Jednodňová chirurgia v odbore urológia

KOMPLEXNÁ UROLOGICKÁ STAROSTLIVOSŤ

ambulantné a operačné zákroky v rámci jednodňovej chirurgie, odborný garant MUDr. Branislav Obšitník, PhD.

MESA-TESE - mikrochirurgický odber spermií

Mikrochirurgický odber spermií z nadsemenníkov (MESA) a zo semenníkov (TESE) je metóda, ktorou vieme získať spermie aj u mužov, ktorí nemajú spermie v ejakuláte (azoospermia). Keď spermie získame, nasleduje mimotelové oplodnenie metódou ICSI a embryotransfer.

TOT - elegantné riešenie úniku (inkontinencie) moču

Kód výkonu Názov výkonu
8909 operácia fimózy - cirkumcízia zo zdravotných dôvodov (indikačné obmedzenie pre VsZP - súhlas RZ potrebný pre ZS)
8935 operácia fimózy - cirkumcízia + plastika varikokély
8936 operácia fimózy - cirkumcízia + operácia hydrokély
8939 operácia fimózy - cirkumcízia + operácia jednoduchých prietrží
8941 operácia fimózy - cirkumcízia + orchiopexia retinovaného hmatného semenníka (nie pri kryptorchizme)
8929 operačná repozícia parafimózy
8928 dilatácia striktúry uretry
8915 frenuloplastika pre frenulum breve
8911 plastika varikokély
8900 orchiektómia pri atrofickom semenníku
8901 orchiektómia pri karcinóm prostaty
8910 divulzia uretry pri stenóze ženskej uretry
8916 sterilizácia u muža, sterilizácia u muža zo zdravotných dôvodov
8917 resekcia karunkuly uretry
8918 extirpácia kožných nádorov na vonkajších genitáliách
8919 sutúra kožnej rany v oblasti vonkajších genitálií
8921 biopsia prostaty
8922 biopsia glans penis
D-8912, U-8930 resekcia spermatokély alebo cysty nadsemenníka
8914 operácia jednoduchej hydrokély mužov
8937 operácia hydrokély + plastika varikokély
8938 operácia hydrokély + resekcia kondylomat na penise
8902 resekcia kondylomát na penise
8908 suburetrálna aplikácia implenatátov
mikrochirurgické odbery spermií MESA-TESE
8903 orchidopexia retinovaného hmatného semenníka - nie pri kryptorchizme
8942 orchidopexia retinovaného hmatného semeníka - nie pri kryptorchizme + operácia hydrokélov
8943 orchidopexia retinovaného hmatného semeníka - nie pri kryptorchizme + operácia jednoduchých prietrží
9802 operácia jednoduchej hydrokély u chlapcov

Platba v ISCARE,a.s. sa uskutočňuje v hotovosti, platobnou kartou alebo prevodom na bežný účet: 2621224890/1100 (Tatra banka). Úhrada za poskytnutý operačný výkon musí byť realizovaná vopred.