Mgr. Silvia Schmidtmayerová

Psychológ

  • Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, štúdium ukončené v r.1998
  • 1999, Academia Istropolitana NOVA / European Institute of Public Administration, Maastricht, Brusel: European studies
  • V rokoch 1999 – 2011 pracovala pre medzinárodné spoločnosti v oblasti komunikácie
  • Od roku 2005 je vo výcviku psychodynamickej psychoterapie v SIPP (pretrváva)
  • Od roku 2010 sa venuje problematike umelého oplodnenia, hlavne z pohľadu prežívania ženy, ale aj páru počas celého procesu, následného psychického spracovania ako úspešného, tak aj neúspešného cyklu a možnostiam psychologickej intervencie v tomto procese
  • Od roku 2011 sa ako dobrovoľník venuje práci s pozostalými, so stratami, komplikovanému smúteniu
  • Angažuje sa v pacientskych občianskych združeniach Amazonky (pacientky s karcinómom prsníka) a Občianskom združení pacientov s dermatologickými malignitami
  • Pravidelne prispieva do časopisu NovaLife, magazín pre stomikov
  • Konzultácie aj v anglickom jazyku

Certifikáty:

V záujme ďalšieho profesného a osobného rozvoja k problematike neplodnosti v lete absolvovala 6týždnový kurz organizovaný University College London (UCL) „Ako vznikajú deti v 21 storočí“ (Making Babies in 21st Century). Vedúcim garantrom kurzu bol Dan Reisel z UCL (the Institute for Women´s Health).

Kurz priblížil nielen technológie ktoré sa v liečbe neplodnosti využívajú a neustále vylepšujú, ale otvoril aj mnohé etické a právne aspekty, ktoré sa k využitiu možností a technológií používaných pri liečbe neplodnosti viažu. Taktiež poukázal na to, pred akými  rozhodnutiami stoja lekári, vedci, potenciálni rodičia v celom tomto procese. Plodnosť aj rodičovstvo sú osobné témy  pre väčšinu z nás. Tento kurz bol podnetom k dialógu a diskusii o tejto citlivej téme. Vzhľadom na medzinárodnú účasť bolo možné vymieňať si informácie s ľuďmi takpovediac z celého sveta a portfólio prednášajúcich zahŕňalo vedcov, lekárov, etikov, právnikov, embryológov, pacientov ktorých sa téma liečby neplodnosti týka.

Okruhy tém boli rozdelené na 6 oblastí a pokrývali nasledovnú problematiku:

Prvý týždeň „Zoznamovanie sa s možnosťami“ (Seeking Fertility) bol venovaný dostupnosti liečby neplodnosti, ako si ľudia hľadajú informácie, kliniky poskytujúce liečbu, možných darcov gamét (spermií a vajíčok), ako sa orientovať v dostupných informáciách.

Druhý týždeň „Mrazenie vajíčok“ (Freezing EGGS) bol venovaný technológii mrazenia vajíčok a tomu, ako dostupnosť tejto technológie ovplyvňuje mladé ženy v dnešnom svete.

Tretí týždeň „Darcovstvo“ (Using Gamets) otvoril témy spojené s tým, čo nastane, ak do procesu liečby neplodnosti vstupuje tretia strana, darca spermií, alebo vajíčok a zamerali sme sa aj na potreby (a potenciálne práva) dieťaťa splodeného z darcovských buniek.

Štvrtý týždeň „Cestovanie za hranice“ (Crossing Borders) bol zameraný na komplexný pohľad liečby neplodnosti v rámci ktorého sa využívajú medzinárodné možnosti zazmluvnenia si tehotenstva, známeho ako surogátorstvo.

Piaty týždeň „Genetické testy“ (Genetic Testing) bol venovaný dvom rýchlo sa rozvíjajúcim technológiám v oblasti testovania embryí a plodu v skorých štádiách tehotenstva na genetické abnormality, známe ako predimplatačná genetická diagnostika (PGD) a neinvazívna prenatálne testovanie (NIPT)

Záverečný šiesty týždeň „Genetické informácie a práca s nimi“ (Genome Editing) predstavoval možnosti a potenciálnu budúcnosť  práce s genetickým materiálom a nové technológie ktoré sú súčasťou tohto procesu.