Blog

Vplyv obezity na neplodnosť a IVF

Obezita je najčastejším metabolickým ochorením na svete a spolupodieľa sa na vzniku mnohých ďalších ochorení. Od vysokého krvného tlaku a ochorení srdca, cez vysoký cholesterol a cukrovku až po gynekologické problémy a neplodnosť.

Rovnako ako sú rôznorodé pridružené ochorenia, ktoré spôsobuje, existuje aj veľa rôznych príčin, ktoré k obezite vedú, často však ide o ich kombináciu. Určitú úlohu môže zohrávať genetická predispozícia, avšak veľmi dôležitý je aj životný štýl. Neaktívny spôsob života spolu s nevhodným stravovaním sú najčastejšími rizikovými faktormi vedúcimi k súčasnej epidémii obezity.

Počet tukových buniek je určený v ranných štádiách života – v detstve a počas puberty. Približne vo veku 20 rokov sa počet tukových buniek ustáli a počas nášho dospelého života sa už nemení. Zatiaľ čo obezita získaná v detstve sa prejavuje aj zvýšením počtu tukových buniek, v dospelosti sa iba mení ich štruktúra – obsahujú viac tuku a teda sa zväčšujú.

Tukové tkanivo a hormóny

Tukové tkanivo už dlhšiu dobu nepovažujeme len za pasívnu zásobáreň energie, ale za metabolicky aktívny orgán so sekréciou rôznych látok a hormónov. Tie môžu narušiť hormonálnu rovnováhu a viesť napríklad k poruchám menštruačného cyklu, straty ovulácie, polycystickým vaječníkom, či iným problémom.

Nie každé tukové tkanivo je však automaticky zlé a jeho určité množstvo je pre zdravie človeka nevyhnutné. Za tzv. dysfunkčné tukové tkanivo označujeme to u obéznych osôb, ktoré produkuje látky podporujúce chronický zápal, aterosklerózu a zvyšovanie zrážanlivosti krvi.

Keď tukové bunky ukladajú nadbytočné kalórie, zvyšuje sa sekrécia leptínu – hormónu tukových tkanív – ktorý zabraňuje ukladaniu tuku v iných ako tukových bunkách. Kedykoľvek chýba účinok leptínu, napríklad pri nadmernom obsahu mastných kyselín v krvnej plazme, dochádza k tzv. lipotoxicite. Pri nej dochádza k ukladaniu tuku aj v iných ako tukových tkanivách, čo môže viesť k rôznym ochoreniam.

Od obezity k neplodnosti

Výnimkou nie je ani ovariálne tkanivo, kde vplyvom lipotoxicity dochádza až k odumieraniu buniek. Keďže oocyty sú extrémne citlivé dochádza k negatívnemu ovplyvňovaniu ich dozrievania ako aj vývoju embryí. Mnohé štúdie potvrdzujú, že ženy trpiace nadváhou alebo obezitou majú zníženú kvalitu oocytov a infertilita je medzi nimi častejšia.

Nadváha alebo obezita majú za následok aj predĺženie doby potrebnej na spontánne otehotnenie. Ak sa BMI zvýši nad hodnotu 29, každá jednotka navyše zvyšuje riziko neplodnosti o 4 %. Neúspech si častokrát vyžiada pomoc v centrách asistovanej reprodukcie, avšak úspešnosť otehotnenia je vplyvom nadváhy nižšia aj pri týchto metódach.

Časť štúdii poukazuje na zvýšenú spotrebu gonadotropínov pri ovariálnej stimulácii, vyšší počet dní potrebných na stimuláciu a nižšiu receptivitu sliznice maternice. Ovariálnou stimuláciou ženy so zvýšeným BMI sa získa menší počet oocytov, ktoré sa zároveň vyznačujú nižšou kvalitou. Oplodnením takýchto oocytov vznikajú embryá s vyššou pravdepodobnosťou genetickej abnormality vedúcej ku zvýšeniu rizika potratu.

V tejto kategórii tehotných žien je tiež zvýšený výskyt tehotenskej cukrovky (gestačný diabetes), problémov s vyživovaním plodu (preeklampsia), vrodených abnormalít alebo fetálnej makrozómie a pôrodu cisárskym rezom.

Netýka sa to len žien

Problém obezity a nadváhy a jeho dopady na plodnosť neobchádzajú ani mužov. S rastúcou nadváhou u nich klesá produkcia spermií a zároveň sa medzi nimi zvyšuje výskyt abnormalít. Takéto spermie nie sú schopné oplodnenia. Obézny muži majú taktiež významne zníženú pohyblivosť spermií, kvôli čomu je počatie značne komplikované.

Súčasťou liečby a prevencie obezity by mala byť nielen úprava stravovania a zníženie energetického príjmu ale aj zvýšenie energetického výdaja pohybovými aktivitami. Vhodnou stravou a cvičením je možné podstatne zvýšiť úspešnosť otehotnenia. Preto ak sa usilujete o počatie dieťatka, či už sami alebo prostredníctvom kliniky asistovanej reprodukcie, mali by ste dbať na stravovanie ako aj dostatok pohybu, keďže aj tieto faktory vplývajú na úspešnosť vašich pokusov.

Tento článok bol napísaný v spolupráci s našou Embryologičkou Anou Ivanovou.