Blog

Doktor má Filipa - Špeciál

Epizóda podcastu Doktor má Filipa, v ktorej účinkovala naša pani doktorka Monika Dugátová a embryológ Daniel Masarovič, zaznamenala veľký úspech, ktorý sa pretavil do množstva otázok od poslucháčov. V snahe zodpovedať aspoň časť z nich, sme vyslali našu dvojicu kolegov natočiť špeciálnu epizódu.

Rovnako ako pri zhrnutí predchádzajúcej epizódy, aj teraz nájdete odkazy na tento špeciálny diel na konci tohto článku.

HPV a jeho dopady na plodnosť

Hneď na úvod padli prvé otázky týkajúce sa HPV (Human Papilloma Virus). Týmto pojmom sa označuje celý rad vírusov, ktoré, ako priblížila doktorka Dugátová, môžeme rozdeliť do dvoch kategórií – nízko a vysokorizikové. Zatiaľ čo nízkorizikové kmene sa vo väčšine prípadov prejavujú nanajvýš vznikom bradavíc, tie vysokorizikové sú hlavnou príčinou rakoviny krčka maternice. Odhaduje sa, že až 99 % rakoviny krčka maternice je spôsobených práve HPV. Môže však HPV ovplyvniť aj plodnosť muža? 

V minulosti sa predpokladalo, že muži sú iba prenášačmi, avšak štúdie z posledných rokov ukazujú, že HPV môže mať negatívny vplyv aj na spermie. A to nielen na ich morfológiu, ale aj na genetickú informáciu v nich uloženú, keď vplyvom HPV dochádza k DNA fragmentácii. Tieto vplyvy môžu viesť až k neplodnosti. Našťastie proti HPV existuje vakcína, ktorá chráni ako ženy, tak aj mužov. Vďaka vakcinácii by bolo možné tieto vírusy úplne eradikovať, čo je aj jeden z cieľov WHO. 

S HPV sa spája aj tzv. dysplázia – abnormálne bunky krčka maternice. Ide v podstate o predstupeň nádorového ochorenia. Dá sa s dyspláziou spôsobenou HPV otehotnieť? Pokiaľ ide o ľahký stupeň tak áno, ale vždy je nutné dyspláziu riešiť ešte pred samotnou graviditou. Odobratím vzorky vie špecialista určiť potrebné kroky – či stačí iba sledovanie alebo je potrebný chirurgický zákrok. Vyšetrenie na HPV, aj popísaný postup, je na klinikách ISCARE štandardom. Podrobnejšie informácie o témach súvisiacich s rakovinou ako je aj HPV a dysplázia nájdete na webe nierakovine.sk

Zmrazené embryo nemá dátum spotreby 

Embryológ Daniel Masarovič porozprával o typickej pracovnej náplni na svojej pozícii a nezabudol pripojiť niekoľko zaujímavých informácii. Vedeli ste napríklad, koľko vydrží zmrazené embryo? Keďže samotné embryo po zmrazení nestarne, nie je problém ho uchovať aj 10-15 rokov, pričom z dostupných informácií by ani takých 25 rokov nemal byť problém. V minulosti sa zvyklo mraziť viacero embryí v jednej vzorke. Nepoužité embryá sa po rozmrazení opätovne zmrazili. 

A hoci je istá šanca, že stres z rozmrazenia a opätovného zmrazenia sa môže podpísať na ich kvalite, sami evidujeme viacero úspešných gravidít z opätovne zmrazených embryí. Dnes však už na našich klinikách štandardne zmrazujeme embryá jednotlivo, keďže aj samotné vklady sa vykonávajú jednotlivo. Vývoj nastal aj v technikách mrazenia, kde sa v minulosti využívalo tzv. pomalé mrazenie, zatiaľ čo dnes je to naopak rýchle mrazenie – vitrifikácia. Cieľom oboch postupov je zabrániť tvorbe vodných kryštálov, ktoré by potrhali bunkové steny. Tomuto cieľu napomáha aj kultivácia v špeciálnych roztokoch. 

Neplodnosť a stres alebo stres a neplodnosť? 

