Mgr. Kráľová Anna

Embryológ

VZDELANIE:

2002-2007  ukončená Prírodovedecká fakulta  Univerzity Komenského, odbor biológia,                       špecializácia  virológia

2007-2008  doktorantské štúdium Lekárska fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

PRAX:

2007- 2008 – Ústav imunológie LF UP – vedecký pracovník

08/2008 – 11/2008  - odborná stáž Sanatorium Helios Brno

2008 – 2016  Sanatórium Helios SK s.r.o.  – embryologický laborant

09/2016 - ISCARE a.s. Martin