Blog

HPV vírus a vplyv na mužskú plodnosť

Ľudský papilomavírus (HPV) je v súčasnosti najčastejšia pohlavne prenosná infekcia, s ktorou sa počas života stretne približne 80% populácie. HPV infekcie súvisia s vážnymi ochoreniami reprodukčnej sústavy žien aj mužov.

Mgr. Kristína Kordošová, vedúca andrologického laboratória, Klinika ISCARE. Mgr. Kristína Kordošová,
vedúca andrologického laboratória, Klinika ISCARE.

Avšak štúdie z posledných rokov odhalili vplyv HPV na výrazné zhoršenie kvality spermiogramu – pohyb a tvar spermií, DNA fragmentácia, protilátky proti spermiám a zapríčiňuje zmenu pH ejakulátu. Zistením prítomnosti vírusu v spermiách bolo preukázané, že infikované spermie sú schopné preniknúť do vajíčok ženy. Spolu s vývinom embrya sa zvyšuje miera skorých potratov. Pochopenie biologického významu infekcie spermií HPV vírusom nám umožňuje vysvetliť neznáme príčiny (idiopatické) neplodnosti u mužov, čo vedie k presnejšej liečbe neplodných mužov, lepšiemu načasovaniu mrazenia spermií pred cyklom IVF a vhodného výberu darcov spermií.

 

Využite preventívne vyšetrenie plodnosti (prekoncepčná starostlivosť)

https://www.iscare.sk/sk/nase-sluzby/liecba-neplodnosti/prekoncepcna-starostlivost/

COVID-19 INFO