Blog

Túžite po dieťati, ale ste single?

O tom, aké máte v súčasnosti možnosti informuje Doc. MUDr. Stanislav Tomáš, PhD., vedúci lekár kliniky ISCARE v Martine.

Čo dovoľuje legislatíva 

V súčasnosti je na území Slovenskej republiky platná osobitná právna úprava, ktorá bola prijatá ešte v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Ide o jediný právny akt, ktorý sa zaoberá výkonom umelého oplodnenia. Je to vôbec najstarší a doteraz platný právny predpis, ktorý paradoxne vznikol v čase, keď u nás ešte neexistovalo ani jedno špecializované pracovisko asistovanej reprodukcie. V tomto dokumente je okrem iného presne špecifikované, že o liečbu pomocou umelého oplodnenia môže požiadať len manželský pár, samozrejme, pri potvrdenej medicínskej indikácii.

Pracoviská asistovanej reprodukcie realizujú liečbu aj u heterosexuálnych párov, ktoré nemusia byť manželmi, ale žijú v partnerskom vzťahu.

Podľa uvedenej vyhlášky však nie je možné, aby liečbu umelým oplodnením prípadne aj oplodnenie jednoduchším spôsobom, ktorým je vnútromaternicová inseminácia, podstúpila na požiadanie žena, ktorá nemá partnera.

Na základe uvedenej a stále platnej právnej úpravy na Slovensku nie sú žiadne výnimky a v zásade sa nemôžu uplatniť nijaké nové a možno liberálnejšie postupy, ktoré by prípadne umožnili slobodnej žene absolvovať umelé oplodnenie.

Dobré správy zo zahraničia 

Samozrejme, aj s mojimi kolegami v špecializovaných centrách asistovanej reprodukcie veľmi citlivo vnímame skutočnosť, že single žena nemôže v dôsledku platnej legislatívy u nás absolvovať liečbu pomocou umelého oplodnenia a splniť si svoj sen stať sa matkou. V tomto prípade odporúčame našim pacientkam možnosť absolvovať liečbu v zahraničí.
Pokiaľ ide o krajiny EÚ, umelé oplodnenie slobodných žien je aktuálne možné v desiatich členských štátoch, ktorými sú Portugalsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Dánsko, Írsko, Švédsko a Fínsko. Ďalšie štáty, ako napríklad Estónsko, Lotyšsko, Maďarsko alebo Chorvátsko umožňujú umelé oplodnenie slobodným ženám, ale nie homosexuálne orientovaným. Na druhej strane v Rakúsku alebo na Malte je povolená liečba technikami asistovanej reprodukcie homosexuálne orientovaným, ale nie slobodným ženám.

Poistka do budúcnosti 

Ženy, ktoré žijú single, majú možnosť dať si zamraziť vlastné vajíčka a uchovať si ich v kryobanke konkrétneho pracoviska asistovanej reprodukcie až do obdobia, keď si nájdu partnera, ktorého spermie môžu byť v budúcnosti použité na oplodnenie.
Aj v tomto prípade si ale treba uvedomiť, že existuje určitá veková hranica, kedy má uvedený spôsob zachovania fertility ženy význam. Optimálne je obdobie do 30. roku života ženy, kedy je kvalita vajíčok tak vysoká, že je možné reálne predpokladať ich budúce úspešné rozmrazenie a oplodnenie.

Vlastné zamrazené vajíčka môže single žena v budúcnosti použiť len v prípade, keď budú oplodňované pomocou spermií jej budúceho manžela resp. partnera.

Prečítajte si lifestyle článok na túto tému:

https://emma.pluska.sk/lifestyle/tuzite-dietati-ale-chyba-vam-chlap-ake-su-moznosti-radi-odbornik-asistovanu-reprodukciu

Ak chcete vedieť viac o možnosti zmrazenia vajíčok dozviete sa tu:

https://www.biologickehodiny.sk/

Filtre a tagy