Blog

Pozrime sa na to – s MUDr. Lenka Rybánska

V piatok 9.7. bola hostkou diskusnej relácie v televízii TA3 s názvom Pozrime sa na to naša pani doktorka Lenka Rybánska (Reismüllerová). Téma bola našej klinike veľmi blízka – problémy s plodnosťou a asistovaná reprodukcia. Link na celú epizódu nájdete na konci tohto článku.

Každý šiesty pár má problémy s počatím – touto faktickou poznámkou odštartovala diskusiu moderátorka Lenka Ježová. Za pacientov sa prihovárala predsedníčka OZ Bocian Denisa Priadková. Ako celú problematiku poníma slovenské právo, ale aj aká je prax v zahraničí, nám ozrejmila právnička Andrea Erdősová. A etickú rovinu tejto problematiky zhodnotil bioetik Peter Sýkora.

Jednou z prvých tém bola samotná príčina neplodnosti párov. Pani magistra Priadková poukázala na mylnú predstavu žien o tom, že majú ešte na počatie do štyridsiatky dostatok času. Kvôli tomu sa s rodičovstvom neponáhľajú a odkladajú ho na neskôr, neuvedomujúc si, že po 35. roku života ženy začína jej plodnosť drasticky klesať. A preto zatiaľ čo v minulosti mala väčšina párov smerujúcich na kliniky asistovanej reprodukcie problémy zdravotného charakteru, v súčasnosti sa čoraz viac do popredia dostáva vysoký vek a s ním spojené diagnózy.

To potvrdila aj doktorka Rybánska a doplnila, že rastúci podiel má aj andrologický faktor – teda neplodnosť mužov. Čoraz častejšie sa tak stáva, že problém je na oboch stranách. Z týchto dôvodov upozornila na dôležitosť prekoncepčnej starostlivosti, pri ktorej si páry či jednotlivci zistia stav svojej plodnosti, aby sa podľa toho vedeli zariadiť do budúcna. Môžu tak predísť zbytočným problémom, ktoré nastávajú pri kombinácii zníženej plodnosti a gravidity v neskoršom veku. Samotný stav plodnosti sa pritom môže úplne líšiť od nášho zdravotného stavu. Aj keď sa cítime vitálne a nemáme žiadne problémy, môžeme mať zníženú plodnosť.

Z pohľadu bioetiky podľa pána profesora Sýkoru neexistuje argument, prečo by malo ísť o niečo neetické. Hoci umelé oplodnenie nie je prirodzeným oplodnením, ani operácie či transplantácie orgánov sa v prírode nevyskytujú a ide teda o rovnaký lekársky zákrok, ako každý iný. Následnú polemiku o tom, že na rozdiel od transplantácie by pacient bez umelého oplodnenia prežil, rozsekla doktorka Rybanská konštatovaním, že medicína nie je len na to, aby zachraňovala životy. Jej úlohou je aj zvyšovanie kvality a komfortu života či úľava od bolesti. Pre neplodné páry, ktoré prichádzajú na kliniku, je pritom vlastné dieťa často na vrchole rebríčka ich priorít a kvalita ich života bez neho je do značnej miery znížená.

Veľkou témou z pohľadu etiky aj práva bolo samotné embryo. To nemá právny status, čo potvrdil aj Európsky súd pre ľudské práva, či Ústavný súd SR. Profesor Sýkora hovoril o zložitom filozofickom probléme a poznamenal, že v odborných kruhoch sa do 14. dňa hovorí o tzv. pred-embryu, kedy sa oplodnená bunka delí a mení na zhluk geneticky identických buniek. Keď sa totižto v tejto fáze časť z týchto buniek odoberie – napríklad pre potreby genetickej diagnostiky, samotnému embryu v neskorších štádiách vývoja tieto nebudú chýbať. V tejto fáze dokonca ani nevieme, či sa z pred-embrya narodí jedno alebo viac detí.

Umelé oplodnenie ako také sa často ľuďom spája s viacplodovou graviditou. Doktorka Rybanská potvrdila, že v minulosti sa zvyklo trasnferovať viac embryí, čo viedlo aj k viacplodovému tehotenstvu. Dnes lekári transferujú zvyčajne iba jedno embryo, keďže viacplodové tehotenstvo je pre ženu aj deti rizikom a často môžu nastať komplikácie. Na klinikách ISCARE transferujeme dve embryá iba vo výnimočných prípadoch a v priemere je to 1,1 embrya. Cieľom je totižto mať radšej jedno zdravé dieťa, ako dve predčasne narodené. Stále sa však môže stať, že z jedného embrya sa narodia dve deti. Táto pravdepodobnosť je však nižšia ako pravdepodobnosť, že sa narodia dvojčatá pri prirodzenom počatí.

V oblasti práva je dodnes platná úprava z roku 1983, čo pri tak dynamicky sa rozvíjajúcom odvetví ako je asistovaná reprodukcia absolútne nepostačuje. Jedinou podstatnejšou zmenou bolo, že o umelé oplodnenie môžu žiadať aj nezosobášení partneri. Legislatíva ešte upravuje aj maximálny vek ženy, do dosiahnutia ktorého si môže nárokovať na preplatenie troch IVF cyklov v rámci zdravotného poistenia – do konca 39 roku.

Veľká polemika sa venuje práve veku, do ktorého by mala byť asistovaná reprodukcia podporovaná zo zdravotného poistenia, ale aj do ktorého by mala byť vôbec umožnená. S rastúcim vekom totižto šanca otehotnieť prudko klesá. Doktorka Rybánská zastáva názor, že úlohou doktora je poskytnúť pacientom pravdivé informácie a vždy im povedať aká je v ich prípade pravdepodobnosť úspechu. Ak to aj napriek nízkej pravdepodobnosti chcú skúsiť, lekár by nemal rozhodovať za nich. 

Profesor Sýkora zároveň upozornil, že mať deti v skoršom veku je dobré pre matky, ale aj pre samotné deti, čo doplnila magistra Priadková konštatovaním, že takto neskoro počaté deti často nespoznajú ani jedného zo svojich starých rodičov. Dôvodov na odklad je podľa nej viacero, a nie je to len o často skloňovanej kariére, ale aj o neochote partnera stať sa otcom, či silnom vplyve spoločnosti a okolia. 

S touto témou úzko súvisí aj tzv. social freezing. Ako podotkla doktorka Rybánska, mrazenie pohlavných buniek bolo vytvorené pre pacientov, ktorých čaká liečba alebo zákrok, ktorý by mohol mať nepriaznivý vplyv na ich plodnosť. Títo pacienti stále tvoria podstatnú časť tých, čo si nechávajú pohlavné bunky zamraziť, aj keď počet žien, ktoré si zamrazujú svoje oocyty z dôvodov odkladu rodičovstva stále rastie. 

Diskusia sa venovala aj surogačnému (náhradnému) materstvu, ktoré na rozdiel od Česka nemáme legislatívne nijako upravené. Ženy, ktoré sú síce plodné, ale zo zdravotných dôvodov nemôžu alebo nedokážu vynosiť dieťa sú tak odkázané hľadať riešenia v zahraničí. Ako sa aj zhodli diskutujúci, túžba mať vlastné dieťa je súčasťou ľudskej prirodzenosti a identity a adopcia pre mnohých nepredstavuje plnohodnotnú alternatívu.

Ak vás témy tejto diskusie zaujali a chceli by ste vedieť viac, určite si ju pozrite celú. Záznam v archíve TA3 nájdete tu.

COVID-19 INFO