Blog

Union Family

Prvá slovenská klinika reprodukčnej medicíny ISCARE spolupracuje na novom programe pri liečbe neplodnosti, ktorý ako prvá pripravila Union zdravotná poisťovňa – Program UNION FAMILY.

V prípade, že otehotnieť prirodzenou cestou nie je možné, UNION zdravotná poisťovňa poskytuje nový benefit – prispeje na dôležité výkony a vyšetrenia, súvisiace s liečbou neplodnosti metódami asistovanej reprodukcie (umelého oplodnenia), ktoré si museli doteraz poistenci financovať z vlastných prostriedkov. Pokiaľ ide o liečbu na Slovensku, poistenka nemusí vopred žiadať o schválenie výkonu asistovanej reprodukcie. Union zdravotná poisťovňa ho uhradí v súlade s platnou legislatívou (t.j. do 39 rokov a 364 dní).

Union zdravotná poisťovňa poskytuje príspevok na dôležité výkony alebo vyšetrenia pri liečbe neplodnosti metódami asistovanej reprodukcie.

Príspevok poisťovňa uhrádza priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, takže poistenci doplatia len časť ceny pri nasledovných výkonoch a vyšetreniach:

Mikromanipulačná  metóda ICSI – príspevok Union zdravotnej poisťovne vo výške 200 €

Komplexné vyšetrenie spermiogramu – príspevok Union zdravotnej poisťovne vo výške 100 €

Predimplantačná genetická diagnostika (PGD) – príspevok Union zdravotnej poisťovne vo výške 900,- €

Podmienkou poskytnutia čiastočnej úhrady pri uvedených výkonoch je splnenie indikačných kritérií. Poistencom sa stačí preukázať preukazom poistenca Union zdravotnej poisťovne alebo preukazom poistenca Union zdravotnej poisťovne z mobilnej aplikácie a doplatia cenu.

Ceny a zľavy nájdete v cenníku: https://www.iscare.sk/sk/cennik/

Kontakt: https://www.iscare.sk/sk/kontakt/