Vyšetrenie

Ku každému pacientovi pristupujeme individuálne a diskrétne a až po vzájomnej konzultácii sa dohodneme na nasledujúcom postupe. Na prvom mieste je diagnostika príčiny neplodnosti, od ktorej sa následne odvíja ďalší postup.

I. Vstupný pohovor a analýza príčiny neplodnosti: Na vstupnú konzultáciu prichádzate spolu s partnerom. Po dôkladnom rozbore anamnézy oboch partnerov pristupujeme k ultrazvukovému a vaginálnemu vyšetreniu partnerky a obvykle sa robí spermiogram partnera. Po zhodnotení vstupných informácii je navrhnutá individuálna stratégia liečby.

II.Prípravné diagnostické a liečebné výkony v súvislosti s predpokladanou liečbou: Preliečenie zápalov, vyšetrenie priechodnosti vajcovodov , hysteroskopia (odkaz na slovník pojmov), laparoskopia, rozširovanie krčka maternice, punkcia cysty, ultrazvukové vyšetrenia.

III. Laboratórne vyšetrenia: AMH (vyšetrenie funkcie vaječníkov), hormonálny profil, vyšetrenie pohlavne prenosných ochorení, vyšetrenie hormónov štítnej žľazy, základné imunologické vyšetrenie a rozšírené imunologické vyšetrenie, hematologické vyšetrenie – vyšetrenie trombofilných mutácií.

Fyziologické hladiny hormónov v rámci hormonálneho profilu

  • FSH 1,9 – 12 IU/ml
  • LH 0.9 – 12 IU/ml
  • PRL menej než 25 ng/ml
  • TSH 1,0 – 4,0 IU/ml
  • AMH 0,5 – 30 IU/ml

IV. Ultrazvukové vyšetrenie špecialistom

V. Urologické vyšetrenie

VI. Genetické vyšetrenie: (Genetickú konzultáciu vykonáva Doc. MUDr. Michal Ondrejčák, Csc., každý pondelok od 07:00 hod.) Na konzultáciu je vhodné prísť: nalačno (ľahké a netučné raňajky sú možné), pre rodinnú anamnézu sú potrebné informácie o výskyte neplodnosti, spontánnych potratoch, postihnutých deťoch, mentálnej retardácii, onkologických ochorení a pod. Cieľom genetického vyšetrenia je vyšetrenie karyotypu, teda vyšetrenie počtu chromozómov partnerov. Je indikované v prípade opakovaných tehotenských strát, opakovane neúspešných cyklov IVF a v prípade genetickej záťaže.

VII. Ambulantné a operačné zákroky v rámci jednodňovej chirurgie

VIII. V prípade potreby je k dispozícii konziliárny lekár – odborník na imunológiu a endokrinológiu.

S lekármi a IVF koordinátorkami ste v úzkom kontakte – máte k dispozícii kontakt vždy na jedného lekára a jednu sestru a v prípade individuálnych potrieb sme Vám permanentne k dispozícii.