Návrat k prírode

Úspešnosť laboratórií umožňuje v ISCARE návrat k prírode. Nové metódy zvyšujú bezpečnosť očakávaných detí a sú podstatne šetrnejšie voči ženám, ktoré vstupujú do liečebného cyklu. Najväčšie riziká voči deťom a ženám v ISCARE obchádzame:

 • prenosom jediného embrya

 • prirodzenými cyklami s minimálnou hormonálnou prípravou

 • in vitro maturáciou nezrelých vajíčok (oocytov)

 • podstatne redukovanou hormonálnou prípravou

 • odber jedného vajíčka v prirodzenom cykle s prenosom jediného embrya

 • genetickým vyšetrením pred prenosom embrya

Takýmto spôsobom riešime doteraz najčastejšie výhrady voči IVF ET:

 • viacpočetné tehotnosti (dvojčatá, trojčatá) - plody sú ohrozené hlavne nedonosenosťou

 • vysoké dávky hormónov v prípravnej fáze – doteraz nie je objasnené aké následky zanechajú na organizme ženy extrémne vysoké dávky liekov

 • život ohrozujúce stavy ak dôjde k OHSS (ovariálny hyperstimulačný syndróm) – ohrozenou skupinou sú ženy s polycystickými ováriami

 • vysoká cena liekov

 • zmrazovanie embryí – nemusí byť nutnou súčasťou liečby, ak si ju pacient napríklad z náboženských dôvodov nepraje

 • časté neúspechy u žien nad 38 rokov