Mgr. Kristína Buchtová

Embryológ

Vzdelanie:

  • 2012 ukončená Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, odbor molekulárna biológia

Prax:

  • 2010 Iscare a.s. Bratislava