Mgr. Slováková Petra, PhD.

Embryológ

VZDELANIE:

  • 2009 ukončená Prírodovedecká fakulta UPJŠ, odbor molekulová biológia
  • 2010 - 2014 doktorand na Jesseniovej lekárskej fakulte UK, odbor biochémia

PRAX:

  • 2015 Jesseniova lekárska fakulta