MUDr. Martin Gažo

Gynekológ

Vzdelanie:

 • 1986 Gymnázium Ladislava Sáru, Bratislava
 • 1992 - Lekárska fakulta Univerzity Komenského, odbor: Všeobecné Lekárstvo

Postgraduálne vzdelanie:

 • 1995 atestácia I. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo
 • 1996 certifikát na ultrazvukové vyšetrenia v odbore gynekológia a pôrodníctvo
 • 2001 atestácia II. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo
 • 2004 certifikát operačnej liečby stresovej inkontinencie-suburetrálna páska
 • 2006 dizertačná skúška
 • 2008 certifikát operačnej liečby stresovej inkontinencie, Tension free Vaginal Tape, TVT secure
 • 2008 certifikát operačnej liečby defektov panvového dna Gynecare Prolift

Lekárska prax:

 • I. gynekologická pôrodnícka klinika LF UK Bratislava
 • gynekologická-pôrodnícka klinika, oddelenie NsP Dunajská Streda
 • neštátna poliklinika Prosanus, Bratislava