Konzultácie, vstupné vyšetrenie

cena bez ZP
cena so ZP

Úvodná konzultácia páru a založenie zdravotnej dokumentácie

cena bez ZP
€ 55
€ 0
cena so ZP
€ 0

Prekoncepčná starostlivosť - žena

Hormonálny profil, STD, tel. konzultácia
cena bez ZP
€ 80
€ 30
cena so ZP
€ 30

Prekoncepčná starostlivosť - muž

Spermiogram, STD, tel. konzultácia
cena bez ZP
€ 80
€ 30
cena so ZP
€ 30

Konzultácia pre klientov v cudzom jazyku /hod./

cena bez ZP
€ 90
€ 90
cena so ZP
€ 90

Liečba IVF

cena bez ZP
cena so ZP

IVF - odber oocytov s transferom embryí

Liečebný plán, príprava protokolu, monitoring, odber oocytov, embryotransfer
cena bez ZP
€ 1100
€ 0
cena so ZP
€ 0

STOP cyklus IVF - pred transferom embryí

cena bez ZP
€ 650
€ 0
cena so ZP
€ 0

STOP cyklus IVF - OPU bez získania oocytu

cena bez ZP
€ 350
€ 0
cena so ZP
€ 0

STOP cyklus IVF - pred odberom oocytov

cena bez ZP
€ 150
€ 0
cena so ZP
€ 0

IVF SOFT - odber oocytov s transferom embryí

(Liečebný plán, príprava protokolu, monitoring, odber oocytov, embryotransfer)
cena bez ZP
€ 880
€ 0
cena so ZP
€ 0

STOP cyklus SOFT - pred transferom embryí

cena bez ZP
€ 650
€ 0
cena so ZP
€ 0

STOP cyklus SOFT - OPU bez získania oocytu

cena bez ZP
€ 350
€ 0
cena so ZP
€ 0

STOP cyklus SOFT - pred odberom oocytov

cena bez ZP
€ 150
€ 0
cena so ZP
€ 0

Social freezing

(Stimulácia, odber oocytov a mrazenie oocytov a úschova na 1 rok)
cena bez ZP
€ 1300
€ 1300
cena so ZP
€ 1300

Intrauterinná inseminácia (IUI)

cena bez ZP
€ 150
€ 150
cena so ZP
€ 150

IVF cyklus s príjmom darovaných oocytov s garanciou 2 blastocyst pri splnení minimálnej kvality spermií.

(Darcovské oocyty, ICSI, predlžená kultivácia, zamrazenie a úschova embryí na 1 rok - 2 slamky, embryotransfer)
cena bez ZP
€ 3700
€ 2700
cena so ZP
€ 2700

IVF cyklus - prenos darovaného embrya

(darcovské embryo, úschova embrya na 1 rok, embryotransfer)
cena bez ZP
€ 920
€ 920
cena so ZP
€ 920

Rezervácia darovaného embrya na 1 rok

cena bez ZP
€ 120
€ 120
cena so ZP
€ 120

Príjem darovaných spermií vrátane vyšetrenia chlamýdií

cena bez ZP
€ 165
€ 165
cena so ZP
€ 165

Transfer rozmrazeného embrya /KET/

cena bez ZP
€ 300
€ 300
cena so ZP
€ 300

Administratívne zabezpečenie transportu genetického materiálu do/zo zahraničia

cena bez ZP
€ 200
€ 200
cena so ZP
€ 200

Vklad transportovaného embrya zo zahraničia (KET, médium)

cena bez ZP
€ 450
€ 450
cena so ZP
€ 450

Laboratorné výkony

cena bez ZP
cena so ZP

ICSI SOFT/ NATIV (všetky oocyty)

cena bez ZP
€ 190
€ 190
cena so ZP
€ 190

ICSI IVF (všetky oocyty)

