Mgr. Ana Ivanová

Hlavný embryológ

Vzdelanie:

  • 1998 ukončená Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, odbor všeobecná biológia
  • 1998-2002 doktorantka na Prírodovedeckej fakulte, odbor fyziológia
  • 2000 prax  vo výskumnom ústave v Holandsku
  • aktívna členka ESHRE a členka CNR (Committee of National Representatives)

Prax:

  • 2002 Iscare a.s. Bratislava