Blog

Klientska zóna

ISCARE ako prvá klinika reprodukčnej medicíny sprístupnila novú službu pre pacientov.

Klientska zóna je priestor, určený všetkým našim pacientom. Zabezpečuje pacientom nielen rýchly, ale aj komplexný prístup k jednotlivým informáciám, týkajúcich sa ich liečby.

Vďaka klientskej zóne pacienti získajú:

  • Prehľad absolvovaných a naplánovaných vyšetrení
  • Výsledky jednotlivých laboratórnych vyšetrení
  • Zoznam prepúšťacích správ
  • Informácie o vývoji embryí
  • Informácie o nedoplatkoch na Vašom účte
  • Možnosť stiahnutia a nahrávania dôležitých dokumentov týkajúcich sa liečby

 

Najčastejšie kladené otázky

Nemám ID kód

K prihláseniu je nutné aby ste poznali svoj ID kód. Môžete ho získať: