MUDr. Michal Pavlita

Gynekológ

Vzdelanie:

  • ukončené štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: všeobecné lekárstvo

Postgraduálne vzdelanie:

  • 2010 atestácia z gynekológie a pôrodníctva I. a II. stupňa osvedčená pre EU
  • certifikáty na ultrazvukové vyšetrenia v gynekológii a pôrodníctve
  • zahraničné stáže v Spolkovej republike Nemecko (Hamburg, Mníchov)
  • viaceré semináre v zahraničí (Nemecko, Veľká británia, Rakúsko, Česká Republika,USA)
  • kontinuálne vzdelávanie v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Lekárska prax:

  • Neštátna gynekologická ambulancia, Modra
  •  2009 Iscare a.s.