Doc. MUDr. Jozef Války, CSc.

Odborný konzultant

Vzdelanie:

 • 1962 ukončené štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: všeobecné lekárstvo
 • 1968 Promovaný lekár

Postgraduálne vzdelanie:

 • 1968 atestácia I.stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo
 • 1972 atestácia II.stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo
 • 2002 absolvoval QA-Kvalita pre vybraných pracovníkov stredného stupňa riadenia
 • 2010 diplom v špecializácií v špecializačnom odbore Reprodukčná medicína
 • je aktívnym členom ESHRE -európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryológiu
 • problematikou neplodnosti sa ako prvý na Slovensku začal zaoberať a svoje znalosti si prehlboval na štúdijných pobytoch v USA, Švédsku, Nemecku a Veľkej Británii
 • popredný odborník v oblasti asistovanej reprodukcie
 • bol predseda Sekcie asistovanej reprodukcie Slovenskej gynekologickej spoločnosti a hlavný odborník na reprodukčnú medicínu MZSR

Lekárska prax:

 • primára I. Gynekologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Bratislave, kde založil IVF-jednotku - v roku 1991 sa tu narodilo prvé dieťa na Slovensku metódou IVF
 • 1990-1991 pôsobil v Kuwaite ako konzultant
 • 1999-  prvý zo zakladateľov centra pre liečbu asistovanej reprodukcie Iscare a.s.