Nemohla chýbať ani otázka, ktorú si kladú mnohé páry snažiace sa o počatie, a to je otázka súvislosti medzi tým, že žena chce veľmi otehotnieť a neschopnosťou dospieť ku gravidite. Doktorka Dugátová spomenula americkú štúdiu z roku 2018, ktorá merala stres práve u takýchto žien. Po obdržaní diagnózy neplodnosti prežívali podobnú úroveň stresu ako onkologickí pacienti, ktorým bolo oznámené, že majú nádorové ochorenie. To, že neplodnosť spôsobuje stres sme asi všetci vedeli. Ale platí tento vzťah aj naopak? Ďalšia časť štúdie skúmala vplyv intervencie psychológa, pričom sa zistilo, že vďaka psychologickej pomoci sa párom podarilo skrátiť čas potrebný na otehotnenie. 

Dôležitosť psychickej pohody a úlohu, ktorú môže zohrávať pomoc psychológa si uvedomujeme aj v ISCARE, a preto sa naši pacienti v Bratislave môžu obrátiť na psychologičku Silviu Schmidtmayerovú. Do budúcna počítame s rozšírením služieb psychológa aj do Martina, ako aj so zvýšením úrovne psychologickej podpory pre páry, ktoré o to prejavia záujem. 

Nádej existuje aj pre komplikované prípady

Medzi otázkami sme sa stretli aj s komplikovaným príbehom jedného páru, kde má žena hypotyreózu – málo aktívnu štítnu žľazu (viď náš článok o vplyve ochorení štítnej žľazy na plodnosť), vysokú úroveň prolaktínu a menzes raz ročne. Jej partner prekonal rakovinu, kvôli ktorej mu odobrali jeden zo semenníkov a pri operácii došlo k porušeniu funkcie ejakulovať. A hoci tento prípad vyzerá naozaj zložito, podobných komplikovaných prípadov sme mali a máme na našich klinikách viacero a nádej existuje aj pre takéto páry. 

Zatiaľ čo doktorka Dugátová v rýchlosti opísala možný postup liečby a diagnostiky pri dáme, pánovi sa venoval náš embryológ Daniel Masarovič, ktorý priblížil postupy v prípadoch, keď je narušená funkcia ejakulácie. Vtedy sa dajú spermie odobrať zo semenníkov (metóda TESE) alebo nadsemenníkov (metóda MESA), rovnako ako v prípadoch prerušenia alebo zablokovania ciest, ktorými spermie prechádzajú. Ide o mikrochirurgické zákroky v celkovej anestéze, pri ktorých sa odoberú malé kúsky tkaniva a v laboratóriu sa v nich hľadajú spermie. V prípade porušenia ejakulačného reflexu je riešením tzv. elektroejakulácia. Tá sa využíva najmä pri ochrnutých pacientoch na vozíčku s poškodením miechy.

Genetické vyšetrenie a mrazenie 

Pri onkologických pacientoch má často nepriaznivý vplyv na plodnosť aj samotná liečba. Chemo a rádioterapia zvyšuje riziko genetických zlomov a preto sa v týchto prípadoch vysoko odporúča predimplantačné genetické vyšetrenie. To pomáha vylúčiť najmä poškodenia týkajúce sa počtu chromozómov – aneuploidie – teda keď je chromozómov viac alebo menej, ako má byť. Jej pravdepodobnosť stúpa aj s rastúcim vekom ženy. Príkladom môže byť aj downov syndróm, ktorého pravdepodobnosť po 40. roku prudko stúpa. Zatiaľ čo v tridsiatke sa pohybuje okolo 1:1000, v štyridsiatke už okolo 1:100 a v 45. roku matky dokonca 1:35. Genetické vyšetrenie je možné zamerať aj na konkrétne genetické ochorenie, ktorého výskyt hrozí kvôli rodinnej anamnéze, ako sú napríklad hemofília alebo cystická fibróza.

Kvôli výraznému vplyvu veku na kvalitu vajíčok sa odporúča ženám, ktoré odkladajú graviditu do neskoršieho veku dať si oocyty zamraziť. Pri onkologických pacientoch sa tiež odporúča dať si pohlavné bunky zamraziť pred samotnou liečbou. Je pritom jedno, o aký druh rakoviny ide, keďže plodnosť môže ovplyvniť nielen samotné ochorenie, ale aj jeho liečba. Pre mužov aj ženy ponúkame v takýchto prípadoch v ISCARE 50% zľavu z poplatku za mrazenie aj za každoročné skladovanie zmrazených pohlavných buniek. 

