MUDr. Peter Hrúzik, CSc.

Gynekológ

Postgraduálne vzdelanie

  • 1980 - atestácia I.stupňa gynekológia a pôrodníctvo
  • 1985 - atestácia II.stupňa gynekológia a pôrodníctvo
  • 1993 - ukončené doktorandské štúdium LF UK Bratislava
  • 2006 - atestácia reprodukčná medicína

Lekárska prax

  • od 1975 - pretrváva gynekologická-pôrodnícka klinika SZÚ Kramáre Bratislava
  • 1978 -1982 St. Lukes University Hospital, Malta, zdravotnícky expert MZ SR
  • 1993- pretrváva MEDIFERA s.r.o., gynekologický konzultant