MUDr. Lucia Ďurčeková

Gynekológ

Vzdelanie:  

2004-2010   Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo

12.2.2016   Špecializačná skúška v odbore ,,Gynekológia a pôrodníctvo" na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave

Odborné stáže:   

2008   LKH Universitaesklinikum Graz, Rakúsko

2009   Klinikum Zeitz, Nemecko

Zamestnanie:   

2010 - 2016   Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v NsP v Považskej Bystrici

1.1.2017   ISCARE, a.s. klinika reprodukčnej medicíny

Jazyk:

Anglický a Nemecký