Doc. MUDr. Stanislav Tomáš, PhD.

Gynekológ

Pregraduálne vzdelanie: 

1986 – 1992    Jesseniova lekárska fakulta UK Martin

Postgraduálne vzdelanie:      

1995    atestácia I. stupňa v odbore Anestéziológia a resuscitácia      

1997    atestácia I. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo        

2001    atestácia II. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo

2006    špecializácia v subšpecializačnom odbore Reprodukčná medicína

2007    špecializácia v subšpecializačnom odbore Ultrazvuk v Gynekológii a pôrodníctve

 

Doktorandské vzdelanie:

 1998 - 2001 Jesseniova LF UK, Ženská klinika MFN, Martin  

2001 udelená vedecká hodnosť phylosophiae doctor (PhD.) na Univerzite Komenského                                         

 

Habilitácia:  

2003 udelená akademická hodnosť docent pre odbor  Gynekológia a pôrodníctvo na Univerzite Komenského

 

Lekárska prax: 

1992                Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie NsP v Hnúšti

1993 – 1995    Anestéziologicko-resuscitačné oddelenie NsP v Žiline

1995 – 2005    Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a MFN v Martine

2005 – 2007    Centrum asistovanej reprodukcie Sanatórium Helios SK v Martine

2007                II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU, NsP F. D. Roosevelta v   Banskej Bystrici

2007 – 2009    Gynekologické oddelenie UVN SNP Ružomberok

2009 – 2011    Centrum asistovanej reprodukcie Iscare Martin

2012                Centrum asistovanej reprodukcie a prenatálneho ultrazvuku Create Health London

Od 2013          Gynekologická ambulancia TOM-Gyn, s.r.o.

 

Ocenenia za publikačnú činnosť:

2002                AMBROVA CENA SLS a SGPS za súbor odborných publikácií v roku 2001

 

Študíjne a pracovné zahraničné pobyty:

2000                Miami, Washington, USA, Profesor Penalver

2001, 2005      Brno, Kladno, Česká republika Docent Holub

2002                Tel-Aviv, Israel Profesor Lev Ran

2002                Zurich, Švajčiarsko, Profesor Huch

2001                Salzburg, Rakúsko, Profesor Spandorfer (USA)

2006                Sydney, Austrália – Profesor Jansen

2012                Londýn, Anglicko – Profesor Campbell – prenatálny ultrazvuk a IVF