Endometrióza

Otázky neobišli ani veľkého strašiaka mnohých neplodných žien – endometriózu. Pri tejto diagnóze sa endometrium (výstelka maternice) nachádza tam, kde nemá, teda na vaječníkoch, vajíčkovodoch, malej panve, či oblasti konečníka. Prejavy tohto ochorenia sú často bolesť – v podobe mimoriadne bolestivej menštruácie alebo bolesti pri pohlavnom styku, ale aj neplodnosť, pričom často existuje len jeden z týchto prejavov. Prístup v liečbe závisí práve od príznakov. 

Ak žena nechce otehotnieť, ale iba sa zbaviť bolesti, musí po operácii dôjsť k zastaveniu menštruačného cyklu, keďže endometrium sa obnovuje počas každého menštruačného cyklu. Toto sa dosahuje antikoncepciou. Pokiaľ si žena praje otehotnieť a trápi ju neplodnosť, najskôr sa zisťuje dostupnosť folikulov, v ktorých dozrievajú vajíčka, aby bolo možné tieto po stimulácii pred umelým oplodnením odobrať (punkcia). Ak je dostupnosť zhoršená, odporúča sa operácia. Veľmi dobrým liekom na endometriózu v ranných štádiách je pritom aj samotné tehotenstvo. Ťažšie štádiá sa musia vždy operovať. 

Čo je to spermiogram a čo ho môže ovplyvniť?

Ako nám priblížil nás embryológ, ide o základné vyšetrenie plodnosti muža, pričom súčasná norma WHO z roku 2010 udáva presnejšie kritéria, kedy je jeho výsledok považovaný za dobrý. Minimálny objem vzorky je stanovený na 1,5 ml, pričom celková koncentrácia spermií vo vzorke by mala dosahovať aspoň 40 miliónov a koncentrácia v jednom ml by mala dosahovať aspoň 15 miliónov. Z toho by malo byť aspoň 40 % spermií pohyblivých, pričom aspoň 32 % progresívne (hýbu sa smerom vpred). V 50. rokoch bola pritom norma 60 miliónov spermií a prvé štatistiky okolo roku 1930 hovorili o 100 miliónoch spermií. 

Ako sme spomínali aj v našom článku Záhada klesajúcej mužskej plodnosti, nadmerné cvičenie môže mať na výsledky spermiogramu negatívny vplyv, a to najmä pokiaľ ide o športy ako je cyklistika. Niektoré výskumy hovoria, že sa negatívne môže prejaviť už 5 hodín bicyklovania týždenne. Najväčší vplyv na tom má vyššia teplota, obtiahnuté oblečenie,pohyb a trenie. Vplyv má aj nižšia koncentrácia kyslíka, čo sa netýka len fajčiarov, ale napríklad aj horolezcov. 

 

Ak vás zaujíma, aké sú možnosti asistovanej reprodukcie v závislosti od výsledkov spermiogramu, alebo aký je rozdiel medzi bežným a natívnym IVF cyklom a aké majú úspešnosti, určite si vypočujte tento špeciálny diel podcastu. Okrem toho tam zaznejú aj odpovede na otázky: Aký je rozdiel medzi cystou a myómom a môžu myómy ovplyvňovať plodnosť žien? Aký vplyv na plodnosť majú idiopatické ochorenia čriev, diabetes alebo lieky na vysoký krvný tlak? Ako je to s vyšetrením priechodnosti vajíčkovodov? Aký je súvis medzi amenoreou (absencia menštruácie) a nízkym BMI? Čo všetko by mala zahŕňať preventívna gynekologická prehliadka? A veľa ďalších, často užitočných informácií. Vedeli ste napríklad, že každá žena vo veku 23-64 rokov má od roku 2008 raz za tri roky nárok na cytologický ster – skríning rakoviny krčka maternice? Teraz to už viete, a preto ak ste ho nedostali, nebojte sa si ho vyžiadať. Prevencia je mimoriadne dôležitý a účinný nástroj v boji proti rakovine. 

Špeciálnu epizódu podcastu Doktor má Filipa s našimi kolegami z ISCARE nájdete na všetkých hlavných podcastových aplikáciách ako sú Spotify, Podbean, Google podcasty, Apple podcasty ale aj mnohých iných. 

COVID-19 INFO