Slovník pojmov

A C D E F G H I K L M N O P S T U Z

Amenorrhoe

Chýbajúca menštruácia u ženy v reproduktívnom veku.

Anamnéza

Údaje získané od pacienta o zdravotnom stave rodinných príslušníkov, o jeho zdravotnom stave, prekonaných ochoreniach, operáciách, o užívaní liekov a doterajšej liečbe, o ťažkostiach pacienta.

Andrológia

Medicínsky odbor, zaoberajúci sa poruchami mužských pohlavných orgánov a plodnosti.

Anovulácia

Porucha funkcie vaječníkov, pri ktorej nedozrie a neuvoľní sa vajíčko z vaječníka.

Asistovaná reprodukcia

Ľudská reprodukcia pomocou medicínskych zákrokov.

Asistovaný zonálny hatching

Narušenie obalu embrya (zona pellucida), ktoré uľahčí uhniezdenie embrya v maternici. Odporúčané je v indikovaných prípadoch (hrubý obal, vyšší vek a pod.).

Aspirácia spermií - MESA

Odsatie spermií z nadsemenníkov u muža, ktorý nemá spermie v ejakuláte.

Asthenozoospermia

Znížená pohyblivosť spermií

Cervikálny hlien

Sekrét produkovaný žliazkami v krčku maternice. Ovplyvňuje prienik spermií do maternice. Jeho kvalita sa počas menštruačného cyklu mení.

Cervix (kŕčok)

Časť maternice, ktoré vyúsťuje do pošvy (kŕčok).

Darcovstvo spermií

Spermie získané od darcu sa zmrazia a uložia do spermobanky pokiaľ darca vyhovuje všetkým kritériám nášho centra. Použijú sa až 6 mesiacov od odberu, aby sa vylúčil prenos infekčných ochorení. Pár si môže vybrať vhodného darcu podľa vonkajších znakov, krvnej skupiny, Rh faktora.

Darcovstvo vajíčok

Anonymná darkyňa poskytuje svoje vajíčka príjemkyni, po absolvovaní vstupnej konzultácie, gynekologického vyšetrenia, genetických testov, odberov na pohlavne prenosné ochorenia a stimulácie vaječníkov. Pár si môže vybrať vhodného darcu podľa vonkajších znakov, krvnej skupiny, Rh faktora.

Ejakulát

Tekutina vytekajúca z penisu pri orgazme. Obsahuje spermie a sekrét z prostaty.

Embryo

Oplodnené vajíčko do siedmeho týždňa vývoja.

Embryotransfer

Prenos embrya tenkým katétrom do maternice.

Endometrium

Výstelka dutiny maternice. Pri každom krvácaní sa odlučuje.

Estrogény

Hlavné ženské pohlavné hormóny. Určujú typický ženský vzhľad. Tvoria sa v bunkách vaječníkov.

Fertilizácia (Oplodnenie)

Proces oplodnenia, pri ktorom prenikne spermia do vajíčka.

Folikul

Zmes buniek a tekutiny, ktorá obklopuje vajíčko vo vaječníku.

Folikulometria

Meranie veľkosti folikulu ultrazvukom.

FSH

Folikulostimulačný hormón – pohlavný hormón produkovaný hypofýzou. U žien podporuje rast folikulov a vajíčok.

Gaméty

Spoločný názov pre mužské a ženské pohlavné bunky, t.j. spermie a vajíčka.

Gestagén

Hormón produkovaný žltým telieskom. Mení výstelku dutiny maternice – pripravuje ju na uhniezdenie oplodneného vajíčka. Vo včasnom štádiu tehotnosti podporuje jej vývoj a udržanie.

GnRH

Hormón produkovaný v spodine mozgu. Reguluje produkciu stimulačných pohlavných hormónov (FSH, LH) v hypofýze.

Gonadotropíny

Pohlavné hormóny vylučované hypofýzou (FSH,LH).

HCG

Ľudský chóriový gonadotropín. Hormón produkovaný tkanivom vzniknutým pri gravidite.

Hyperspermia

≥ 6 ml objemu ejakulátu.

Hypospermia

< 1,5 ml ejakulátu.

Hysterosalpingografia (HSG)

Kontrastné RTG vyšetrenie tvaru a veľkosti maternice, priechodnosti vajcovodov. Vykonáva sa v prvej polovici menštruačného cyklu.

Hysteroskopia

Nahliadnutie do dutiny maternice optikou. Hodnotí sa tvar dutiny, výška endometria, vyústenie vajcovodov do maternice, prítomnosť prekážok v dutine. Zistené poruchy sa dajú hneď odstrániť. Operačný výkon v celkovej anestézii.

ICSI (intracytoplazmatická injekcia spermie)

Zavedenie jednej spermie mikropipetou do vajíčka pod mikroskopom. Aplikuje sa pri ťažších formách mužskej neplodnosti, vyššom veku pacientky (> 35r.), nižšom počte získaných vajíčok, alebo u párov s opakovane neúspešným oplodnením vajíčok po IVF.

IUI

Intrauterinná inseminácia. Vloženie spermií katétrom do dutiny maternice v čase ovulácie ženy.

IVF

In vitro fertilizácia. Oplodnenie vajíčka mimo tela ženy v laboratórnych podmienkach

IVM

In vitro maturácia. Dozrievanie vajíčok mimo tela matky pomocou špeciálnych médií. Metóda je pre pacientky, ktoré zle reagujú na stimuláciu vaječníkov (napr. pacientky so sydrómom PCO). Je to ideálna prevencia ovariálneho hyperstimulačného syndrómu (OHSS).

