MUDr. Lenka Reismüllerová, PhD., MPH

Vedúci lekár

Vzdelanie:

  • 2009 ukončila Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: všeobecné lekárstvo

Postgraduálne vzdelanie:

  • 2013 ukončila štúdium na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite a získala titul MPH (Master of public health - odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve)
  • absolvovala odbornú zahraničnú stáž pod vedením Prof. Shneidera v Nemocnici Assaf Harofeh v Tel Avive, Izrael
  • v súčasnosti sa pripravuje na záverečné skúšky v rámci doktorandského štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo na tému: Priebeh tehotnosti a pôrodu po asistovanej reprodukcií

Lekárska prax:

  • od 2009 pracuje na II. gynekologicko -pôrodníckej klinke v Bratislave

  • 2009 - 2011 Klinika pro léčbu neplodnosti Unica Brno, pod vedením  profesora MUDr. Zdenka Malého, CSc.

  • v súčasnosti taktiež pracuje ako odborný asistent na Lekárskej Fakulte a zúčastňuje sa výučbového procesu študentov medicíny v odbore gynekológia a pôrodníctvo