Tehotenský kalendár

Týždne:
Priemerná váha plodu:
Priemerná dĺžka plodu:
Predpokladaný termín pôrodu:

Kalendár priebehu tehotenstva

Tento kalendár vám ukáže, ako sa mení váha a dĺžka plodu počas celého trvania tehotenstva, a to v dvoch krokoch:

1. V prvom kroku vyberte vo formulári prvý deň vašej poslednej menštruácie. Dátum môžete nastaviť aj otočením vnútorného kruhu animovaného kalendára.

2. V druhom kroku vyberte dátum, ku ktorému chcete hodnoty sledovať. Môže to byť dnešný dátum alebo ktorýkoľvek iný dátum v priebehu tehotenstva.

3. Po nastavení týchto dvoch hodnôt vám červená čiara, pretínajúca polia v animovanom kalendári, ukáže nasledujúce hodnoty:
  • vek plodu (v týždňoch)
  • priemernú váhu plodu
  • priemernú dĺžku plodu

4. Animovaný kalendár znázorňuje aj predpokladaný termín pôrodu, na ktorý ukazuje biely ukazovateľ vo vnútornom kruhu.