MUDr. Michaela Grossová, PhD.

Odborný garant

Vzdelanie:

  • 1998-2004 ukončené štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: všeobecné lekárstvo

Postgraduálne vzdelanie:

  • 2007 dizartačná skúška
  • 2009 špecializovaná skúška v odbore gynekológia a pôrodníctvo
  • aktívne sa zúčastňovala medzinárodných konferencií v oblasti gynekológie a bola členkou riešiteľského kolektívu grantovej úlohy MZSR
  • 2011 aktívna členka ESHRE

Lekárska prax:

  • 2004-2010 I. gynekologická a pôrodnícka klinika LFUK a UN Bratislava
  • 2011 Iscare a.s.