že imunitný systém začne bunky štítnej žľazy napádať a ničiť, a táto tak následne nie je schopná produkovať dostatočné množstvá T3 a T4. 

Medzi príznaky hypotyreózy patrí únava a problémy so spánkom, problémy so sústredením a pamäťou, zvýšenie hmotnosti, lámavé nechty, citlivosť na chlad, bolesti svalov a kĺbov, suchá pokožka a vlasy. Na reprodukčnom zdraví sa hypotyreóza môže prejaviť častejšími a silnejšími menštruáciami a problémami s ovuláciou. Liečba prebieha v podobe doplnenia chýbajúcej produkcie hormónov. 

Hypotyreóza a jej vplyv na tehotenstvo

Počas prvých týždňov tehotenstva dochádza k zvýšenej výkonnosti obličiek, čo môže mať za následok krátkodobé zníženie hladiny jódu a cirkulujúcich hormónov štítnej žľazy. Počas tehotenstva sa spotreba hormónov štítnej žľazy prirodzene zvyšuje, keďže matka nimi musí zásobovať aj vyvíjajúci sa plod. Aj z tohto dôvodu sa štítna žľaza prirodzene zväčší asi o 10 %, avšak toto zväčšenie nebýva viditeľné voľným okom. 

V prípade hypotyreózy dochádza k nedostatočnej tvorbe hormónov štítnej žľazy, čo môže viesť najmä k potratu, ale aj rôznym poruchám plodu, k predčasnému pôrodu či mŕtvonarodeniu. Telo sa snaží produkciu T3 a T4 zvýšiť, čo vedie k zvýšeniu hladiny TSH – hormónu, ktorý stimuluje štítnu žľazu k ich tvorbe. Preto sa na Slovensku odporúča skontrolovať hladinu TSH na začiatku tehotenstva a v prípade potreby funkciu štítnej žľazy monitorovať počas celého tehotenstva a aj krátko po ňom. U žien, ktoré majú protilátky proti štítnej žľaze, je dôležité kontrolovať jej funkciu aj 6 až 12 mesiacov po pôrode, aby sa v prípade vyvinutia tzv. popôrodnej tyreoiditídy zabezpečila náhrada T4.

Zvýšená aktivita štítnej žľazy: Hypertyreóza 

Hypertyreóza sa vyskytuje u žien 7 až 10-krát viac v porovnaní s mužmi. Najčastejšie býva spôsobená autoimunitným ochorením nazývaným Graves-Basedowova choroba. Pri tomto ochorení telo vytvára protilátky, ktoré sa viažu na TSH receptory a stimulujú ich, čo vedie k zvýšenej produkcii T3 a T4. Ich nadmerné hladiny vedú k zastaveniu produkcie TSH, avšak na uvoľnené receptory sa naviažu stimulujúce protilátky a dochádza tak k negatívnej spätnej väzbe. 

To môže viesť ku kolísavým hladinám estrogénov, androgénov a progesterónu, čo sa prejaví nepravidelným menštruačným cyklom a poruchou ovulácie. Menštruácia býva v tomto prípade ľahšia, cyklus sa predlžuje. prípadne dôjde k jeho úplnému zastaveniu (amenorea). Ďalšími príznakmi bývajú strata váhy, trasenie rúk, vypadávanie a zvýšená lámavosť vlasov, rýchly rast nechtov, rýchle búšenie srdca, citlivosť na vyššie teploty, zvýšený apetít, úzkosť alebo podráždenosť. Množstvo a závažnosť prejavov závisí od závažnosti poruchy štítnej žľazy. 

Neliečená hypertyreóza môže viesť k vysokému krvnému tlaku, kongestívnemu zlyhaniu srdca (srdce nepumpuje krv tak efektívne ako by malo) či nepravidelnému srdcovému rytmu, ale aj k osteoporóze alebo, v prípade Graves-Basedowovej choroby, k napadnutiu tkaniva a svalov v okolí očí. 

Hypertyreóza a jej vplyv na tehotenstvo

Aj v tomto prípade vedia odhaliť hladiny TSH problémy so štítnou žľazou už na začiatku tehotenstva. Pokiaľ je hladina TSH veľmi nízka vzniká podozrenie na hypertyreózu, avšak môže ísť aj o dočasne znížené súvisiace s tehotenstvom, ktoré sa vyskytuje spolu s veľmi silnými rannými nevoľnosťami. 

V prípade tehotenstva s týmto ochorením existuje zvýšené riziko potratu, predčasného pôrodu alebo zlého zásobovania plodu (preeklampsia), čo môže viesť až k ohrozeniu života a zdravia matky. Pokiaľ žena trpí Graves-Basedowovou chorobou, je potrebné o tom ihneď informovať gynekológa aj v prípade, že sa funkcia štítnej žľazy vrátila do normálu. V tele ženy sa totižto stále nachádzajú gaves-basedowové protilátky, ktoré môžu počas tehotenstva ovplyvniť plod aj ženu.

Aj v prípade úspešného donosenia plodu je u novorodencov zvýšené riziko vzniku porúch srdcového rytmu, ktoré môžu viesť až k srdcovému zlyhaniu, či vzniku strumy (chorobne zväčšená štítna žľaza), ktorá môže bábätku sťažovať dýchanie. Častá býva aj nízka pôrodná hmotnosť. S otehotnením odporúčame počkať 4 až 6 mesiacov po dosiahnutí stabilizácie hladín hormónov štítnej žľazy.

Poruchy štítnej žľazy a mužská plodnosť

Hoci ochorenia štítnej žľazy sú často považované za problém žien, muži tvoria až jednu tretinu prípadov. Štúdie ukazujú, že u mužov s týmito ochoreniami môže dôjsť k zníženiu kvality, počtu a pohyblivosti spermií, k zníženej funkcii semenníkov, poruchám erekcie a poklesu libida. Neliečenie týchto ochorení tak môže viesť až k úplnej neplodnosti. Naopak, v prípade správnej liečby dochádza k zlepšeniu ukazovateľov plodnosti do niekoľkých týždňov až mesiacov. 

Pokiaľ máte aj vy problém s otehotnením, jednou z príčin môžu byť práve ochorenia štítnej žľazy. Na našich klinikách ISCARE však preverujeme hneď viacero možných príčin a to už aj hneď počas vyšetrenia, ktoré je súčasťou nezáväznej úvodnej konzultácie, ktorá je pre poistencov slovenských poisťovní navyše aj bezplatná. Preto neváhajte a dohodnite si u nás termín vašej návštevy. 

COVID-19 INFO