cena bez ZP
€ 420
€ 420
cena so ZP
€ 420

Predĺžená kultivácia embrya /PK/

cena bez ZP
€ 200
€ 200
cena so ZP
€ 200

Asistovaný zonálny hatching

cena bez ZP
€ 160
€ 160
cena so ZP
€ 160

EmbryoGlue

cena bez ZP
€ 120
€ 120
cena so ZP
€ 120

MACS separácia spermií

cena bez ZP
€ 280
€ 280
cena so ZP
€ 280

ICSI aktivátor oocytov

cena bez ZP
€ 100
€ 100
cena so ZP
€ 100

Aktivátor nemotilných spermií

cena bez ZP
€ 100
€ 100
cena so ZP
€ 100

Transferový katéter - špeciálny

cena bez ZP
€ 20
€ 20
cena so ZP
€ 20

Odberová ihla dvojlumenová

cena bez ZP
€ 69
€ 69
cena so ZP
€ 69

Test na protilátky proti spermiám v ejakuláte

cena bez ZP
€ 60
€ 60
cena so ZP
€ 60

Urologická mikrochirurgia /MESA,TESE/

cena bez ZP
€ 1190
€ 1190
cena so ZP
€ 1190

Elektroejakulácia

cena bez ZP
€ 558
€ 558
cena so ZP
€ 558

Spermiogram /SPG/

cena bez ZP
€ 30
€ 30
cena so ZP
€ 30

Mrazenie a úschova genetického materiálu

cena bez ZP
cena so ZP

Zamrazenie a uchovanie embryí a oocytov

Mrazenie + 2 slamky + 1rok uchovania
cena bez ZP
€ 280
€ 280
cena so ZP
€ 280

Dodatočná 1 slamka (oocyty, embrya)

cena bez ZP
€ 40
€ 40
cena so ZP
€ 40

Zamrazenie a uchovanie spermií

Mrazenie + 2 slamky + 1rok uchovania
cena bez ZP
€ 150
€ 150
cena so ZP
€ 150

Dodatočná 1 slamka (spermie)

cena bez ZP
€ 20
€ 20
cena so ZP
€ 20

Predĺženie uchovania o 1 rok

cena bez ZP
€ 120
€ 120
cena so ZP
€ 120

Opakované zamrazenie embryí po KET

cena bez ZP
€ 110
€ 110
cena so ZP
€ 110

Genetika

cena bez ZP
cena so ZP

Genetická konzultácia

cena bez ZP
€ 40
€ 40
cena so ZP
€ 40

PGS/ PGD - 1 embryo

cena bez ZP
€ 500
€ 500
cena so ZP
€ 500

PGS/ PGD - ďalšie embrya / ks

cena bez ZP
€ 350
€ 350
cena so ZP
€ 350

PGD - monogénne choroby a translokácie - priprava

cena bez ZP
€ 1300
€ 1300
cena so ZP
€ 1300

PGD - karyomapping - 1 embryo

cena bez ZP
€ 500
€ 500
cena so ZP
€ 500

PGD - karyomapping - ďalšie embryá / ks

cena bez ZP
€ 350
€ 350
cena so ZP
€ 350

Genetické vyšetrenie trofoblastu pri aborte /FISH/

cena bez ZP
€ 220
€ 220
cena so ZP
€ 220

Biopsia embrya

cena bez ZP
€ 240
€ 240
cena so ZP
€ 240

FISH vyšetrenie chromozómov v spermiách

cena bez ZP
€ 300
€ 300
cena so ZP
€ 300

PCR amplifikácia DNA (1 embryo)

cena bez ZP
€ 45
€ 45
cena so ZP
€ 45

Vyšetrenie DNA fragmentácie v spermiách

cena bez ZP
€ 150
€ 150
cena so ZP
€ 150

Stanovenie polymorfizmov v géne pre FSH receptor

cena bez ZP
€ 180
€ 180
cena so ZP
€ 180

Cytogenetické vyšetrenie - karyotyp

cena bez ZP
€ 150
€ 150
cena so ZP
€ 150

Doplnkové ambulantné služby

cena bez ZP
cena so ZP

Endokrinologické vyšetrenie

cena bez ZP
€ 80
€ 80
cena so ZP
€ 80

Folikulometria

cena bez ZP
€ 30
€ 30
cena so ZP
€ 30

Kompletné interné predoperačné vyšetrenie

EKG, odbery, odborná konzultácia v slovenskom jazyku
cena bez ZP
€ 140
€ 40
cena so ZP
€ 40

Kompletné interné predoperačné vyšetrenie v cudzom jazyku

EKG, odbery, odborná konzultácia v cudzom jazyku
cena bez ZP
€ 160
€ 60
cena so ZP
€ 60

Psychologická konzultácia

cena bez ZP
€ 40
€ 40
cena so ZP
€ 40

Doplnková liečba

cena bez ZP
cena so ZP

Femibion 30tbl. (mesačná kúra)

cena bez ZP
€ 15
€ 15
cena so ZP
€ 15

Inofolic 20ks

cena bez ZP
€ 17.5
€ 17.5
cena so ZP
€ 17.5

Inofolic 60ks

cena bez ZP
€ 39
€ 39
cena so ZP
€ 39

Inofolic COMBI 60ks

cena bez ZP
€ 41
€ 41
cena so ZP
€ 41

Inofolic Plus 60ks

cena bez ZP
€ 45
€ 45
cena so ZP
€ 45

Folandrol 30ks

cena bez ZP
€ 21
€ 21
cena so ZP
€ 21

Partnerský balíček: Inofolic + Folandol (20+30ks)

cena bez ZP
€ 35
€ 35
cena so ZP
€ 35

Požiadať o spätné kontaktovanie
Požiadať o spätné kontaktovanie

Vyberte si kliniku