Kryokonzervácia buniek/embryí

Proces, pri ktorom sa pohlavné bunky (spermie, oocyty) a embryá zamrazia presne definovaným postupom a uložia sa do tekutého dusíka pri teplote – 196 °C . Pri tejto teplote sa zastavia všetky deje v bunkách.

Kryobanka

Zariadenie, kde sú v tekutom dusíku pri veľmi nízkej teplote uskladnené spermie, oocyty a embryá do doby použitia. Súčasťou kryobanky je aj spermobanka na uskladnenie spermií darcov.

Kryoembryotransfer (KET)

Prenos rozmrazených embryí do dutiny maternice. Vyžaduje hormonálnu prípravu sliznice maternice. Pacientky užívajú hormóny v tabletkách.

Laparoskopia

Vyšetrenie orgánov brušnej dutiny (maternica, vaječníky, vajcovody, výstelka dutiny brušnej) na zistenie príčiny neplodnosti. Operačný výkon v celkovej anestézii.

Leukocytospermia

≥ 1 milión leukocytov (bielych krviniek) v ejakuláte. Prítomnosť leukocytov môže byť spojená s infekciou alebo zápalom. V tom prípade je odporúčané urologické vyšetrenie.

LH (luteinizačný hormón)

Pohlavný hormón produkovaný hypofýzou. U žien vyvolá uvoľnenie vajíčka z folikulu.

MESA

Odsatie spermií z nadsemenníkov u muža, keď v ejakuláte nie sú prítomné žiadne spermie a súčasne je predpoklad, že dochádza k ich tvorbe v semenníkoch (napr. pri poruche transportu spermií).

Necrozoospemia

Prítomné sú iba nepohyblivé spermie v ejakuláte. Nutný je test vitality.

Neplodnosť

Neplodnosť sa zvyčajne definuje ako neschopnosť páru dosiahnuť počatie alebo graviditu po uplynutí jedného roka nechráneného styku. U žien vo veku nad 35 rokov sa však táto lehota určila na šesť mesiacov.

Normozoospermia

Parametre spermiogramu zodpovedajúce aktuálnym normám WHO.

Odber vajíčok (oocyte pick up - OPU)

Vajíčka, ktoré dozreli vo folikuloch sa odsajú cez pošvu z vaječníkov. Folikulárna tekutina spolu s vajíčkami sa odoberá do skúmaviek, ktoré embryológ v laboratóriu prehľadáva. Zákrok sa robí v krátkej celkovej anestézii, ktorá obyčajne netrvá dlhšie ako 10-15 minút, v závislosti od počtu vajíčok. Komplikácie počas odberu vajíčok sú obyčajne veľmi zriedkavé a zvyčajne sa obmedzia na slabé zakrvácanie. Oddychový čas po OPU trvá bežne dve hodiny a pár odchádza domov.

Oligospermia

Menej ako 15 mil. spermií v 1 ml ejakulátu alebo menej ako 39 mil. spermií v celom objeme.

Oocyt

Ženská pohlavná bunka – vajíčko.

Ovárium

Ženská pohlavná žľaza.

Ovariálny hyperstimulačný syndróm /OHSS/

Nadmerná reakcia vaječníkov na stimuláciu. Prejavuje sa bolesťami v podbruší, napínaním na vracanie, nadmernou tvorbou tekutiny v brušnej dutine. Ide o špecifickú komplikáciu súvisiacu so stimuláciou vaječníkov.

Ovulácia

Uvoľnenie zrelého vajíčka z folikulu.

Predĺžená kultivácia

Embryá sa vyvíjajú v inkubátore až do štádia blastocysty (cca 100 buniek), ktoré dosiahnu na 5.-6. deň. Mnohé embryá sa však nedostanú až do tejto fázy – spomalia, alebo prestanú sa deliť, preto majú embryá v štádiu blastocysty zvyčajne vyššiu šancu na úspech pri uhniezdení. Pomocou predĺženej kultivácie môžeme selektovať a vyberať najkvalitnejšie embryo na transfer.

Preimplantačná genetická diagnostika - PGD

Vyšetrenie genetického materiálu u pacientov s indikáciou, pred vložením embrya do maternice. Diagnostika sa robí v štádiu 3-5dňového embrya. Biopsia sa uskutočňuje pomocou laser systému.

Parvosemia

Znížený objem ejakulátu.

Spermia

Mužská pohlavná bunka.

Spermiogram

Hodnotenie ejakulátu po mikroskopickom vyšetrení. Umožní zhodnotiť plodnosť muža. Pred vyšetrením sa doporučuje 2-3dňová pohlavná abstinencia.

Sterilita

Neschopnosť páru dosiahnuť počatie po 12 mesiacoch nechráneného pohlavného styku. U žien nad 35 rokov: po 6 mesiacoch.

Spermobanka

Viď Kryobanka

Stimulácia

Medikamentózna podpora rastu viacerých folikulov vo vaječníkoch.

TESE

Mikrochirurgické získanie (odber) tkaniva semenníkov, keď v ejakuláte nie sú prítomné žiadne spermie a súčasne je predpoklad, že dochádza k ich tvorbe v semenníkoch (napr. pri poruche transportu spermií).

Theratospermia

Zvýšený počet patologických foriem spermií v ejakuláte.

Testes

Mužská pohlavná žľaza.

Uterus

Maternica.

Zona pellucida

Obal vajíčka.

Zygota

Oplodnené vajíčko.