Blog

Menej hormónov, viac pohody

Jedným z najdôležitejších princípov liečby neplodnosti v programe IVF na klinikách ISCARE je bezpečnosť pacientky so zachovaním maximálnej úspešnosti liečby.

Tento princíp napĺňa aj využitie inovatívnych metód tzv. ľahkej kontrolovanej stimulácie, ktoré, na rozdiel od niektorých iných kliník asistovanej reprodukcie, na klinikách ISCARE využívame v plnej miere.

Výber stimulačnej metódy je prísne individuálny a, na rozdiel od niektorých iných pracovísk asistovanej reprodukcie, napríklad u pacientiek so syndrómom polycystických vaječníkov nepoužívame dlhý stimulačný protokol, ktorý je pri uvedenej diagnóze mimoriadne rizikový vzhľadom na veľmi pravdepodobný rozvoj hyperstimulačného syndrómu.

Aký význam má pre vás liečba metódami ľahkej kontrolovanej stimulácie?

Absolútne zásadný, pretože pri liečbe týmito stimulačnými metódami, užívate pre stimuláciu vaječníkov nižšie dávky hormónov ako pri klasickej (konvenčnej) stimulačnej liečbe, so zachovaním vysokej úspešnosti liečby.

A to vám prináša celý rad výhod:

  •  menej prijatých hormónov, z toho vyplývajúca nižšia záťaž organizmu,
  •  nižšie riziká spojené so stimuláciou,a teda vyššia bezpečnosť liečby.

Zároveň vám táto liečba prináša aj „vedľajšie“, ale podstatné benefity:

  • nižšie výdavky na lieky (čo šetrí vašu peňaženku)
  • skrátenie času stimulácie,
  • žiadne hormonálne krvné testy,
  •  menej kontrolných návštev (len 2 -3, pri klasickej stimulácii až 4-5 kontrol),
  • menej cestovania (čo šetrí váš čas a znižuje výdavky na dopravu).

Celkovo vám liečba formou ľahkej kontrolovanej stimulácie prináša vyšší komfort počas liečby, s čím ide ruka v ruke vaša lepšia fyzická aj duševná pohoda.

 

Viac informácií ohľadne SOFT cyklu a pre koho je vhodný, si prečítate priamo tu:

https://www.iscare.sk/sk/nase-sluzby/liecba-neplodnosti/dalsie-metody-liecby/#soft-cyklus-4