Blog: Preventívne vyšetrenie plodnosti

Poruchy plodnosti sa týkajú žien aj mužov
Prevencia úzko súvisí s edukáciou pacientov. Aj preto sa ISCARE zapojil do projektu Venované ženám, v rámci ktorého naša pani doktorka Viera Belušáková porozprávala základné informácie o neplodnosti, ktoré by mala poznať (nielen) každá žena. Či už ide o prevenciu, príčiny ale aj liečbu.
Záhada klesajúcej mužskej plodnosti
Neplodnosť sa týka čoraz viac párov a zatiaľ čo v minulosti bola považovaná najmä za ženský problém, dnes to už zďaleka neplatí. Trend je voči mužom neúprosný a pri problémoch s plodnosťou si ukrajujú stále väčší podiel. Už teraz mierne predbehli ženy, keď mužský faktor zohráva úlohu v 40-55 % prípadov neplodnosti.