Jednodňová chirurgia v odbore gynekológia

V rámci jednodňovej chirurgie v gynekológii vykonávame krátke operačné zákroky, ktoré si nevyžadujú hospitalizáciu dlhšiu ako 24 hodín. Zväčša pacientky odchádzajú do domáceho ošetrenia v deň zákroku. Najčastejšími zákrokmi sú diagnostická laparoskopia, diagnostická a operačná hysteroskopia, kyretáž, konizácia a iné. Pre bližšie informácie nás kontaktujte telefonicky alebo mailom.

Jednodňová chirurgia v odbore gynekológia Ambulantné a operačné zákroky v rámci jednodňovej chirurgie.

Kód výkonu Názov výkonu
8 610 Gynekologické vyšetrenie v celkovej anestézii
8 961 Gynekologické vyšetrenie v celkovej anestézii + dilatácia a kyretáž
8 634 Dilatácia a kyretáž
Dilatácia a kyretáž + vyšetrenie v s spontánne potratených plodoch FISH metóda
D-8958, U-8664 Konizácia cervixu + dilatácia a kyretáž
8 611 Konizácia cervixu
8 612 Excizácia vulvy
8 613 Operácia cýst glandulae vestibularis - Bartolínske žľazy
8 616 Punkcia ovariálnych cýst
8 618 Punkcia ovária
8 619 Resekcia vaginálneho septa
8 636 Excízia zo steny pošvy na histológiu
8 635 Amniocentéza
8 602 amniocentéza - pomocou FISH metódy
amniocentéza - pomocou PCR metódy
8 620 Hysteroskopia diagnostická a operačná
8 959 Hysteroskopia + resekcia uterinného septa + dilatácia a kyretáž
8 660 Hysteroskopia diagnostická a operačná + dilatácia a kyretáž
8 661 Hysteroskopia diagnostická a operačná + diagnostická laparoskopia
V, U-8662, D-8962 Diagnostická laparoskopia + rozrušenie zrastov
8 663 Saplingektómia + Oopherektómia - laparoskopicky
8 964 Hysteroskopia + resekcia uterinného septa + diagnostická laparoskopia
8 960 Diagnostická laparoskopia + dilatácia a kyretáž
8 622 Diagnostická laparoskopia
8 624 Laparoskopické rozrušenie zrastov
8 625 Salpingostómia
8 626 Salpingoktómia
8 963 Salpingektómia + dilatácia a kyretáž
8 627 Ovariálna cystektómia
8 965 Ovariálna cystektómia + dilatácia a kyretáž
8 628 Oophorektómia
8 629 Ablácia endometrických ložísk lapar.
8 630 Colpoperineoplastica
8 621 Transcervikálna resekcia uterinného septa
8 623 Sterilizácia
8 631 Uretrálna suspenzia (so suburetrálnou páskou na liečbu stresovej inkontinencie)
8 640 Ablácia cervikálneho polypu
8 641 Adnexektómia - laparoskopicky
8 643 Predná pošvová plastika bez použitia alebo s použitím pošvovej sieťky

Platba v ISCARE,a.s. sa uskutočňuje v hotovosti, platobnou kartou alebo prevodom na bežný účet: 2621224890/1100 (Tatra banka). Úhrada za poskytnutý operačný výkon musí byť realizovaná vopred.