Liečba neplodnosti

Liečba neplodnosti metódami asistovanej reprodukcie je jednou z najprogresívnejších oblastí modernej medicíny. Od narodenia prvého dieťaťa zo skúmavky v roku 1978 /Luisa Brownová sa narodila vo veľkej Británii vďaka priekopníkom tejto liečby Edwardsovi a Steptoeovi/ došlo v oblasti liečebných postupov a diagnostiky neplodnosti k obrovským pokrokom. Moderná liečba neplodnosti ponúka široké spektrum liečebných postupov, ktoré je ťažké navzájom porovnať. Výber určitého postupu závisí od príčiny neplodnosti. Všetky postupy však majú jedno spoločné: podávajú prírode pomocnú ruku, pripravujú vajíčka a spermie tak, aby mali väčšiu nádej splynúť, aby dali vznik zárodku a neskôr vnútromaternicovému tehotenstvu. Preto sa tejto liečbe hovorí "asistovaná reprodukcia" alebo "asistované počatie".

Liečba problémov mužov v ISCARE Bratislava

Asi u 40% párov má vážne problémy partner a u 70% párov sa partner podieľa menej závažným spôsobom na neplodnosti páru – teda sa jedná o problém častý.

Liečba mužov má v ISCARE dlhodobú tradíciu a v súčasnosti sme na túto liečbu pripravený
- personálne - ISCARE má troch vysoko erudovaných urológov
- konzervatívnymi liečebnými postupmi – ponúkame úspešnú medikamentóznu liečbu u najťažších stavov
- v prípade potreby ponúkame operačnú liečbu
- samozrejmosťou je možnosť mikroskopického zavedenia spermie do vajíčka /ICSI/
- detailné vyšetrenie porušenia DNA /DNA -fragmentácia/ a genetické vyšetrenie chromozómov spermií metódou FISH
- protilátky u mužov
- stanovenie polymorfizmov v géne pre FSH receptor a mnohé ďalšie, avšak

ako prvý zavádzame do praxe magnetickú separáciu spermii.

MACS – MAGNETICKÁ SEPARÁCIA SPERMIÍ

V každom ejakuláte sa nachádza približne 20% spermií v procese apoptózy - programovanej bunkovej smrti. MACS je neinvazívna technika na selekciu vitálnych spermii s nižším percentom DNA fragmentácie.

Systém využíva magnetické koloidné mikročastice naviazané na AnexinV, umožňujúci rozpoznať špecifický antigén prítomný v plazmatickej membráne apoptických spermií. Takto vyselektované spermie používame na IUI a IVF/ICSI, čo môže zvýšiť úspešnosť otehotnenia a znížiť riziko potratu.